تاریخ:ژانویه 15, 2021

چطور در پوکر کمتر تحت فشار قرار بگیرید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر

راس شرط می کند، نیکول کال می کند و بارنی افزایش می دهد. در این داستان، نیکول، اسکوییز (Squeez) شده و بین دو بازیکنی که اعمال فشار می کنند، قرار گرفته است. او دست متوسطی دارد که برای کال کردن شرط اولیه مناسب است، ولی برای کال کردن افزایش بارنی، مخصوصا از خارجِ موقعیت، خوب نیست. از این رو، نیکول بعد از افزایش از سوی بارنی، مجبور به فولد می شود و در اصطلاح تحت فشار، از بازی کنار می رود.

وقتی شرطی را کال می کنید و مجبور می شوید در همان خیابان فولد کنید، اسکوییز شده اید. در این سناریو اما تحت فشار قرار دادن بسیار لذت بخش تر است که در ادامه یادداشت به قلم تامی آنجلو، به مثالی در این باره خواهیم پرداخت. 

دبل اسکوییز

در بازی بریج، دبل اسکوییز تاکتیکی شامل کودتا است که بسیار نادر ولی سطح بالا به شمار می رود. دبل اسکوییز در پوکر اصلا نادر و دور از دسترس نیست، ولی انجامش همیشه حس خوبی دارد.

در بازی 2 به 5 دلاری (شروط اجباری)، دو بازیکن اول لیمپ می کنند لیمپ کردن (اگر به جای رِیز کردن فقط مبلغ بیگ بلایند را کال کنید و وارد بازی شوید لیمپ کرده اید) و شما هم با جفت 6 لیمپ می کنید. کات آف و باتن هم به شما ملحق می شوند و شرط کوچک هم همین تصمیم را می گیرد. شرط بزرگ، بازیکنی که خیلی خوب می شناسید، با افزایش دادن به 35 دلار، اقدام به اعمال فشار (اسکوییز) می کند. هر دو بازیکن اولی که لیمپ کرده بودند، کال می کنند.

شما به هیچ وجه قصد فولد ندارید، پس گزینه هایتان شامل کال یا افزایش است. می دانید طیف دست شرط بزرگ که اقدام به اسکوییز کرده شامل تمام وصل شونده های همخال بوده و اینکه او دیوانه (یک بازیکن به شدت شل و تهاجمی که غالبا شرط می ‌بندد و شرط حریف را افزایش می ‌دهد و اغلب این کار را در موقعیت ‌هایی انجام می‌ دهد که انجام آن استراتژی خوبی محسوب نمی‌ شود) نیست، چون همیشه در خارجِ موقعیت، نصفه پایین تر طیف دستش را در برابر شرط سوم شما فولد می کند. به این نتیجه می رسید که دست شما در این دست نسبت به او، برتری دارد. همچنین، احتمال دارد فولد کند و از سوی دیگر، اگر ری-رِیز کنید، احتمالا 2 بازیکن دیگری که شرط 35 دلاری اسکوییز را کال کرده اند، تحت فشار دوباره (re-squeeze) قرار می دهید.

بنابرین به 150 دلار افزایش می دهید. ببینید برای 70 دلار بازیکنانی که لیمپ کرده اند چه اتفاقی رخ می دهد. احتمال بالایی وجود دارد هر دو در برابر افزایش شما فولد کنند و شما بتوانید پول زنده آن ها را به پول مرده (پول بازیکنانی که به خاطر فولد دیگر در پات نیستند) بدل کنید که همه اش برای شما سود است. مهم نیست شرط بزرگ چه می کند. با افزایش مجددی که داده اید، به نفع هر کسی که در پات بماند، پول مرده ایجاد کرده اید.

گاهی اوقات این تاکتیک بین شما و بازیکن تهاجمی دیگر، برای خالی کردن زمین و رفتن به سمت هدز-آپ (رویارویی تک به تک با یک رقیب)، صورت می گیرد.

گفتیم وقتی ما بقیه را تحت فشار قرار می دهیم، لذت بخش است. بیایید ببینیم برای اینکه اسکوییز نشویم، چه کار باید بکنیم.

تمام کردن کار

وقتی شما کار را تمام می کنید، کسی نمی تواند افزایش دهد. وقتی کار را تمام نمی کنید، ممکن است مورد افزایش قرار گیرید. بین این دو مورد تفاوت بزرگی وجود دارد که فاکتور بسیار مهمی از بازی اعمال فشار به حساب می رود. زمان هایی وجود دارد که باید در خصوص به اتمام رساندن یا نرساندن کار، تصمیم گیری کنید.

تلاش برای آخر بازی کردن

هر بار که شرطی را کال می کنید که تحمل افزایش داده شدن ندارید، وارد گستره احتمالی بازی اعمال فشار می شوید. برای اینکه چنین حرکتی از جانب شما ارزش ریسک را داشته باشد، باید در صورتی که کسی اسکوییز نکند، شانس آخر بازی کردن را داشته باشید.

مثلا در باتن، ریسک اسکوییز شدن از سوی شروط اجباری در پیش فلاپ، قابل توجیه است، چون اگر آن ها اعمال فشار نکنند، می توانید دست را به عنوان آخرین بازیکن، بازی کنید.

یک مثال دیگر را در نظر بگیرید. سه بازیکن به فلاپ می رسند. جویی اول بازی می کند. شما دوم هستید و مانیکا آخر است. جویی شرط بندی را آغاز می کند. شما می خواهید کال کنید، چون دست خوبی دارید و می دانید جویی بازیکن بدی است. با این حال می دانید اگر مانیکا افزایش دهد، چون نسبت به شما موقعیت دارد و خوب هم بازی می کند، باید دستتان را بریزید. اما اگر شرط جویی را کال کنید و مانیکا فولد کند، که خیلی هم رخ می دهد، در شرایطی که کارت های ترن و ریور قرار است رو شود، در هدز-آپ برابر جویی، شما آخر بازی می کنید؛ این به معنای بردن پات برای شما است.

بعد از سبک سنگین کردن موارد بالا، به این نتیجه می رسید که هزینه اسکوییز شدن از سوی مانیکا، کمتر از سودی است که از داشتن موقعیت برابر جویی و فولد او نصیبتان می شود و در نتیجه کال می کنید.

تاکتیک های ضد اسکوییز در پیش فلاپ

 مشغول بازی نامحدود 2 به 5 دلاری هولدم هستید که بازیکنی قبل از شما با 20 دلار شرط بندی را آغاز می کند. فرض کنیم دستی دارید که می خواهید برای 20 دلار بازی کنید، ولی برای 80 دلار نه. در چنین شرایطی باید فولد کنید؛ مگر اینکه در باتن باشید و در آن شرایط باید کال کنید. در کات آف زمانی که باتن، بازیکن چندان تهاجمی نباشد، باید کال کنید.

این استراتژی محتاطانه نه تنها هر بار که ممکن است تحت فشار قرار بگیرید، پولتان را برایتان پس انداز می کند، بلکه باعث می شود با دست های متوسط، از کال کردن شرط های آغازین بسیار از موقعیت های اولیه خودداری کنید. 

در خصوص پات های لیمپ شده هم داستان همین است. اگر یکی دو بازیکن قبل از شما برای 5 دلار لیمپ کنند و شما آماده کال کردن افزایش احتمالی 30 دلاری نیستید، مگر از موقعیت های کات آف و باتن، کال نکنید. از جایگاه های آخر، می توانید با طیف های بسیاری لیمپ کنید و در صورت اعمال فشار، فولد کنید. به خاطر موقعیتتان، ارزش 5 دلار سرمایه گذاری را دارد.

پات های لیمپ شده

بیایید دست اول را دوباره بازی کنیم. این بار شما به جای جفت 6، از موقعیت میانی وصل شونده های همخال 8-9 دارید. بازیکن بعد از شرط بزرگ (زیر تیغ) برای 5 دلار لیمپ می کند. شما هم لیمپ می کنید و کات آف و باتن و شرط کوچک هم همین تصمیم را می گیرند. شرط بزرگ به 35 دلار افزایش می دهد و لیمپ کننده اول کال می کند و شما فولد می کنید. هر بار و برای تمام عمر همین تصمیم را باید بگیرید.

دست های قرعه‌تان از این موقعیت را فولد می کنید، چون اگر کال کنید، کال کردن از سوی کات آف و باتن را هم توجیه می کنید و اگر یکی از آن ها کال کند، دیگر در موقعیت آخر قرار ندارید. همچنین با کال کردن، چیپ هایتان را به عنوان هدف معرفی می کنید. باعث می شوید شرط اجباری کوچک، باتن و کات آف به شرط سوم رسیده و پول مرده درست کنند. اگر هم چنین چیزی رخ دهد، امیدتان برای رسیدن به منطقه امن از بین می رود، چون کارت هایتان را باید بریزید.

تنها استثنا زمانی است که به چپ نگاه کنید و حس کنید کات و باتن می خواهند فولد کنند. در چنین شرایطی، کال کردن شرط 35 دلاری، قابل پذیرش است.

اعمال فشار بعد از فلاپ

بازیکنی برای 5 دلار لیمپ می کند. شما با 7-9 غیرهمخال از باتن لیمپ می کنید. شرط کوچک به 30 دلار بالا می برد. بازیکنی که لیمپ کرده بود کال می کند. هر سه شما کلی چیپ دارید و شما پایان دهنده کار هستید  و شما هستید که در تمام خیابان ها آخر بازی می کنید. پس کال می کنید.

فلاپ به صورت Q-9-6 رو می شود. جفت متوسطی می سازید. بعد از اعمال فشار در پیش فلاپ، شرط کوچک الان چک می کند. به بازی کُند (یک دست قوی را طوری بازی کردن که شبیه به دست ضعیف دیده شود. این کار برای فریب و به اشتباه انداختن حریفان انجام می‌شود) با A-A، A-K، Q-Q یا 6-6 مشکوک می شوید یا احتمال می دهید جفت ارتقا داده نشده ای دارد و احتمال می دهید در مقابل شرط، فولد کند.

بعد از چک دادن شرط کوچک، لیمپ کننده اول 80 دلار در پات 95 دلاری می گذارد. حدس می زنید دست ساخته شده (دستی که برای بردن نیاز به بهبود ندارد) یا دست قرعه (دستی که باید با آمدن کارت مطلوب کامل شود) دارد که احتمال دومی بیشتر است. اگر در پات، هدز-آپ رخ می داد، حتما باید کال یا رِیز می کردید. اما مشکل شرط کوچک باقی است. او یا چک-رِیز می کند یا دستش را می ریزد.

در چنین موقعیت های تحت فشاری، من فولد می کنم حتی اگر به احتمال بالا، بهترین دست را داشته باشم. ممکن است از کال کردن سایز شرطی مناسب در فلاپ و ترن، خسته شده باشم که بدون دیدن کارت بعدی، از سوی بازیکن سومی افزایش داده شوم. برای قسمت متکی بر سهم شانس (ارزش مورد انتظار دست یک بازیکن از لحاظ ریاضی در یک دست پوکر) در ذهنم، یک فاجعه ریاضی رخ داده است و ترجیح می دهم با فولد کردن، از ارزش مورد انتظار (میزان سودآوری یک بازی در بلند مدت) احتمالی، چشم بپوشم.

چطور کمتر تحت فشار قرار بگیریم؟ اول بیایید شرایط را تعریف کنیم:

  • در ریور نیست
  • سه یا تعداد بیشتری بازیکن در پات مانده اند
  • یکی شرط می کند. الان نوبت شما است و حداقل یک بازیکن قبل از شما بازی می کند

در چنین شرایطی، برای استفاده مناسب از تاکتیک اسکوییز، تنها فولد کنید مگر اینکه تحمل افزایش داده شدن را داشته باشید یا آخرین نفر در دور میز بازی کنید.

مطالب مرتبط:

مهندس صنایع، علاقمند به بازی به خصوص بازی های ورق، نویسنده آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *