تاریخ:ژانویه 18, 2021

آشنایی با بازی ورق رامی چرخ و فلک

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.
این بازی به حداقل دو نفر نیاز دارد، شما می توانید سایر بازی های ورق دو نفره و بازی های ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

بازی رامی چرخ و فلک یک بازی برای دو تا پنج بازیکن است. در این بازی برای برنده شدن باید کارت هایتان را در گروه ها یا توالی ها قرار دهید. این بازی در سبک بازی های رامی است. از این نظر می توان بازی های مشابهی چون بازی ورق جین رامی، بازی ورق رامی 500 و بازی ورق رامی را نام برد. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید. 

اقلام موردنیاز

53 کارت (یک ژوکر)، 2 بازیکن، خودکار و کاغذ برای نوشتن امتیازات.

اگر بازی با 3 تا 5 بازیکن انجام می شود باید یک بسته کارت 53 تایی دیگر هم اضافه کرد.

دست دادن کارت ها

به هر بازیکن 10 کارت می دهیم. بقیه کارت ها را به پشت نگه می داریم و برای کشیدن کارت از آن استفاده می کنیم.

هدف بازی

در این بازی هدف این است که تا جایی که می توانیم کارت های بیشتری را رو کنیم. برای رو کردن کارت ها باید سه یا چهار کارت از یک رنک و از خال متفاوت باشند تا در یک گروه قرار گیرند. در ضمن برای روکردن کارت ها می توان از سه یا چند کارت استفاده کرد که عددهای متوالی داشته باشند و از یک خال و در این صورت آن را یک توالی می نامیم.

بازی های مشابه

در این بازی ابتدا باید همه قوانین و قواعد را به خوبی فرا بگیرید. بعد روی کارت هایی که نیاز دارید و سری ها و ردیف هایی که می توانید بسازید تمرکز کنید. سرعت عمل هم یکی از فاکتورهای مهم در این بازی است. بازی ورق رامی چرخ و فلک در طبقه بندی بازی های رو کردن ورق است. از بازی های مشابه می توان به بازی ورق بزیک، بازی ورق جنگ و بازی ورق کانکوین اشاره کرد.

نحوه انجام بازی

بازیکنی که دست دهنده نیست بازی را شروع می کند. دور بازی وقتی شروع می شود که بازیکن یک کارت از مجموعه کارت های باقیمانده بکشد. حالا او می تواند انتخاب کند می خواهد کارت رو کند یا نه. یک بازیکن می تواند هر چند تعداد رو کردن که امکان دارد انجام دهد. او وقتی کارت رو کرد باید این را اعلام کند. بازیکنان می توانند به هر کارت روشده در وسط، کارت های دیگر اضافه کنند.

اگر بازیکن نمی تواند کارت رو کند، باید کارت دوم را بکشد. حالا اگر امکان دارد باید کارت رو کند. اگر نشد باید کارت سوم را بکشد. حتی اگر کارت سوم به روکردن کارت ختم شود، نوبت آن بازیکن تمام شده است.

اگر یک بازیکن کارت هایی در دست دارد که 5 یا کمتر ارزش دارند، آن بازیکن می تواند ضربه بزند تا دور بازی تمام شود. در ضمن اگر بازیکنی تمام کارت های دستش را رو کرد، دور بازی تمام می شود.

امتیازگیری

تمام بازیکنان ارزش کارت هایی که در دست شان مانده را جمع می زنند. بازیکنی که کمترین مجموع را دارد به اندازه اختلاف دست های دیگر بازیکنان، امتیاز می گیرد.

ارزش کارت

  • ژوکر: 25 امتیاز
  • کارت های صورت: 10 امتیاز
  • کارت های 2-10: عدد روی کارت
  • تک: 1 امتیاز

پیروزشدن

بازی تا جایی ادامه پیدا می کند که یک بازیکن به 150 امتیاز برسد. وقتی بازیکنی به این امتیاز رسید، 100 امتیاز پاداش می گیرد. بازیکنانی که در طول بازی برنده دورها شده اند به ازای هر دوری که برنده شده اند 25 امتیاز پاداش می گیرند.

قوانین

  • کارت ژوکر وحشی است و می تواند جایگزین هر کارت دیگری شود تا یک روکردن کارت (توالی یا گروه) شکل گیرد.
  • یک بازیکن می تواند از کارت ژوکر در یک رو کردن کارت استفاده کند و بعد آن را با کارتی دیگر که به جایش ژوکر مورداستفاده قرار گرفته، عوض کند و دوباره از ژوکر در یک رو کردن کارت دیگر (توالی یا گروه) استفاده کند.
  • اگر یک بازیکن بتواند با روکردن همه کارت های دستش دور را به پایان برساند، یک 25 امتیاز دیگر به عنوان پاداش می گیرد.
  • اگر یک بازیکن ضربه بزند ولی یک بازیکن دیگر کارت هایی با مجموع ارزش کمتر داشته باشد، به این اتفاق از زیر بریدن می گوییم. بازیکنی که مجموع ارزش کارت هایش کمتر است به اندازه اختلاف دستش با بقیه دست ها، امتیاز می گیرد و یک 10 امتیاز پاداش هم به خاطر از زیر بریدن دریافت می کند.
  • کارت های تک را می توان به عنوان بالا یا پایین استفاده کرد ولی در یک توالی نباید این ترتیب به هم بخورد. یعنی به عنوان مثال توالی کارت های شاه و تک و 2 موردقبول نیست.

متن ویدیو

در این ویدیو با نحوه انجام بازی ورق رامی چرخ و فلک آشنا می شوید. ویدیو با مفاهیم کلی و نحوه انجام بازی شروع می شود و در ادامه وارد جزئیات بیشتر می شویم. دو تا پنج بازیکن می توانند در این بازی شرکت کنند. یک بسته کارت همراه با کارت جوکر در یک بازی دو نفره استفاده می شود. اگر سه تا پنج بازیکن داشته باشیم باید از دو بسته کارت با دو کارت جوکر استفاده کنیم.

دست دادن کارت ها

به هر بازیکن 10 کارت داده می شود. بسته کارت های باقیمانده را وسط می گذاریم.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که بیشتر از بقیه ورق رو کنیم. روکردن ورق می تواند سه یا چهار کارت هم رنک از خال های متفاوت باشد که به آن گروه می گوییم. روکردن ورق ممکن است شامل توالی سه یا چند کارت هم خال با اعداد متوالی باشد که به آن توالی می گوییم.

نحوه انجام بازی

به دستی برمی گردیم که کارت هایش را پخش کردم. من کارت ها را برگردانده ام تا آن ها را ببینید. در بازی واقعی باید کارت ها را از رقبا پنهان کنید. بازیکن غیر دست دهنده باید بازی را شروع کند. در شروع نوبت، بازیکن باید یک کارت از بسته کارت ها بکشد.

بازیکن شماره 2 این کار را می کند و حالا می تواند ورق رو کند. او توالی کارت های تک و 2 و 3 خال دل را رو می کند. بازیکن می تواند به هر اندازه که می خواهد ورق رو کند. وقتی کارش تمام شد باید این را اعلام کند.

حالا نوبت بازیکن شماره 1 است و او هم یک کارت از بسته کارت ها می کشد. او هم گروهی از کارت های 5 را رو می کند. بازیکنان می توانند به کارت های رو شده وسط کارت جدید اضافه کنند. بازیکن شماره 1 کارت 4 دل را به توالی کارت های دل اضافه می کند. او اعلام می کند کارش تمام شده است.

بازیکن شماره 2 هم یک کارت از بسته کارت ها برمی دارد ولی نمی تواند ورق رو کند. در چنین حالتی بازیکن باید یک کارت دیگر از بسته کارت ها بکشد. حالا در صورت امکان او باید ورق رو کند. بازیکن شماره 2 توانست گروهی از کارت های بی بی را رو کند.

