تاریخ:آگوست 19, 2022
بازی کارتی سات آث

آموزش بازی کارتی سات آث (Saat-Aath)

بازی کارتی سات آث (Saat-Aat) یک بازی هندی که به آن 7-8 نیز می‌گویند. این بازی یک بازی دو نفره تریکت تیکینگ (trick-taking) است. در واقع این بازی نسخه دو نفره بازی سه نفره 5-3-2 است. هدف بازیکنان در این بازی اینکه تعداد بیشتری از 15دور را برنده شوند. هدف دیلر 7 برد و شخصی که دیلر نیست و خال حکم را تعیین می‌کند 8 برد است.

بازیکنان و کارت‌ها در بازی کارتی سات آث

این بازی به صورت دو نفره انجام می‌شود و برای انجام آن از یک بسته ورق 30تایی استفاده می‌شود. برای درست کردن این بسته ورق باید تمام کارت‌های 2، 3، 4، 5، 6 و همچنین کارت‌های 7 خشت و گشنیز را حذف کنید.

در هر دست یک خال به عنوان خال حکم انتخاب می‌شود. صرف نظر از اینکه کدام خال حکم باشد، برترین کارت همیشه 7 و بعد از آن 7 پیک قرار دارد. پس از این دو کارت، کارت خال‌ها حکم به ترتیب از بالا آش، شاه، بی بی، سرباز، 10، 9، و 8 قرار دارند.

در مورد سه خال دیگر رتبه‌بندی کارت‌ها از بالا به پایین آش، شاه، بی بی، سرباز، 10، 9، و 8 است.

پخش کارت‌ها

دیلر اول را می‌توان با هر روش مناسبی ، به عنوان مثال با کشیدن کارت از روی بسته ورق‌ها به هم ریخته شده انتخاب کرد. پس از آن، اگر یک سری بازی انجام شود، بازیکنان به نوبت دیلر می‌شوند.

دیلر کارت‌ها را بُر می‌زند، کارت‌ها را به بازیکن دیگر می‌دهد تا او هم بُر بزند و به هر بازیکن یک دست ورق پنج‌تایی داده می‌شود. بازیکنان کارت‌های خود را برمی‌دارند و به آن‌ها نگاه می‌کنند و بازیکنی که دیلر نیست خال حکم را انتخاب و اعلام می‌کند.

سپس دیلر یک ردیف از پنج کارت رو به پایین در مقابل خودش و بازیکن دیگر قرار می‌دهد، و سپس یک کارت رو به بالا در بالای هر یک از کارت‌های رو به پایین می‌گذارد. هر بازیکن اکنون 15 کارت دارد: یک دست پنج کارتی رو به پشت که یک کارت رو به بالا در بالای هر کارت‌ رو به پایین گذاشته شده است.

نحوه انجام بازی

این بازی شامل 15 دور می‌شود. در هر دور هر بازیکن باید یک کارت در وسط میز دهد. اگر دو کارت در یک دور خال یکسان داشته باشند، کارت بالاتر برنده می‌شود. حال اگر خال‌های متفاوتی داشته باشند و یکی از آن‌ها حکم باشد، کارت حکم برنده است. اگر آنها خال‌های متفاوتی داشته باشند و هیچ کدام خال حکم نباشد، اولین کارت بازی شده برنده می‌شود (صرف نظر از اینکه کدام بالاتر باشد).

بازیکن مقابل دیلر (همچنین به عنوان کاتر یا تماس گیرنده نیز شناخته می‌شود) اولین دور بازی را انجام می‌دهد. برنده هر دور دو کارت را بر‌می‌دارد، آن‌ها را رو به پایین در مقابل خود قرار می‌دهد و دور بعدی شروع می‌کند. برای شروع دست بعدی، باید با کارت دیگری بازی کند. کارت‌های که در دست بازیکن هستند و کارت‌های رو به بالا روی میز، کارت‌هایی هستند که برای بازی در دسترس می‌باشند. هنگامی که یک کارت رو به بالا از روی میز بازی می‌شود، کارت رو به پایین که در زیر آن قرار داشت رو به بالا می‌شود و برای بازی در یک دور آینده در دسترس قرار می‌گیرد.

اولین کارت یک دور می‌تواند هر یک از کارت‌های موجود بازیکن باشد. بازیکن دیگر باید در صورت امکان با کارتی از همان خال بازی کند. اگر بازیکن دوم هیچ کارتی از خال که توسط بازیکن اول بازی شده است، در دست نداشته باشد، می‌تواند هر یک از کارت‌های موجود خود بازی کند.

قوانین کارت 7

توجه داشته باشید که در طول بازی، دو کارت 7 متعلق به خال حکم هستند. برای مثال فرض کنید گشنیز خال حکم است. اگر بازیکن اول با یک گشنیز بازی را شروع کند بازیکن دیگر ممکن است با یک گشنیز یا کارت هفت بازی کند و در صورت وجود باید با یکی از اینها بازی کند.

 فقط در صورتی که بازیکن دوم بدون گشنیز و هفت باشد، می‌تواند با یک کارت غیرخال حکم بازی کند. اگر بازیکن اول به عنوان مثال با آس پیک بازی را شروع کند، بازیکن دوم در صورت امکان باید یک پیک بازی کند نه با کارت هفت که حکم است. اگر بازیکن دوم پیک نداشته باشد (به جز احتمالاً کارت هفت) او می‌تواند با هر کارتی بازی کنند. او می‌تواند با بازی کردن با هر کارت گشنیز یا 7 برنده شود. برنده شدن با کارت حکم را برش می‌گویند.

بازیکنی که یک کارت رو به بالا را از روی میز هدایت بر‌می‌دارد که یک کارت رو به پایین در زیر آن وجود دارد، اجازه دارد قبل از اینکه کارت رو به پایین را برگرداند، صبر کند تا هر دو بازیکن آن دور را بازی کنند. بازی تا زمانی ادامه می یابد که تمام 15 دور بازی شود و کارت های هر دو بازیکن تمام شود.

بازیکن برنده

در بازی کارتی سات آث اگر دیلر بیش از 7 دور از 15 دور را برد، دیلر برنده بازی است. بازیکن مقابل دیلر(کاتر یا تماس گیرنده) با برد به بیش از 8 دور برنده بازی می‌شود. اگر دیلر دقیقاً 7 دور و بازیکن دیگر دقیقاً 8 دور برنده شود، بازی مساوی بدون برنده پایان می‌یابد.

انواع بازی کارتی سات آث

در یک نوع از بازی کارتی سات آث کارت 7 دل و پیک ارزش خاصی ندارد. حال در این حالت این دو کارت به عنوان پایین‌ترین کارت در خال خودشان بازی می‌شود.

در برخی از کشورها این بازی مانند 3-2-5 بازی می‌شود و برنده در دست بعدی برتری دارد. در این حالت پس از پخش شدن 5 کارت اول، بازنده باید کارت‌های خود را رو به پایین نگه دارد و برنده یک کارت از آن می‌کشد. سپس برنده یک کارت ناخواسته را در ازای آن پس می‌دهد. برنده مجاز نیست کارتی را که تازه دریافت کرده است پس بدهد. باید یکی از پنج کارت دیگر باشد.

اگر برنده با اختلاف بیش از یک دور برنده شد، می‌تواند در دور بعدی با توجه به اختلاف برد خود کارت از دست بازیکن بازنده بکشد. به عنوان مثال، اگر دیلر با انجام 10 دور، 3 دور بیشتر از 7 دور برنده شود، در دست بعدی این بازیکن که اکنون دیلر نیست، سه کارت از بازنده می‌گیرد. قبل از هر تساوی، بازنده مجاز است پنج کارت خود را قبل از ارائه به برنده نگاه کند و آن‌ها را دوباره مرتب کند و سعی کند برنده را در مورد اینکه بهترین کارت‌ها در کجا قرار دارند گمراه کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.