تاریخ:مارس 4, 2021

آشنایی با بازی تاس چپ وسط راست

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های تاس را نیز در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.
شما می توانید بازی های تاس دو نفره و بازی های تاس چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

بازی چپ وسط راست یک بازی تاس ساده است و چند بازیکن می توانند در آن شرکت کنند. در این بازی باید عدد مناسب را به دست بیاورید تا برنده شوید. این بازی در سبک بازی های تاس است. از این نظر می توان بازی های مشابهی چون بازی تاس یاتزی، بازی تاس جعبه را ببند و بازی تاس راستگو را نام برد. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید. 

اقلام موردنیاز

سه تاس، سه یا چند بازیکن، سه ژتون برای هر بازیکن.

هدف بازی

هدف در این بازی این است آخرین بازیکنی باشیم که هنوز ژتون دارد. ژتون ها براساس عدد تاس ها حرکت می کنند.

وقتی عدد 4 آمد، یک ژتون به سمت چپ حرکت می کند. وقتی تاس 5 آمد، یک ژتون در وسط قرار می گیرد. وقتی تاس 6 آمد، یک ژتون به راست حرکت می کند.

در عددهای 1، 2 یا 3 هیچ اتفاقی نمی افتد.

نحوه انجام بازی

بازیکنان به نوبت باید تاس بریزند. براساس عدد تاس ها، ژتون ها حرکت می کنند.

تعداد تاس هایی که هر بازیکن می تواند استفاده کند به تعداد ژتون هایی بستگی دارد که در اختیار دارد (تا سقف 3 تاس). به عنوان مثال، بازیکنی که 2 ژتون دارد دو تاس می ریزد.

بازیکنی که ژتون ندارد نمی تواند تاس بریزد ولی همچنان در جریان بازی است. چون امکان دارد ژتون های دیگر بازیکنان را بگیرد.

پیروزشدن

برای به پایان رساندن بازی سه گونه وجود دارد:

  • برنده بازی آخرین بازیکنی است که ژتون دارد.
  • آخرین بازیکنی که هنوز ژتون دارد باید یک بار تاس بریزد و عددهای 1، 2 یا 3 بیاید تا برنده بازی شود.
  • آخرین بازیکنی که هنوز ژتون دارد باید به عدد تاس 5 برسد تا بتواند آخرین ژتون را در وسط بگذارد و برنده بازی شود.

آموزش ویدیویی بازی تاس چپ وسط راست

https://www.youtube.com/watch?v=Bcv_vlSO1Y8

در این ویدیو با نحوه انجام بازی تاس چپ وسط راست آشنا می شوید. ویدیو با مفاهیم کلی و نحوه انجام بازی شروع می شود و در ادامه وارد جزئیات بازی می شویم. سه یا چند بازیکن می توانند در این بازی شرکت کنند.

هدف بازی

در این بازی هر بازیکن باید سه تاس و سه ژتون داشته باشد. هدف بازی این است آخرین بازیکنی باشیم که هنوز ژتون داریم. ژتون ها براساس عدد تاس ها حرکت می کنند. با هر تاس 4 یک ژتون به سمت چپ رفته، با هر تاس 5 یک ژتون در وسط قرار می گیرد. با هر تاس 6 هم یک ژتون به سمت راست می رود. با تاس های 1، 2 و 3 هیچ اتفاقی نمی افتد.

نحوه انجام بازی

بازیکن شماره 1 سه تاس می ریزد. او به خاطر تاس 4 یک ژتون را به بازیکن سمت چپش می دهد. برای تاس 2 لازم نیست کاری انجام داد. حالا نوبت بازیکن شماره 2 است و او هم سه تاس می ریزد. او به خاطر دو تاس 6، دو ژتون را به بازیکن سمت راستش می دهد.

بازیکن شماره 3 هم دو تاس 5 به دست می آورد پس دو ژتون را وسط می گذارد. در نوبت بازیکن شماره 4 یک تاس 4 و یک تاس 6 داریم. پس یک ژتون را به نفر سمت چپ و یک ژتون را به نفر سمت راست می دهد.

بازیکن شماره 1 یک تاس 5 و دو تاس 6 دارد. دو ژتون را به بازیکن سمت راست می دهد و یک ژتون وسط می گذارد. نوبت بازیکن شماره 2 است. هر بازیکن باید به تعداد ژتونی که دراختیار دارد تاس بریزد (تا سقف 3 تاس). او دو ژتون دارد پس با دو تاس، تاس می ریزد. دو تاس 5 به دست می آورد و دو ژتون وسط می گذارد.

وقتی ژتون های بازیکنی تمام شد در جریان بازی می ماند ولی دیگر تاس نمی ریزد. مگر زمانی که قبل از نوبتش از دیگران ژتون گرفت. بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند و ژتون ها براساس عدد تاس ها حرکت می کنند.

پیروزشدن

سه گونه مختلف برای پایان دادن این بازی وجود دارد:

  • برنده بازی آخرین بازیکنی است که هنوز ژتون دارد. در این نمونه، بازیکن شماره 3 آخرین ژتون هایش را به بازیکن شماره 4 می دهد. بازیکن شماره 4 تنها بازیکنی است که ژتون دارد و برنده بازی است.
  • یک روش دیگر این است از آخرین بازیکنی که ژتون دارد بخواهیم یک دور دیگر تاس بریزد و اگر تاس 1، 2 یا 3 آمد برنده است. در این نمونه، بازیکن شماره 4 یک ژتون دارد. تاس می ریزد و عدد 1 به دست می آید و برنده بازی می شود.
  • آخرین راه این است از آخرین بازیکنی که ژتون دارد بخواهیم تاس بریزد. اگر 5 آمد ژتونش را وسط می گذارد و برنده بازی می شود. در این نمونه، بازیکن شماره 4 که یک ژتون دارد تاس می ریزد و عدد 5 به دست می آید. او ژتونش را وسط می گذارد و برنده می شود.

مرور قوانین

با تاس 4 یک ژتون باید به سمت چپ برود. با تاس 5 باید یک ژتون را وسط گذاشت. با تاس 6 باید یک ژتون به سمت راست برود. تعداد تاس های مورداستفاده بازیکنان باید به اندازه تعداد ژتون هایشان باشد (تا سقف 3 تاس). وقتی ژتون ندارید در جریان بازی هستید ولی تاس نمی ریزید تا زمانی که به شما ژتون بدهند.

مهندس صنایع، علاقمند به بازی به خصوص بازی های ورق، نویسنده آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *