آشنایی با بازی ورق کریبج

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.
شما می توانید سایر بازی های ورق دو نفره و بازی های ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

بازی کریبج یک بازی استراتژیک و جذاب است که دو، سه یا چهار نفر می توانند در آن شرکت کنند. در این بازی باید زودتر از بقیه به امتیاز نهایی برسید تا برنده شوید. این بازی در سبک بازی های اضافه کردن است. از این نظر تنها می توان آن را به بازی ورق 99 شبیه دانست. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید. 

اقلام موردنیاز

52 کارت، تخته کریبج، دو بازیکن.

دست دادن کارت ها

به هر بازیکن 6 کارت می دهیم.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که با میخ زدن و ترکیب کارت ها امتیاز بگیریم و برنده شویم.

بازی های مشابه

در بازی ورق کریبج نکته مهم ارزش کارت هاست. در ضمن باید قواعد بازی را به خوبی یاد بگیرید تا بدانید چه ترکیب هایی امتیاز دارند. این بازی در طبقه بندی بازی های ارزش کارت قرار می گیرد و از این نظر می توان گفت شبیه به بازی های بازی ورق بلک جک، بازی ورق گلف و بازی ورق دنبال تک باش است.

گهواره

هر بازیکن دو کارت را کنار می گذارد و بدین ترتیب گهواره ساخته می شود.

بریدن کارت

یک بازیکن غیر از دست دهنده باید کارت ها را ببرد و دست دهنده باید بالاترین کارت از آن بخش را برگرداند. از این کارت برای ایجاد ترکیب ها در فاز شمارش دست استفاده می شود.

نحوه میخ زدن

بازیکنان به نوبت یک کارت می کشند و عدد کارت ها را هم رفته رفته جمع زده حساب می کنند. این عدد نباید از 31 عبور کند و وقتی نیاز شد، از صفر شروع می شود. بازیکنان برای کارهای زیر امتیاز می گیرند:

 • رسیدن به عدد 15 یا 31: 2 امتیاز
 • یک جفت کارت بازی شده: 2 امتیاز
 • 3 کارت جفت شده پیاپی: 6 امتیاز
 • 4 کارت جفت شده پیاپی: 12 امتیاز
 • ردیفی در همان 31: به تعداد کارت های موجود در ردیف
 • وقتی بازیکنی نمی تواند بازی کند چون در این صورت از عدد 31 عبور می کند، باید بگوید “برو”. بازیکن دیگر یک کارت می کشد بدون اینکه از 31 عبور کند و بعد یک میخ برای برو می زند. مگر اینکه بازیکن یک کارت برای رسیدن به 31 بکشد. در این صورت او دو میخ می زند.
 • بازیکنی که آخرین کارت را می کشد یک میخ می زند مگر اینکه آخرین کارت کشیده شده باعث رسیدن به 31 شود. در این صورت دو میخ می زند.

شمارش دست

هر بازیکن باید امتیاز مجموع ترکیب کارت هایی که در دست دارد را محاسبه کند. ابتدا بازیکن غیر دست دهنده باید شمارش کند. امتیازات از ترکیبات زیر محاسبه می شود:

 • ترکیب کارت هایی که به 15 می رسد: 2 امتیاز برای هر کدام
 • جفت ها، 3 کارت یکسان، 4 کارت یکسان: 2 امتیاز برای هر کدام، 6 امتیاز، 12 امتیاز
 • ردیف 3، 4 یا 5: 3 امتیاز، 4 امتیاز، 5 امتیاز
 • فلاش 4 کارتی، 5 کارتی (همه از یک خال): 4 امتیاز، 5 امتیاز
 • نابز (یک کارت سرباز که در خال کارتی است که برگردانده شد): 1 امتیاز

شمارش گهواره

دست دهنده باید امتیازات گهواره را حساب کند. محاسبه امتیازات گهواره هم مثل شمارش امتیاز دست است.

قوانین

 • کارت تک همیشه پایین است و ارزش 1 دارد. اگر در بریدن کارت، یک کارت سرباز برگردانده شد، بازیکنی که آن را برگردانده 2 امتیاز پاداش می گیرد.

آموزش ویدیویی بازی ورق کریبج

در این بازی به یک تخته کریبج و بسته کارت ها نیاز دارید. در این ویدیو اول به جنبه های مختلف بازی دو نفره کریبج می پردازیم. بعد آن ها را کنار هم می گذاریم تا بازی را بهتر درک کنید. در پایان ویدیو هم یک دست نمونه از بازی کریبج موجود است.

دست دادن کارت ها

برای مشخص شدن دست دهنده هر کدام از بازیکنان باید بسته کارت ها را از جایی جدا کرده و کارت کشیده شده را نشان دهد. بازیکنی که کارتش پایین تر است دست دهنده خواهد بود.

به هر بازیکن 6 کارت می دهیم ولی برای بازی 4 کارت نگه می داریم. بعد از اینکه هر دو بازیکن دو کارت را کنار گذاشتند، بازیکن غیر دست دهنده باید بسته کارت ها را از نقطه ای جدا کند و دست دهنده هم بالاترین کارت را برگرداند.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که از ترکیب کارت های مختلف امتیاز بگیریم و به عنوان اولین بازیکن peg out کنیم. سه فرصت مختلف برای امتیازگیری وجود دارد: میخ زدن، شمارش دست و شمارش گهواره.

میخ زدن

در این بخش بازیکنان می توانند از این راه ها به امتیاز برسند: رسیدن به 15 یا 31 دو امتیاز دارد. جفت کردن کارت حریف دو امتیاز دارد. سه بار بازی کردن با یک کارت شش امتیاز دارد. چهاربار بازی کردن با یک کارت دوازده امتیاز دارد.

امتیاز یک ردیف به اندازه مقدار کارت های داخل ردیف است. ایجاد «برو» یک امتیاز دارد. داشتن آخرین کارت هم یک امتیاز دارد. بازیکنان بازی با کارت ها را شروع می کنند و اول نوبت بازیکن غیر دست دهنده است. در طول بازی ارزش کارت ها را جمع می کنیم و وقتی به امتیاز رسیدیم باید میخ بزنیم.

ارزش کارت های صورت برابر با 10 و ارزش کارت های دیگر برابر با عدد نوشته شده روی کارت است. ارزش کارت تک هم یک امتیاز است. مجموع این امتیازها نمی تواند بیش از 31 باشد و در صورت نیاز از صفر شروع می شود.

اگر بازیکنی بدون رد شدن از 31 نمی تواند بازی کند، باید بگوید «برو». در این صورت بازیکن دیگر به بازی با کارت ها ادامه می دهد. وقتی یک بازیکن نمی تواند بازی کند باید یک میخ برای «برو» بزند. مگر اینکه بازیکن بتواند به 31 برسد و میخ بزند. بازیکنی که آخرین کارت را بازی می کند یک میخ می زند.

شمارش دست

بخش بعدی بازی شمارش دست است. بازیکنان باید از کارت برگردانده شده قبلی (در زمان ایجاد ترکیب کارت ها) استفاده کنند. امتیازات به این ترتیب مشخص می شود: هر ترکیب کارتی که به 15 برسد دو امتیاز دارد. هر ردیف 3 کارتی سه امتیاز دارد. هر ردیف 4 کارتی چهار امتیاز دارد. هر ردیف 5 کارتی هم پنج امتیاز دارد.

یک جفت دو امتیاز، سه کارت یکسان شش امتیاز، چهار کارت یکسان هم دوازده امتیاز دارد. اگر همه کارت های شما از یک خال باشند چهار امتیاز دارد. اگر کارت برگردانده شده هم از همان خال کارت های شما باشد، پنج امتیاز دارد.

اگر کارت سربازی دارید که با کارت برگردانده شده از بسته کارت ها هم خال است می گوییم Nobs شده و یک امتیاز دارد. بازیکن غیر دست دهنده باید اول کارت های دستش را بشمارد. در این نمونه بازیکن شماره 1 سه ترکیب 15 دارد که برای هر کدام دو امتیاز می گیرد.

دو ردیف 4 هم دارد که برای هر کدام چهار امتیاز می گیرد. در ضمن یک جفت 8 دارد که دو امتیاز می گیرد. یعنی مجموعا 16 امتیاز. بازیکن شماره 2 هم کارت های دستش را می شمارد. او یک ترکیب 15 دارد و دو امتیاز می گیرد. دو ردیف 3 دارد و برای هر کدام سه امتیاز می گیرد. در ضمن یک جفت 6 دارد که دو امتیاز می گیرد. به خاطر نابز هم یک امتیاز می گیرد. این یعنی مجموعا 11 امتیاز.

شمارش گهواره

دو کارتی که بازیکنان در ابتدای بازی کنار گذاشتند گهواره را ایجاد می کند. دست دهنده باید گهواره را بشمارد و برای هر ترکیب کارتی امتیاز می گیرد. شمارش امتیاز گهواره هم مثل امتیاز دست است. در این بازی نمونه ما، در گهواره یک جفت 4 داریم که یعنی دو امتیاز.

مرور قوانین

کارت تک همیشه کارت پایین است و 1 امتیاز دارد. وقتی بسته کارت ها را از نقطه ای جدا می کنیم که یک کارت انتخاب شود، اگر کارت سرباز باشد بازیکن موردنظر 2 امتیاز می گیرد. در طول میخ زدن می توان ردیف را با هر ترتیبی ساخت ولی باید در همان شمارش 31 باشد.

به عنوان مثال بازی کردن با کارت های 9، 7 و 8 یک ردیف 3 است و سه امتیاز دارد. وقتی کارت های دست تان را می شمارید، امتیازها را یکی یکی اعلام کنید. به عنوان مثال، 15 دو، 15 چهار، 15 شش، جفت شد هشت، با ردیف 3 می شود یازده. اولین بازیکنی که peg out کند برنده است. حتی اگر این کار را در میانه یک دور بازی انجام دهد.

نمونه

بازیکنان بسته کارت ها را از نقطه ای جدا کرده کارت را نشان می دهند. بازیکنی که کارتش پایین تر باشد دست دهنده خواهد بود. به هر بازیکن 6 کارت می دهیم. بازیکنان 4 کارتی که بیشترین امتیاز را دارند انتخاب می کنند. دو کارت دیگر را هم در گهواره می گذارند.

بازیکن شماره 2 که دست دهنده نیست بسته کارت ها را از نقطه ای جدا کرده، دست دهنده (بازیکن شماره 1) بالاترین کارت را برمی گرداند. بازیکن غیر دست دهنده میخ زدن را شروع می کند. بازیکن شماره 2 با کارت 10 شروع می کند. بازیکن شماره 1 هم 10 اضافه می کند تا 20 شود.

بازیکن شماره 2 یک 10 دیگر اضافه می کند تا 30 شود. بازیکن شماره 1 کارت تک می کشد تا 31 شود و دو امتیاز می گیرد. بازیکن شماره 2 با یک کارت 5 شروع می کند. بازیکن شماره 1 کارت 10 را اضافه می کند و 15 می شود و دو امتیاز می گیرد.

بازیکن شماره 2 کارت 5 را اضافه می کند و می شود 20. بازیکن شماره 1 هم کارت 4 را می کشد و به 24 می رسیم. او به خاطر کشیدن آخرین کارت یک امتیاز می گیرد. اول بازیکن غیر دست دهنده باید کارت های دستش را بشمارد.

بازیکن شماره 2 یک 15 دارد یعنی دو امتیاز و چهار، شش، هشت، ده و دوازده امتیاز. یک جفت دارد پس چهارده امتیاز. و یک جفت دیگر شد شانزده امتیاز. نابز هم باعث می شود به 17 امتیاز برسد. بازیکن شماره 2 در 17 میخ می زند.

حالا بازیکن شماره 1 می شمارد: 15 دو امتیاز، چهار، شش و سه جفت که امتیازش را 6 تا بالا برده به 12 امتیاز می رساند. بازیکن شماره 1 در 12 میخ می زند. حالا او باید گهواره را بشمارد. اینجا هم 15 دو، چهار امتیاز دارد و با یک جفت می شود شش امتیاز. بازیکن شماره 1 در 6 میخ می زند. در دور بعدی بازی بازیکن شماره 2 دست دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *