آشنایی با بازی ورق رامی 500

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.
این بازی به حداقل دو نفر نیاز دارد، شما می توانید سایر بازی های ورق دو نفره و بازی های ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

بازی رامی 500 یک بازی جذاب است که دو تا هشت بازیکن می توانند در آن شرکت کنند. اولین بازیکنی که در این بازی به امتیاز 500 برسد برنده است. این بازی در سبک بازی های رامی است. از این نظر می توان بازی های مشابهی چون بازی ورق چرخ و فلک، بازی ورق فاز 10 و بازی ورق رامی را نام برد. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید. 

اقلام موردنیاز

52 کارت برای 2 تا 4 بازیکن (بسته کارت های اضافی اگر 5 تا 8 بازیکن داشته باشیم)، 2 تا 8 بازیکن، خودکار و کاغذ برای نوشتن امتیازات.

دست دادن کارت ها

اگر دو بازیکن در بازی باشد، به هرکدام 13 کارت می دهیم. اگر 3 تا 8 بازیکن داشته باشیم به هرکدام 7 کارت می دهیم.

بالاترین کارت از مجموعه کارت های باقیمانده را برمی گردانیم تا مجموعه کارت های کنار گذاشته شده ایجاد شود.

هدف بازی

در این بازی هدف این است که با همه کارت هایمان مجموعه بسازیم. یک مجموعه یعنی 3 یا 4 کارت هم رنک یا ردیفی از سه یا چند کارت هم خال.

بازی های مشابه

در این بازی ابتدا باید همه قوانین و قواعد را به خوبی فرا بگیرید. بعد روی کارت هایی که نیاز دارید و سری ها و ردیف هایی که می توانید بسازید تمرکز کنید. سرعت عمل هم یکی از فاکتورهای مهم در این بازی است. بازی ورق رامی 500 در طبقه بندی بازی های رو کردن ورق است. از بازی های مشابه می توان به بازی ورق بزیک، بازی ورق جنگ و بازی ورق کانکوین اشاره کرد.

نحوه انجام بازی

در شروع نوبت بازیکن، او از مجموعه کارت های باقیمانده یا کارت های کنار گذاشته شده کارت می کشد. بعد از آن، او می تواند مجموعه ای که به دست آورده را روی زمین بگذارد. در پایان نوبت هر بازیکن هم او باید یک کارتش را کنار بگذارد. همه بازیکنان باید بتوانند کارت های مجموعه کارت های کنار گذاشته شده را ببینند. می توان از این مجموعه کارت کشید ولی کارت های دیگر را هم باید مورداستفاده قرار داد.

بازیکنان به نوبت بازی می کنند. آنها کارت می کشند، مجموعه می سازند و کارت کنار می گذارند. یک بازیکن می تواند از مجموعه بازیکنان دیگر یک مجموعه بسازد. در این صورت او باید کارت موردنظر را جلوی بازیکن مورداشاره قرار دهد و اعلام کند که این کارت را به مجموعه موجود اضافه می کند.

وقتی بازیکنی دیگر کارتی ندارد یا مجموعه کارت های باقیمانده به پایان رسیده و بازیکن بعدی نمی خواهد از مجموعه کارت های کنار گذاشته شده کارت بکشد، دور بازی تمام شده است.

امتیازگیری

بازیکنان براساس کارت هایی که در مجموعه ها استفاده کرده اند امتیاز می گیرند. آنها به خاطر کارت هایی که هنوز در دست دارند امتیاز از دست می دهند.

شاه ها، بی بی ها و سربازها 10 امتیاز دارند. ارزش کارت های 2 تا 10 به اندازه عددی است که روی کارت نوشته شده است. اگر از تک ها در ساخت مجموعه استفاده کنیم، 15 امتیاز می گیریم. اگر از تک ها در ایجاد ردیف استفاده شده یک امتیاز می گیرید.