بازیکن شماره 1 از بسته کارت ها کارت می کشد ولی نمی تواند ورق رو کند. او یک کارت دیگر از بسته برمی دارد و باز هم نمی تواند ورق رو کند. در چنین حالتی بازیکن باید برای سومین بار از بسته کارت ها کارت بکشد و نوبت او تمام شده است. حتی اگر با کارت سوم بتواند ورق رو کند. حالا نوبت بازیکن شماره 2 است. بازیکنان به همین ترتیب به کارت کشیدن و رو کردن ورق ادامه می دهند.

در بازی جلوتر می رویم و به پایان دور اول بازی می رسیم. بازیکن شماره 1 کارت جوکر را از بسته کارت ها برمی دارد. این کارت وحشی است و می توان آن را در هر گروه یا توالی استفاده کرد. این بازیکن یک توالی از کارت های پیک رو می کند. بعد او از کارت جوکر به عنوان کارت بی بی گشنیز استفاده می کند و یک توالی دیگر رو می کند.

بازیکن شماره 2 کارت بی بی گشنیز را از بسته کارت ها برمی دارد. بازیکن می تواند کارت جوکر را با کارتی که به جایش در یک روکردن ورق استفاده شده عوض کند. حالا این بازیکن می تواند از کارت جوکر که برداشته در یک گروه یا توالی دیگر استفاده کند.

به شرطی که همه کارت ها در گروه یا توالی درست باشند، می توان به حرکت دادن کارت های وسط ادامه داد. البته بازیکن حداقل باید یک کارت را از کارت های دستش بکشد. بازیکن شماره 2 چند کارت را جابجا می کند و همه کارت ها را در گروه یا توالی مناسب می گذارد.

اگر کارت های دست بازیکن به اندازه عدد 5 یا کمتر ارزش داشته باشند، او می تواند ناک کند تا دور بازی به پایان برسد. ارزش کارت دست بازیکن شماره 2 برابر با 2 است و او تصمیم می گیرد ناک کند تا دور بازی به اتمام برسد.

امتیازگیری

هر دو بازیکن باید مجموع ارزش کارت هایی که در دست شان باقی مانده را محاسبه کنند. کارت جوکر 25 امتیاز، کارت های صورت 10 امتیاز، بقیه کارت ها هم به اندازه عددی که رویشان نوشته شده امتیاز دارند. کارت تک 1 امتیاز دارد.

ارزش کارت های دست بازیکن شماره 1 برابر با 36 و ارزش کارت دست بازیکن شماره 2 هم برابر با 2 است. بازیکن شماره 2 به اندازه اختلاف این دو عدد امتیاز می گیرد؛ یعنی 34 امتیاز. بازی تا جایی ادامه پیدا می کند که یک نفر به امتیاز 150 برسد. وقتی یک بازیکن به امتیاز 150 برسد، 100 امتیاز جایزه می گیرد. بازیکنی که برنده یک دور بازی شود هم 25 امتیاز جایزه می گیرد.

مرور قوانین

اگر یک بازیکن بتواند با همه کارت های دستش ورق رو کند و دور بازی را به اتمام برساند، 25 امتیاز جایزه می گیرد. اگر یک بازیکن ناک کند ولی کارتی که دست بازیکن حریف است ارزش کمتری داشته باشد، می گوییم undercut شده است.

بازیکنی که ارزش کارت دستش کمتر است به اندازه تفاوت ارزش دست ها امتیاز می گیرد. در ضمن او 10 امتیاز جایزه هم برای آندرکات دریافت می کند. از کارت تک می توان به عنوان کارت بالا یا پایین استفاده کرد ولی نمی توان توالی کارت ها را گسترش داد. توالی کارت های شاه و تک و 2 قابل قبول نیست.

وقتی 3 تا 5 بازیکن در بازی هستند، برنده هر دور بازی به اندازه تفاوت ارزش کارت های دستش با ارزش دست هرکدام از بازیکنان دیگر امتیاز می گیرد. فقط برنده دور بازی امتیاز می گیرد.

مهندس صنایع، علاقمند به بازی به خصوص بازی های ورق، نویسنده آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *