تاریخ:سپتامبر 28, 2022
بازی کارتی رِد داگ

آموزش بازی کارتی رِد داگ (Red Dog)

بازی کارتی رِد داگ (Red Dog) در اصل یک بازی بانکی است که در آن بازیکنان شرط بندی می‌کنند که آیا کارتی که در دستشان است بالاتر یا پایین‌تر از کارتی است که باید از روی بسته پخش شود. از نام‌دیگر این بازی High Card Pool است. ما در این مطلب مجله بخت به صورت کامل نحوه انجام این بازی بانکی را آموزش دهیم.

بازیکنان و کارت‌ها در بازی رِد داگ

در این بازی از یک بسته ورق استاندارد 52تایی استفاده می‌شود. رتبه‌بندی کارت‌ها در این بازی به ترتیب آس، شاه، بی بی، سرباز، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3 و 2 است. شما می‌توانید این بازی را سه نفره و حداکثر هشت نفره بازی کنید. تمامی بازیکنان در این بازی می‌توانند دیلر باشند. اولین دیلر به صورت تصادفی انتخاب می‌شود.

نحوه شروع بازی

قبل از هر بار پخش کارت همه بازیکنان یک مقدار مساوی پول (انتی) را در پات قرار می‌دهند. سپس دیلر به هر بازیکن پنج کارت می‌دهد و بازیکنان به کارت‌های خود نگاه می‌کنند.

بازیکن سمت چپ دیلر بازی را آغاز می‌کند و بازی در جهت عقربه‌های ساعت ادامه می‌یابد، دیلر آخرین بازیکنی است که شرط بندی می‌کند. زمانی که نوبت هر بازیکن می‌شود او باید شرط بندی کند. مقدار شرط بندی بازیکنان باید حداقل اندازه انتی و حداکثر برابر کل پات باشد. بازیکنان باید شرط خود را کنار پات قرار دهند. پس از انجام شرط بندی توسط بازیکن، دیلر یک کارت را می‌سوزاند. یعنی آن را از بالای کارت‌های کنار گذاشته برمی‌دارد به بازیکنان نشان می‌دهد و آن را رو به بالا در پایین کارت‌های کنار گذاشته می‌گذارد. سپس یک کارت رو به بالا جلوی بازیکنی که نوبت بازی او است می‌گذارد.

اگر کارتی که در دست بازیکن با کارت رو به بالای که دیلر نشان می‌دهد برابر یا از نظر رتبه بالاتر باشد. بازیکن مبلغی که شرط بندی کرده است به همراه مقداری برابر با آن را از پات برمی‌دارد.

اما اگر کارتی مشابه و بالاتر از کارت نشان داده شده نداشته باشد، باید بازیکن تمام دست خود را نشان دهد، و دیلر مبلغ شرط بندی او را که در کنار پات گذاشته است را برمی‌دارد.

کارت‌ها بازیکن و کارتی که داده شده است اکنون رو به پایین کنار گذاشته می‌شوند و نوبت بازیکن بعدی می‌باشد که شرط بندی کند. حداکثر مبلغ شرط بندی هر بازیکن برابر با کل پات است. اما اگر پات خالی باشد یا مبلغ داخل آن از آنتی کمتر باشد، بازیکنان باید بلافاصله به اندازه شرط اولیه داخل آن پول قرار دهند.

پایان بازی

بعد از اینکه همه شرط بندی کردند، دوباره کارت‌ها پخش می‌شود. هر چیزی که در پات بود برای دست بعدی همان جا می‌ماند و هر بازیکن یک آنتی دیگر به آن اضافه می‌کند. اما اگر بازیکنان موافق باشند که پات خیلی بزرگ شده است، ممکن است آن را بین خود تقسیم کرده و یک پات جدید ایجاد کنند.

تغییرات بازی رِد داگ

در برخی از نقاط در بازی کارتی رِد داگ فقط چهار کارت به هر بازیکن داده می‌شود. در این حالت تعداد بیشتری از بازیکنان می‌توانند بدون تمام شدن کارت‌ها بازی کنند. اگر تعداد بازیکنان خیلی زیاد باشد ممکن است به هر بازیکن فقط سه کارت داده شود.

بازی Red Dog را می‌توان مانند بازی Shoot یا Slippery Sam بازی کرد. یعنی دیلر صاحب بانک باشد. در این حالت بازیکنان آنتی در داخل پات قرار نمی‌دهند و فقط دیلر است که در بانک پول قرار می‌دهد. در این حالت اگر پات خالی شود، بلافاصله بازیکن بعدی دیلر می‌شود و کارت‌ها را او پخش می‌کند.

Shoot

بازی شوت یک بازی کارتی بانکی است که شبیه بازی رِد داگ است، اما تفاوت‌های نیز بین این دو بازی وجود دارد.

نحوه انجام بازی Shoot

در ابتدا، دیلر به تنهایی یک سهم را داخل پات قرار می‌دهد، که می تواند هر مقداری بین حداقل و حداکثر توافق شده بین بازیکنان باشد.

دیلر فقط سه کارت به بازیکنان می‌دهد. بازیکنان ممکن است تا قبل از نوبت شرط بندی خودشان یعنی زمانی که نوبت بازیکن قبلی تمام شده است حق نگاه کردن به کارت‌های خودشان را نداشته باشند.

بازیکنان در نوبت خودشان، ممکن است هر چیزی بین حداقل مبلغ توافقی و مبلغی که در حال حاضر در پات است شرط بندی کنند. بدیهی است که حداقل مبلغ توافقی برای سهام بازیکن باید کمتر از حداقلی باشد که دیلر باید در پات بگذارد. سپس دیلر یک کارت را نشان می‌دهد و اگر کارتی که در دست بازیکنان از همان خال و رتبه بالاتر داشته باشد برنده می‌شود. در غیر این صورت بازیکن می‌بازد.

اگر پات خالی باشد، هرکسی که هنوز در آن دست شرط بندی نکرده باشد، فرصتی برای انجام این کار نخواهد داشت. بلافاصله بانک به همراه کارت‌ها به بازیکن بعدی در سمت چپ دیلر منتقل می‌شود.

اگر در پایان هر دست پولی در پات باقی بماند، همان دیلر دوباره کارت‌ها را پخش می‌کند. هنگامی که یک شخص سه بار متوالی کارت‌ها را پخش کرد، می‌تواند انتخاب کند که آیا بانک به بازیکن بعدی واگذار شود یا نه. اگر بانک به بازیکن بعدی منتقل شود، هر آنچه را که در پات است برای دیلر قبلی است و او می‌تواند آن را نگه‌دارد. اگر تصمیم بگیرید که برای چهارم نیز خودش کارت‌ها را پخش کند، باید هر آنچه در پات است را برای شرط بندی دوباره بازیکنان همان جا بگذارد و حق برداشتن آن را ندارد. بعد از دست چهارم هر آنچه که در پات باقی مانده است را دیلر برمی‌دارد و برای خودش نگه‌می‌دارد.

Slippery Sam

Slippery Sam  یا Six-Spot Red Dog مکانیسم شرط بندی مانند Shoot دارد. اما بازیکنان باید براساس کارتی که دیلر در دست دارد شرط بندی کنند. بدون اینکه به کارت‌های که در دستشان است نگاه کنند.

فروشنده فقط سه کارت به بازیکنان دیگر می‌دهد، اما آن‌ها نباید به کارت‌های خود نگاه کنند. سپس دیلر کارت‌های روی میز رو به بالا قرار می‌دهد او این کار را تا جایی ادامه می‌دهد که یک ورق با عدد شش یا کمتر ظاهر شود. بازیکنان می‌توانند روی داشتن کارت بالاتر از کارت روی میز یا کارتی برابر با آن شرط بندی کنند. پس از اینکه اولین بازیکن تصمیم گرفت چقدر باید شرط بندی کند، کل دست بازیکن در معرض دید قرار می‌گیرد و اگر کارت بالاتر یا برابر کارت دیلر داشته باشد، بازیکن مقداری برابر با شرط خود را از پات می برد. و اگر هیچ یک از کارت‌های که در دست بازیکن است از کارت دیلر رتبه بالاتر نداشته باشد، مبلغ شرط او به پات اضافه می‌شود.

اگر پات در وسط بازی خالی شود، بانک به بازیکن بعدی منتقل می‌شود، تا بازیکن بعدی یک پات جدید ایجاد کند. در پایان یک دست، دیلر هر چیزی را که در پات باقی می‌ماند نگه می‌دارد و بانک به بازیکن بعدی منتقل می‌شود.

تغییرات بازیSlippery Sam  

در آمریکا بازیSlippery Sam  را با یک سری تغییرات انجام می‌دهند. در این نوع بازی دیلر سه کارت به هر بازیکن و یک کارت رو به بالا در مرکز میز قرار می‌گذارد. بازیکن می‌تواند روی این کارت شرط‌بندی کند یا از دیلر بخواهد کارت دیگری بدهد. که برای دریافت کارت جدید آن بازیکن باید یک پنجم مقدار موجود در پات یا مقدار توافق شده دیگری را به پات اضافه کند. اگر بازیکن نمی‌خواهد با استفاده از کارت دوم شرط بندی کند، می‌تواند کارت سوم را با همان قیمت قبلی درخواست کرد. پس از دریافت کارت سوم، بازیکن می‌تواند روی آن شرط‌بندی کند یا بدون شرط‌بندی پاس بدهد و نوبت به بازیکن بعدی می‌رسد.

بازی رِد داگ لهستانی (Polish Red Dog)

این بازی شبیه به Slippery Sam است، با این تفاوت که بازیکنان بدون دیدن کارت های خود یا کارت دیلر شرط بندی می کنند. شرط اولیه بانکدار یا دیلر مبلغ ثابتی است و حداکثر شرط یک بازیکن نصف مبلغی است که در آن زمان در پات وجود دارد. هنگامی که بازیکن شرط بندی کرد، دیلر یک کارت را می‌سوزاند. یعنی آن را از بالای کارت‌های کنار گذاشته برمی‌دارد رو به بالا در پایین کارت‌های دیگر می‌گذارد. و سپس کارت بعدی را بالا می‌برد، حال بازیکن می‌تواند سه کارت خود را ببیند. اگر بازیکن کارت بالاتر یا برابر با کارت دیلر داشته باشد، دو برابر مبلغ شرط به بازیکن از پات پرداخت می‌شود. در غیر این صورت مبلغ شرط بندی او به پات اضافه می شود.

اگر در این بازی پات تمام شود، بلافاصله بازیکن بعدی دیلر می‌شود. تا زمانی که در پات مبلغی پول باشد، همان بازیکن به عنوان دیلر به بازی ادامه می‌دهد. این روند تا وقتی ادامه دارد که در پایان یک دست مبلغ داخل پات حداقل سه برابر اندازه اولیه باشد. در این مرحله، دیلر یک دور دیگر نیز بازی می‌کند. اگر در این دور نیز مبلغ پات به همان اندازه باقی بماند، دیلر هر آنچه را در پات است را جمع می‌کند و بازیکن سمت چپ او دیلر جدید می‌شود.

مقالات مرتبط: “آموزش بازی کارتی لانسکونت (Lansquenet)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.