قوانین

  • وقتی از کارت تک در یک ردیف استفاده می کنیم همیشه پایین است.
  • وقتی چند کارت به عنوان سازنده یک مجموعه روی میز قرار گرفت دیگر نمی توان آنها را حرکت داد یا از هم جدا کرد.
  • کارتی که روی میز گذاشتیم باید به یک نفر سپرده شود. در ضمن نمی توان آن را تغییر داد.
  • کارتی که از مجموعه کارت های کنار گذاشته شده برمی داریم سریعا باید در یک مجموعه به کار گرفته شود.
  • از بازیکنی که یک مجموعه کارت در دست دارد خواسته نمی شود کارت ها را روی میز بگذارد.
  • اگر یک بازیکن بیرون می رود و دیگری هنوز یک مجموعه در دست دارد، امتیاز کارت ها محاسبه می شود ولی به صورت امتیاز منفی.
  • اگر بازیکنی یک کارت در بین کارت های گذاشته شده ببیند که می توان از آن در یک مجموعه استفاده کرد، او باید بگوید رامی و کارت را بکشد. سپس باید از آن کارت در یک مجموعه استفاده کرد. بازیکنی که گفته رامی ، نوبتش را کنار می گذارد و بازی را بازیکن بعدی ادامه می دهد.
  • اگر از دو بسته کارت ها استفاده شد، نمی توان از دو کارت یکسان (هم خال) در یک مجموعه استفاده کرد.

متن ویدیو

در این ویدیو با نحوه انجام بازی ورق رامی 500 آشنا می شوید. ویدیو با مفاهیم کلی و نحوه انجام بازی شروع می شود و در ادامه وارد جزئیات بیشتر می شویم. دو تا هشت بازیکن می توانند در این بازی شرکت کنند. اگر دو تا چهار بازیکن داریم، یک بسته کارت کافی است. اگر تعداد بازیکنان 5 تا 8 نفر است، دو بسته کارت نیاز داریم.

دست دادن کارت ها

وقتی بیشتر از دو بازیکن داریم به هر بازیکن 7 کارت می دهیم. بسته کارت های باقیمانده را وسط می گذاریم و بالاترین کارت بسته را برمی گردانیم. بدین ترتیب بسته کارت های کنار گذاشته شده ایجاد می شود. اگر دو بازیکن در بازی باشند به هر نفر 13 کارت می دهیم.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که زودتر از رقبا با همه کارت هایمان مجموعه بسازیم. یک مجموعه یعنی 3 یا 4 کارت هم رنک یا ردیفی از سه یا چند کارت از یک خال.

نحوه انجام بازی

به دستی که کارت هایش را پخش کردیم برمی گردیم. من کارت ها را برگردانده ام تا آن ها را ببینید. در بازی واقعی باید کارت ها را از رقبا پنهان کنید. بازیکن سمت چپ دست دهنده باید بازی را شروع کند. در ابتدای نوبت هر بازیکن او باید از بسته کارت های باقیمانده یا بسته کارت های کنار گذاشته شده کارت بکشد.

بازیکن شماره 2 تصمیم می گیرد بالاترین کارت بسته کارت های باقیمانده را بردارد. حالا این بازیکن می تواند هر مجموعه ای که می خواهد را نشان دهد. او هیچ مجموعه ای برای ارائه ندارد. در پایان نوبت هر بازیکن، او باید یک کارت را کنار بگذارد. بازیکن شماره 2 کارت سرباز خشت را کنار می گذارد.

این کار باید به شکلی انجام شود که کارت های بسته کارت های کنار گذاشته شده برای همه بازیکنان مشخص باشد. بازیکن شماره 3 از بسته کارت های باقیمانده کارت می کشد. او هم هیچ مجموعه ای ندارد و نوبتش را با کنار گذاشتن کارت شاه خشت تمام می کند. بازیکن شماره 1 از بسته کارت های باقیمانده کارت می کشد. او مجموعه ای ندارد و یک کارت کنار می گذارد.

بازیکن شماره 2 یک کارت 10 را از بسته کارت های کنار گذاشته شده می کشد و با آن مجموعه ای از کارت های 10 می سازد. این کارت ها را باید به شکلی روی میز گذاشت که برای همه مشخص باشد. حالا او یک کارتش را کنار می گذارد. بازیکن شماره 3 هم کارت می کشد و یک کارتش را کنار می گذارد.

بازیکن شماره 1 از بسته کارت های کنار گذاشته شده کارت می کشد. هر کارتی را می توان از بسته کارت های کنار گذاشته شده برداشت ولی باید کارت های روی آن را هم برداشت. بازیکن شماره 1 می خواهد کارت سرباز خشت را بردارد و باید همه کارت های روی آن را هم بردارد. حالا او مجموعه ای از کارت های سرباز ارائه می کند. او کارت شاه خشت را کنار می گذارد.

بازیکن شماره 2 کارت 4 گشنیز را می کشد و مجموعه (ردیف) کارت های 3 و 4 و 5 خال گشنیز را ارائه می کند. او کارت 5 دل را کنار می گذارد. بازیکن شماره 3 کارت 2 گشنیز را می کشد. او نمی تواند مجموعه ای ارائه کند و کارت 6 پیک را کنار می گذارد. بازیکن شماره 1 کارت 6 پیک را از بسته کارت های کنار گذاشته شده برمی دارد تا ردیفی از کارت های 5 و 6 و 7 و 8 خال پیک را ارائه کند.

بازیکنان می توانند با مجموعه های رقیب هم مجموعه جدید بسازند. بازیکن شماره 1 کارت 6 گشنیز را زمین می گذارد و مشخص می کند که آن را به ردیف بازیکن شماره 2 اضافه کرده است. این کارت باید در مقابل بازیکن روی میز باقی بماند. او کارت 3 دل را کنار می گذارد.

بازیکن شماره 2 کارت 9 پیک را از بسته کارت های باقیمانده برمی دارد. حالا می توان این کارت را روی میز گذاشت و به ردیف بازیکن شماره 1 اضافه کرد. بازیکن شماره 2 آخرین کارتش را هم کنار می گذارد. وقتی کارت های یک بازیکن تمام شد، دور بازی به پایان می رسد.

امتیازگیری

بازیکنان براساس کارت هایی که در مجموعه ها قرار داده اند امتیاز می گیرند و براساس کارت هایی که در دست شان باقی مانده امتیاز از دست می دهند. کارت های شاه، بی بی و سرباز 10 امتیاز دارند. امتیاز کارت های 2 تا 10 به اندازه عدد روی کارت است.

امتیاز کارت تک هم 15 است وقتی این کارت در یک مجموعه باشد. اگر از کارت تک در ردیف استفاده شود، امتیازش 1 است. اگر بازیکنی کارت تک در دستش باقی مانده باشد 15 امتیاز از دست می دهد. بازیکن شماره 2 در کل 51 امتیاز از مجموعه ها گرفت و هیچ کارتی هم در دستش باقی نمانده است.

بازیکن شماره 3 هیچ مجموعه ای ندارد و به خاطر کارت های دستش 48 امتیاز از دست می دهد یعنی امتیازش برابر با -48 است. بازیکن شماره 1 از مجموعه ها 62 امتیاز می گیرد و 17 امتیاز به خاطر کارت های دستش از دست می دهد. پس امتیاز او برابر با 45 است. اولین بازیکنی که به امتیاز 500 برسد برنده بازی است.

مرور قوانین

وقتی از کارت تک در یک ردیف استفاده می شود، همیشه باید آن را کارت پایین در نظر گرفت. وقتی مجموعه ای از کارت ها روی میز قرار گرفت نمی توان آن ها را حرکت داد یا از هم جدا کرد. وقتی کارتی را به یک مجموعه اضافه کردیم باید مجموعه موردنظر را مشخص کنیم و نمی توانیم آن را تغییر دهیم.

بازی وقتی تمام می شود که کارت های یک بازیکن تمام شود، کارت های بسته کارت های باقیمانده تمام شود و بازیکن نخواهد از بسته کارت های کنار گذاشته شده کارت بکشد. بازیکن وقتی از بسته کارت های کنار گذاشته شده کارت کشید، به سرعت باید از آن در یک مجموعه استفاده کند.

بازیکنی که یک مجموعه در دست دارد باید آن را روی میز بگذارد. اگر کارت های یک بازیکن تمام شود و یک بازیکن دیگر یک مجموعه در دست داشته باشد، امتیاز این کارت ها به عنوان امتیاز منفی برای او محاسبه می شود.

اگر یک بازیکن کارتی که دیگری کنار گذاشته را ببیند و بتواند از آن در یک مجموعه استفاده کند، می تواند بگوید رامی. حالا او می تواند کارت موردنظر را از بسته کارت های کنار گذاشته شده بردارد و مجموعه را ارائه کند. در پایان نوبت هم باید او یک کارت کنار بگذارد و بازیکن بعدی بازی را ادامه می دهد. اگر در بازی از دو بسته کارت استفاده می شود، نمی توان در یک مجموعه از دو کارت هم خال استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *