کال کردن

هر آنچه باید در مورد نشانه به چنگ گرفتن چیپ ها در پوکر بدانید؛ وقتی قدرت به معنای ضعف است

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر به قلم رابرت وولی – یکی از قابل اتکاترین نشانه هایی که...

فاکتورهایی که برای کال کردن شرط سوم از موقعیت باید در نظر بگیرید

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: ریاضیات پوکر و روانشناسی پوکر و استراتژی پوکر به قلم متیو پیت – حتما در مورد عواقب بازی...

نبرد با فیل ها در پوکر؛ چطور برابر ایستگاه های مخابراتی بازی کنیم؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر و تاکتیک پوکر و روانشناسی پوکر به قلم مارتین هریس – در کتاب پوکر را مثل...

چرا مورد بلوف واقع شدن هم بخشی از پوکر است؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر به قلم اندرو بروکوس – بسیاری از بازیکنان پوکر از اینکه مقابل...

چطور از ارتکاب اشتباه در پوکر اجتناب کنید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر همه بازیکنان پوکر مرتکب اشتباه می شوند. کسانی که تازه وارد این...

تفکراتی که استک شما را در پوکر خالی و سرمایه‌ شما را به باد می دهد

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع روانشناسی پوکر وقتی بتوانیم بیشتر از دیگر بازیکنان به اینکه پشت میز پوکر...

چطور در مقابل وسوسه برای بلوف برابر رقیبی که مدام اورکال می کند، مقاومت کنیم؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر گاهی اوقات حتی اگر بهترین دست را هم داشته باشیم، به...

اگر بازیکنی بعد از شرط ادامه در فلاپ، در ترن چک دهد، چه باید کرد؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر وقتی بازیکنی بعد از شرط ادامه (شرطی که بعد از فلاپ...

پنج توصیه مهم وقتی در پوکر با استک کوچک بازی می کنید

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر و استراتژی پوکر بسیاری از بازیکنان بازی های نقدی پوکر معمولا با استکی به...

آیا باید از کولد کال در بازی نقدی دست بردارید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر بعضی بازیکنان فکر می کنند شما یا باید به شرط سوم...