آشنایی با بازی ورق جین رامی

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.
این بازی به حداقل دو نفر نیاز دارد، شما می توانید سایر بازی های ورق دو نفره و بازی های ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

بازی ورق جین رامی یک بازی جذاب و سریع برای دو شرکت کننده است. در این بازی باید به دنبال مجموعه ها و ردیف ها باشید تا برنده شوید. این بازی خیلی ساده است. این بازی در طبقه بندی بازی های رامی قرار دارد و از این نظر شبیه به بازی های بازی ورق رامی، بازی ورق فاز 10 و بازی ورق چرخ و فلک است. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید. 

اقلام موردنیاز

52 کارت، دو بازیکن، خودکار و کاغذ برای نوشتن امتیازات.

دست دادن کارت ها

به هر بازیکن 10 کارت می دهیم. بالاترین کارت از مجموعه کارت های باقیمانده را برمی گردانیم تا مجموعه کارت های کنار گذاشته شده ایجاد شود.

هدف بازی

در این بازی باید با ده کارتی که دارید مجموعه و ردیف بسازید. یک ردیف، سه یا چند کارت از یک خال است که اعدادشان به ترتیب باشد. یک مجموعه، سه یا چهار کارت هم رنک است.

بازی های مشابه

بازی ورق جین رامی را می توان در طبقه بندی بازی های ترتیب قرار داد. اینجا ترکیب هایی که از کارت ها می سازید اهمیت دارد. از این نظر این بازی شبیه بازی های بازی ورق آشغال و بازی ورق برو ماهیگیری است.

نحوه انجام بازی

بازیکنی که دست دهنده نیست می تواند کارت برگردانده شده از مجموعه کارت های باقیمانده را بردارد. اگر این کار را نکرد، دست دهنده هم این گزینه را دارد. اگر او هم از این کار صرفنظر کرد، بازیکن غیردست دهنده باید یک کارت از مجموعه کارت های باقیمانده بکشد. بعد او باید در مورد کارتی که به مجموعه کارت های کنار گذاشته شده می رود تصمیم بگیرد.

حالا نوبت دست دهنده است. او می تواند بالاترین کارت مجموعه کارت های کنار گذاشته شده یا بالاترین کارت مجموعه کارت های باقیمانده را انتخاب کند. بازیکنان به بازی ادامه می دهند سعی می کنند با کارت هایشان مجموعه و ردیف بسازند.

ضربه زدن

وقتی ارزش کارت های جفت نشده بازیکن برابر با 10 یا کمتر باشد، او می تواند ضربه بزند. برای این کار بازیکن باید کارتی که به مجموعه کارت های کنار گذاشته حرکت می دهد را به پشت برگرداند.

اخراج

وقتی یک بازیکن ضربه زد، بازیکن مقابل باید کارت هایی که جفت نشده و در دست دارد را روی کارت های جفت شده بازیکن ضربه زننده بگذارد.

امتیازگیری ضربه

بازیکنی که ضربه می زند به اندازه ارزش کارت های جفت نشده بازیکن مقابل منهای ارزش کارت های جفت نشده خودش، امتیاز می گیرد.

از زیر بریدن

اگر ارزش کارت های جفت نشده بازیکن مقابل برابر یا کمتر از ارزش کارت های جفت نشده بازیکنی است که ضربه زد، بازیکن مقابل به اندازه این اختلاف ارزش به علاوه 10 امتیاز می گیرد.

جین شدن

وقتی بازیکن هیچ کارت جفت نشده ای در دست دارد، می گوییم جین شده است. او باید یک کارت را کنار بگذارد و آن را در مجموعه کارت های کنار گذاشته شده رو به پشت قرار می دهد. این بازیکن باید بگوید Gin. وقتی بازیکنی جین می شود دیگر اخراج ممکن نیست.

امتیاز گیری جین

بازیکنی که جین شد به اندازه ارزش کارت های جفت نشده حریف به علاوه 20 امتیاز می گیرد.

ارزش کارت

تک ها 1 امتیاز ارزش دارند. کارت های 2 تا 10 به اندازه عدد رویشان ارزش دارند. شاه ها، بی بی ها و سربازها هم 10 امتیاز دارند.

قوانین

  • کارت تک همیشه پایین است.
  • از یک کارت تنها می توان در یک ترکیب استفاده کرد.
  • ترکیب های 5 کارتی موردقبول هستند.
  • بازیکنی که ضربه می زند به مرحله اخراج کارت های جفت نشده نمی رود.
  • نمی توان کارت ها را روی کارت های جفت نشده گذاشت و یک ترکیب ساخت.
  • اگر تعداد کارت های مجموعه کارت های باقیمانده به 2 کارت برسد وهیچ بازیکنی ضرب نزده باشد، آن دور بازی باطل است و دوباره باید کارت ها را دست داد.

متن ویدیو

در این ویدیو با نحوه انجام بازی ورق جین رامی با دو بازیکن آشنا می شوید. ویدیو با مفاهیم کلی و نحوه انجام بازی شروع می شود و در ادامه وارد جزئیات بیشتر بازی می شویم. در پایان ویدیو هم یک بازی نمونه وجود دارد.

دست دادن کارت ها

در این بازی به یک بسته کارت 52 تایی نیاز دارید. به هر بازیکن 10 کارت می دهیم. بالاترین کارت بسته کارت های باقیمانده را برمی گردانیم تا بسته کارت های کنار گذاشته شده ایجاد شود.

هدف بازی

هدف در این بازی ایجاد ردیف ها و مجموعه ها با 10 کارت است. ردیف یعنی سه یا چند کارت متوالی از یک خال. مجموعه یعنی سه یا چهار کارت هم رنک.

نحوه انجام بازی

من همه کارت ها را برگردانده ام تا آن ها را ببینید. در بازی واقعی باید کارت ها را از رقیب پنهان کنید. در شروع بازی، بازیکن غیردست دهنده (اینجا بازیکن شماره 2) باید تصمیم بگیرد که کارت برگردانده شده وسط را می خواهد یا نه.

اگر بازیکن شماره 2 انصراف دهد، بازیکن شماره 1 این گزینه را دارد. اگر بازیکن شماره 1 هم از انجام این کار خودداری کند، بازیکن شماره 2 باید کارت بالای بسته کارت های باقیمانده را بکشد. کارت 10 خشت کشیده شد و به بازیکن کمک کرد یک ردیف بسازد. او کارت 10 را نگه داشته کارت بی بی گشنیز را کنار می گذارد.

بازیکن شماره 1 کارت بی بی را نمی خواهد بنابراین از بسته کارت ها کارت می کشد. کارت سرباز دل به بازیکن شماره 1 کمک نمی کند و او این کارت را کنار می گذارد. بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند و بازیکنان سعی می کنند با کارت هایشان مجموعه و ردیف بسازند.

هر بار هم آن ها باید تصمیم بگیرند بالاترین کارت بسته کارت های کنار گذاشته شده را بردارند یا بالاترین کارت از بسته کارت های باقیمانده را. کم کم که تعداد مجموعه ها و ردیف های بازیکنان بیشتر می شود، به پایان بازی نزدیک می شویم.

دو روش برای پایان دور بازی وجود دارد. بازیکن می تواند ضربه بزند یا به حالت جین برود. وقتی مجموع ارزش کارت های بازیکن که در مجموعه ها و ردیف ها نیستند برابر با 10 یا کمتر باشد، او می تواند ضربه بزند.

بازیکن شماره 2 کارت 2 گشنیز را نگه می دارد و کارت 9 دل را کنار می گذارد. حالا مجموع ارزش کارت های دست او که در هیچ مجموعه و ردیفی نیستند از 10 کمتر است. اگر بازیکن شماره 2 می خواست ضربه بزند می توانست کارت را به پشت در بسته کارت های کنار گذاشته شده بگذارد و بگوید ضربه می زند.

بعد بازیکن شماره 1 اجازه دارد هرکدام از کارت هایی که در هیچ مجموعه و ردیفی نیستند را بین کارت های مجموعه یا ردیف بازیکن شماره 2 بگذارد. به این حرکت Lay off می گویند. وقتی مجموع ارزش کارت هایی که در هیچ مجموعه و ردیفی نیستند برابر با 10 یا کمتر باشد، بازیکن مجبور نیست حتما ضربه بزند. او می تواند به بازی ادامه دهد تا دست بهتری داشته باشد.

جین شدن

بازیکن شماره 2 تصمیم می گیرد به بازی ادامه دهد تا دست بهتری داشته باشد. در نوبت بعدی او کارت 2 دل را برمی دارد و حالا همه کارت هایش در مجموعه و ردیف قرار گرفته اند. به این جین شدن می گویند. حالا او یک کارت را به پشت کنار می گذارد و اعلام می کند جین دارد. وقتی بازیکنی به جین شدن رسید Lay off اتفاق نمی افتد.

امتیاز ضربه

وقتی بازیکنی ضربه می زند به اندازه مجموع ارزش کارت های خارج از مجموعه و ردیف حریف منهای مجموع ارزش کارت های خارج از مجموعه و ردیف خود امتیاز می گیرد. کارت های شاه و بی بی و سرباز 10 امتیاز دارند. امتیاز کارت های 2 تا 10 به اندازه عدد نوشته شده روی کارت است.

به عنوان مثال یک کارت 6، شش امتیاز دارد. هر کارت تک هم 1 امتیاز دارد. در بازی قبلی وقتی بازیکن شماره 2 ضربه زد مجموع ارزش کارت های خارج از مجموعه و ردیف او برابر با 5 بود. مجموع ارزش کارت های خارج از مجموعه و ردیف بازیکن شماره 1 هم برابر با 9 بود. پس بازیکن شماره 2 چهار امتیاز می گیرد.

امتیاز جین

وقتی یک بازیکن به جین شدن می رسد و دور بازی را به پایان می رساند، او به اندازه مجموع ارزش کارت های خارج از مجموعه و ردیف حریفش امتیاز می گیرد. در ضمن 20 امتیاز هم پاداش می گیرد.

در این دور بازی، مجموع ارزش کارت های خارج از مجموعه و ردیف بازیکن شماره 1 برابر با 12 بود. بازیکن شماره 2 به خاطر جین شدن 20 امتیاز پاداش می گیرد. بنابراین امتیازات در پایان این دست صفر در برابر 32 است.

از زیر بریدن

از زیر بریدن وقتی اتفاق می افتد که یک بازیکن ضربه بزند و مجموع ارزش کارت های خارج از مجموعه و ردیف بازیکن مقابل برابر یا کمتر باشد. در این نمونه بازیکن شماره 2 ضربه زد ولی بازیکن شماره 1 کارت خارج از مجموعه و ردیف خود که کارت 2 بود را Lay off کرد.

و حالا دیگر او کارتی ندارد که خارج از مجموعه و ردیف باشد. اینجا بازیکن شماره 1 به اندازه تفاوت مجموع ارزش کارت های خارج از مجموعه و ردیف امتیاز می گیرد. در ضمن او 10 امتیاز پاداش به خاطر از زیر بریدن می گیرد.

حالا با هم مرور می کنیم: وقتی دور بازی با ضربه زدن تمام می شود، بازیکن ضربه زننده به اندازه تفاوت مجموع ارزش کارت های خارج از مجموعه و ردیف حریف با مجموع ارزش کارت های خارج از مجموعه و ردیف خودش امتیاز می گیرد. البته به شرطی که مجموع ارزش کارت های خارج از مجموعه و ردیف حریفش کمتر یا برابر نباشد.

