آشنایی با بازی ورق رامی

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.
این بازی به حداقل دو نفر نیاز دارد، شما می توانید سایر بازی های ورق دو نفره و بازی های ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

بازی ورق رامی، یک بازی جذاب و ساده است که دو تا شش بازیکن می توانند در آن شرکت کنند. در این رقابت باید زودتر از رقیب کارت های خود را در مجموعه ها رو کنید. این بازی در طبقه بندی بازی های رامی قرار دارد و از این نظر شبیه به بازی های بازی ورق فاز 10 و بازی ورق چرخ و فلک است. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید.

اقلام موردنیاز

52 کارت، 2 تا 6 بازیکن، خودکار و کاغذ برای نوشتن امتیازات.

دست دادن کارت ها

2 بازیکن: 10 کارت برای هر نفر

3 تا 4 بازیکن: 7 کارت برای هر نفر

5 تا 6 بازیکن: 6 کارت برای هر نفر

هدف بازی

هدف در این بازی این است که زودتر از بقیه، همه کارت ها را در مجموعه ها رو کنیم. یک مجموعه یعنی یک سری از 3 یا 4 کارت هم رنک یا یک ردیف از سه یا چند کارت هم خال.

بازی های مشابه

در این بازی ابتدا باید همه قوانین و قواعد را به خوبی فرا بگیرید. بعد روی کارت هایی که نیاز دارید و سری ها و ردیف هایی که می توانید بسازید تمرکز کنید. سرعت عمل هم یکی از فاکتورهای مهم در این بازی است. بازی ورق رامی در طبقه بندی بازی های رو کردن ورق است. از بازی های مشابه می توان به بازی ورق بزیک، بازی ورق جنگو بازی ورق کانکویناشاره کرد.

نحوه انجام بازی

بازیکن سمت چپ دست دهنده بازی را شروع می کند. او می تواند بالاترین کارت بسته کارت های باقیمانده یا بالاترین کارت بسته کارت های کنار گذاشته شده را بردارد.

وقتی کارت کشیده شد، بازیکن می تواند هر مجموعه ای را که خواست رو کند یا اینکه روی یکی از مجموعه های رو شده روی میز کارت بگذارد. به عنوان مثال، گذاشتن کارت 5 چهارم روی مجموعه سه کارتی 5 ها یا گذاشتن کارت 2 خشت روی ردیف کارت های 3 تا 6 خشت. هر بازیکن در پایان نوبتش باید یک کارت کنار بگذارد.

بازیکنان به نوبت و با چرخش ساعتگرد بازی می کنند تا زمانی که یک بازیکن با همه کارت هایش بازی کند. یک دور بازی را به سه شکل می توان تمام کرد. بازیکنان می توانند آخرین کارت هایشان را در مجموعه ها رو کنند، یا آخرین کارت شان را روی مجموعه های روشده روی میز اضافه کنند یا آخرین کارت شان را کنار بگذارند.

امتیازگیری

برنده هر دور بازی به اندازه کارت هایی که در دست سایرین باقی مانده امتیاز می گیرد. کارت تک 1 امتیاز دارد. ارزش کارت های 2 تا 10 به اندازه عدد نوشته شده روی کارت است. به عنوان مثال یک کارت 6، شش امتیاز دارد. ارزش کارت های صورت برابر با 10 است. بازی را تا سقفی که قبلا مشخص شده ادامه می دهیم. مثلا تا امتیاز 150.

اگر بازیکنی که قبلا هیچ کارتی روی میز نگذاشته بتواند همه کارت هایش را در یک نوبت رو کند و روی مجموعه های روشده بگذارد، می گوییم رامی شده است. در این صورت او به اندازه دو برابر ارزش کارت هایی که در دست سایرین باقی مانده امتیاز می گیرد.

قوانین

  • کارت تک همیشه کارت پایین است.
  • وقتی یک مجموعه رو شد، نمی توان کارت هایش را حرکت داد یا از هم جدا کرد.
  • اگر بازیکن از بسته کارت های کنار گذاشته شده کارت بکشد، نمی تواند در پایان نوبتش همان کارت را کنار بگذارد.
  • اگر کارت های بسته کارت های باقیمانده در جریان بازی تمام شد، بالاترین کارت بسته کارت های کنارگذاشته شده را نگه می داریم و بقیه کارت های این بسته را به هم ریخته از آن برای کارت کشیدن استفاده می کنیم.

آموزش ویدیویی بازی ورق رامی

در این ویدیو با نحوه انجام بازی ورق رامی آشنا می شوید. ویدیو با مفاهیم کلی و نحوه انجام بازی شروع می شود و در ادامه وارد جزئیات بیشتر می شویم. در این بازی دو تا شش بازیکن می توانند شرکت کنند.

دست دادن کارت ها

تعداد کارت هایی که به بازیکنان می دهیم به تعداد بازیکنان بستگی دارد. اگر 4 بازیکن داشته باشیم به هر نفر 7 کارت می دهیم. بسته کارت های باقیمانده را وسط می گذاریم. بالاترین کارت این بسته را برمی گردانیم تا بسته کارت های کنارگذاشته شده ایجاد شود.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که زودتر از سایرین همه کارت ها را در مجموعه ها رو کنیم. یک مجموعه، یک سری از سه یا چهار کارت هم رنک یا یک ردیف از سه یا چند کارت هم خال است.

نحوه انجام بازی

به دستی برمی گردیم که کارت هایش را پخش کردم. من کارت ها را برگردانده ام تا آن ها را ببینید. در بازی واقعی باید کارت ها را از رقبا پنهان کنید. بازیکن سمت چپ دست دهنده بازی را شروع می کند. او این گزینه را دارد که بالاترین کارت بسته کارت های باقیمانده یا بالاترین کارت بسته کارت های کنار گذاشته شده را بردارد.

وقتی کارت کشیده شد، بازیکن می تواند مجموعه هایش را رو کند. بازیکن شماره 2 یک ردیف دارد و آن را رو می کند. در پایان نوبت، بازیکن باید یک کارت را کنار بگذارد. نوبت به بازیکن شماره 3 می رسد که کارت بکشد (چرخش ساعتگرد). در جریان نوبت، بازیکن می تواند کارت هایش را روی مجموعه های روشده روی میز قرار دهد (Lay off).

بازیکن شماره 3 کارت 2 خشت را به مجموعه کارت های بازیکن شماره 2 اضافه می کند. بازیکن شماره 3 در پایان نوبتش یک کارت را کنار می گذارد. بازیکن شماره 4 یک کارت می کشد و حالا می تواند سه کارت 10 را رو کند. در ضمن او کارت 6 خشت را روی مجموعه روشده بازیکن شماره 2 می گذارد. بازیکن شماره 4 هم در پایان نوبتش یک کارت کنار می گذارد.

بازی به همین ترتیب ادامه می یابد تا زمانی که یک بازیکن با همه کارت هایش بازی کند. در بازی جلوتر می رویم. بازیکن شماره 2 این دور بازی را با وارد کردن کارت 7 خشت به مجموعه و کنار گذاشتن آخرین کارتش به پایان می رساند.

امتیازگیری

بازیکن شماره 2 به عنوان برنده این دور بازی به اندازه ارزش کارت هایی که در دست بقیه مانده امتیاز می گیرد. ارزش کارت تک برابر با 1 امتیاز است. ارزش کارت های 2 تا 10 برابر با عدد نوشته شده روی کارت است. به عنوان مثال یک کارت 6، شش امتیاز دارد. کارت صورت هم 10 امتیاز دارد.

بازیکن شماره 2 از بازیکن شماره 3 ده امتیاز، از بازیکن شماره 4 هفت امتیاز و از بازیکن شماره 1 شش امتیاز می گیرد. یعنی 23 امتیاز در مجموع برای این دور بازی. بازی تا سقف امتیازی که قبلا بر سر آن توافق شده ادامه پیدا می کند؛ مثلا 150 امتیاز.

اگر بازیکنی نتوانسته هیچ مجموعه ای رو کند و بعد در یک نوبت همه کارت هایش را در مجموعه رو کرده و یا روی مجموعه های روشده روی میز بگذارد، می گوییم رامی شده است. وقتی بازیکن رامی شد به اندازه دو برابر ارزش کارت های باقیمانده در دست سایرین امتیاز می گیرد.

مرور قوانین

کارت تک همیشه کارت پایین است. وقتی یک مجموعه رو شد، نمی توان کارت هایش را حرکت داد یا از هم جدا کرد. یک دور بازی به سه روش می تواند به پایان برسد: بازیکنان می توانند آخرین کارت هایشان را در مجموعه رو کنند یا آخرین کارت را روی مجموعه های روشده روی میز بگذارند (lay off) یا آخرین کارت را کنار بگذارند.

بازیکنی که یک مجموعه در دست دارد حتما لازم نیست آن را روی میز بگذارد. وقتی کارت های یک بازیکن تمام شد، اگر بازیکن دیگر یک مجموعه کارت در دست داشته باشد، امتیاز آن کارت ها هم در امتیازات داده شده به برنده محاسبه می شود.

اگر کارت های بسته کارت های باقیمانده در جریان بازی تمام شد، بالاترین کارت بسته کارت های کنارگذاشته شده را نگه داشته بقیه کارت های این بسته را به هم ریخته از آن به عنوان بسته کارت های باقیمانده استفاده می کنیم.

مهندس صنایع، علاقمند به بازی به خصوص بازی های ورق، نویسنده آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *