بلوف زدن در پوکر

چرا مورد بلوف واقع شدن هم بخشی از پوکر است؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر به قلم اندرو بروکوس – بسیاری از بازیکنان پوکر از اینکه مقابل...

چطور مقابل بازیکنان بلوف ناپذیر پوکر را تشخیص داده و شکست دهیم؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر و روانشناسی پوکر رابرت وولی – همیشه برنامه هایی در تلویزیون وجود دارند که...

سه درسی که برای نتیجه گیری بهتر در بازی های نقدی پوکر باید فرا گیرید

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر و تاکتیک پوکر و روانشناسی پوکر این یادداشت یک جلسه از بازی های داگ پول، از...

بلوفِ شرط ارزشمند (Value Bet Bluff) چیست؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر مطلب مکمل: شرط براساس قدرت دست یا شرط غیربلوف (Value Bet)...

چطور از ارتکاب اشتباه در پوکر اجتناب کنید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر همه بازیکنان پوکر مرتکب اشتباه می شوند. کسانی که تازه وارد این...

چطور در مقابل وسوسه برای بلوف برابر رقیبی که مدام اورکال می کند، مقاومت کنیم؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر گاهی اوقات حتی اگر بهترین دست را هم داشته باشیم، به...

اگر بازیکنی بعد از شرط ادامه در فلاپ، در ترن چک دهد، چه باید کرد؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر وقتی بازیکنی بعد از شرط ادامه (شرطی که بعد از فلاپ...