چون در این صورت حریفش به اندازه تفاوت این دو عدد امتیاز می گیرد و 10 امتیاز هم پاداش از زیر بریدن. اگر بازیکنی به جین شدن برسد، به اندازه مجموع ارزش کارت های خارج از مجموعه و ردیف حریفش امتیاز می گیرد. در ضمن او 20 امتیاز هم پاداش می گیرد. اولین بازیکنی که به امتیاز 100 برسد برنده بازی است.

مرور قوانین

کارت تک همیشه پایین است. یک کارت فقط در یک ترکیب امتیاز می گیرد. ترکیب های 5 کارتی قابل قبول هستند. وقتی بازیکنی به جین شدن رسید دیگر Lay off اتفاق نمی افتد. بازیکنی که ضربه می زند کارت های خارج از مجموعه و ردیف را Lay off نمی کند.

نمی شود از Lay off کارت ها برای ساختن ترکیب استفاده کرد. یک بازیکن فقط زمانی می تواند ضربه بزند که مجموع ارزش کارت های خارج از مجموعه و ردیفش برابر با 10 یا کمتر باشد. اما لازم نیست حتما این کار را بکند.

چون اگر مجموع ارزش کارت های خارج از مجموعه و ردیف حریفش برابر یا کمتر باشد، حریف به خاطر از زیر بریدن امتیاز می گیرد. اگر در بسته کارت های باقیمانده تنها دو کارت باقی مانده باشد و هیچکس ضربه نزده باشد، این دور بازی باطل شده و دوباره باید کارت ها را پخش کرد.

نمونه

به هر بازیکن 10 کارت می دهیم و بالاترین کارت از بسته کارت های باقیمانده را برمی گردانیم تا بسته کارت های کنار گذاشته شده ایجاد شود. بازیکن شماره 2 اولین کسی است که می تواند کارت برگردانده شده را بردارد. او انصراف می دهد و حالا بازیکن شماره 1 این گزینه را دارد.

بازیکن شماره 1 آن را برمی دارد و از این کارت در یک ردیف استفاده می کند. او یک کارتش را کنار می گذارد. بازیکن شماره 2 بالاترین کارت بسته کارت های باقیمانده را برمی دارد و با این کارت 10 مجموعه ای از کارت های 10 می سازد. او هم یک کارت را کنار می گذارد.

بازیکن شماره 1 از بسته کارت ها کارت برمی دارد و کارت 7 گشنیز که کنار گذاشته شده را نمی خواهد. او کارت 2 که برداشته را نگه می دارد و یک کارت دیگر را کنار می گذارد. بازیکنان به نوبت کارت برمی دارند و سعی می کنند دست بهتری داشته باشند.

بازیکن شماره 2 بعد از برداشتن کارت 3 دل، فقط یک کارت خارج از مجموعه و ردیف دارد. او می تواند ضربه بزند و دور بازی را به پایان برساند. اما تصمیم می گیرد به بازی ادامه دهد. بازیکن شماره 1 با کارت 8 پیک یک ردیف می سازد و حالا او هم می تواند ضربه بزند چون مجموع ارزش کارت های خارج از مجموعه و ردیفش کمتر از 10 است.

این بازیکن هم تصمیم می گیرد به بازی کردن ادامه دهد. بازیکن شماره 2 یک کارت تک برمی دارد و حالا مجموع ارزش کارت های خارج از مجموعه و ردیفش به 1 رسیده است. او تصمیم می گیرد ضربه بزند و کارتی که کنار می گذارد را به پشت روی میز قرار می دهد.

حالا بازیکن شماره 1 می تواند هر کدام از کارت های خارج از مجموعه و ردیفش را بین کارت های مجموعه و ردیف بازیکن شماره 2 بگذارد (Lay off کند). او کارت 4 را Lay off می کند.

در پایان دور بازی، بازیکن شماره 2 به اندازه تفاوت مجموع ارزش کارت های خارج از مجموعه و ردیف حریف و خودش امتیاز می گیرد. یعنی بازیکن شماره 2 با نتیجه 3 بر صفر پیش می افتد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *