آشنایی با بازی ورق فاز 10

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.
این بازی به حداقل دو نفر نیاز دارد، شما می توانید سایر بازی های ورق دو نفره و بازی های ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

فاز 10 یک بازی ورق رامی است که دو تا شش بازیکن می توانند از آن لذت ببرند. در طول 10 فاز باید بازیکن اول باشید تا برنده بازی شوید. این بازی در سبک بازی های رامی است. از این نظر می توان بازی های مشابهی چون بازی ورق چرخ و فلک، بازی ورق رامی 500 و بازی ورق رامی را نام برد. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید. 

اقلام موردنیاز

2 تا 6 بازیکن، بسته کارت فاز 10، خودکار و کاغذ برای نوشتن امتیازات.

دست دادن کارت ها

به هر بازیکن 10 کارت می دهیم. بقیه کارت ها را در وسط قرار می دهیم و بالاترین کارت از این مجموعه را برمی گردانیم تا مجموعه کارت های کنارگذاشته شده ایجاد شود.

هدف بازی

در این بازی هدف این است که زودتر از همه 10 فاز را کامل کنیم. برای کامل کردن فاز، بازیکنان باید ترکیب های مشخصی از کارت ها ایجاد کنند که شامل کارت های هم رنک، ردیف کارت هایی با عددهای متوالی و کارت های هم رنگ است.

بازی های مشابه

در این بازی رسیدن به ترکیب های خواسته شده تنها ماموریت بازیکن است. بنابراین هربار تمرکز بازیکن باید برروی ترکیب موردنظر باشد نه کارت های دیگر. در ضمن باید قبل از رقیب دست به کار شد تا فرصت به پایان رساندن به موقع فاز از دست نرود. بازی ورق فاز 10 در طبقه بندی بازی های ترتیب است. از بازی های مشابه می توان به بازی ورق جیمز باند، بازی ورق آشغال و بازی ورق جین رامی اشاره کرد.

فازها

 1. 2 مجموعه 3 تایی
 2. 1 مجموعه 3 تایی و 1 ردیف 4 تایی
 3. 1 مجموعه 4 تایی و 1 ردیف 4 تایی
 4. 1 ردیف 7 تایی
 5. 1 ردیف 8 تایی
 6. 1 ردیف 9 تایی
 7. 2 مجموعه 4 تایی
 8. 7 کارت همرنگ
 9. 1 مجموعه 5 تایی و 1 مجموعه 2 تایی
 10. 1 مجموعه 5 تایی و 1 مجموعه 3 تایی

کارت های مخصوص

کارت وحشی: این کارت را می توان به جای هرکارت دیگری (هر عدد و هر رنگ) استفاده کرد. وقتی از این کارت در یک فاز استفاده شد نمی توان آن را حرکت داد.

کارت پرش: بازیکن صاحب کارت پرش باید یک بازیکن دیگر را انتخاب کند تا نوبت بعدی اش را از دست بدهد. اگر کارت پرش اولین کارتی است که از بسته برگردانده شده، نوبت بازیکن سمت چپ دست دهنده می سوزد. کارت پرش را نمی توان از مجموعه کارت های کنارگذاشته شده برداشت.

نحوه انجام بازی

بازیکن سمت چپ دست دهنده بازی را شروع می کند. در هر نوبت، بازیکن بالاترین کارت مجموعه وسط را می کشد یا بالاترین کارت مجموعه کارت های کنارگذاشته شده را می کشد. در پایان هر نوبت، بازیکن یکی از کارت هایش را کنار می گذارد. بازیکنان به نوبت و با چرخش ساعتگرد بازی می کنند.

وقتی بازیکنی یک فاز تمام شده در دست دارد، باید کارت های فاز را روی زمین گذاشت. وقتی بازیکنی یک فاز را کامل می کند، او می تواند با هر کارت باقیمانده در هر فازی که قبلا روی زمین گذاشته شده بازی کند. به این کار ضربه زدن می گویند. فقط وقتی می توان از ضربه زدن استفاده کرد که کارت موردنظر برای فاز مناسب باشد. به عنوان مثال، اضافه کردن یک کارت 5 به مجموعه 5 ها یا اضافه کردن یک کارت 5 به ردیف کارت های 6 و 7 و 8 و 9 یا اضافه کردن یک کارت آبی به فاز کارت های آبی.

وقتی یک بازیکن با آخرین کارتش بازی کرد، دور بازی تمام شده است. هر بازیکنی که در این دور بازی فازی را کامل کرده در دور بعدی بازی فازی جدید را شروع می کند. بازیکنی که در طول این دور بازی فاز را پر نکرده باید در دور بعدی بازی هم برای کامل کردن همان فاز تلاش کند.

پیروزشدن

اولین بازیکنی که هر 10 فاز را کامل کند برنده بازی است. اگر دو یا چند بازیکن فاز 10 را در یک دور بازی تمام کنند، برنده کسی است که کمترین امتیاز را دارد.

امتیازگیری

وقتی دور بازی تمام شد، به بازیکنان براساس کارت هایی که در دست شان مانده امتیاز می دهیم.

 • 1-9: 5 امتیاز برای هرکدام
 • 10-12: 10 امتیاز برای هرکدام
 • کارت پرش: 15 امتیاز برای هرکدام
 • کارت وحشی: 25 امتیاز برای هرکدام

قوانین

 • اگر قبل از اینکه بازیکنی دور بازی را به پایان برساند کارت های وسط تمام شد، باید کارت های مجموعه کارت های کنار گذاشته شده را به هم ریخت و یک مجموعه جدید برای کشیدن کارت ایجاد کرد.

متن ویدیو

در این ویدیو با نحوه انجام بازی ورق فاز 10 آشنا می شوید. ویدیو با نحوه انجام بازی و مفاهیم کلی شروع می شود و در ادامه وارد جزئیات بیشتر می شویم. در پایان ویدیو یک بازی نمونه وجود دارد. دو تا شش بازیکن می توانند در این بازی شرکت کنند.

دست دادن کارت ها

به هر بازیکن 10 کارت می دهیم و بسته کارت های باقیمانده را وسط می گذاریم. بالاترین کارت بسته را برمی گردانیم تا یک بسته دیگر ایجاد شود.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که زودتر از رقبا 10 فاز بازی را کامل کنیم. برای کامل کردن فاز باید به ترکیبی از کارت ها برسیم:‌ مجموعه ای از کارت های هم رنک، ردیف کارت های متوالی و کارت های هم رنگ.

کارت های خاص

دو نوع کارت خاص در بسته کارت ها وجود دارد. اول کارت وحشی. از این کارت می توان به جای هر کارت دیگری با هر عدد یا رنگی استفاده کرد. و کارت پرش. بازیکنی که این کارت را دارد تصمیم می گیرد نوبت یکی از بازیکنان را بسوزاند.

بازی

به دستی برمی گردیم که کارت هایش را پخش کردم. من کارت ها را برگردانده ام تا آن ها را ببینید. در بازی واقعی باید کارت ها را از رقبا پنهان کنید. در فاز 1 بازیکنان تلاش می کنند به دو مجموعه سه کارتی با رنک یکسان برسند. بازیکن سمت چپ دست دهنده شروع می کند.

در بازی دونفره بازیکن غیردست دهنده شروع می کند. در شروع هر نوبت بازیکن باید بالاترین کارت بسته کارت های باقیمانده یا بسته کارت های کنارگذاشته شده را بردارد. بازیکن شماره 2 از بسته کارت های باقیمانده کارت می کشد و کارت 3 می گیرد.

او این کارت را نگه می دارد و حالا اولین مجموعه سه کارتی با رنک یکسان (3) را دارد. بازیکن باید در پایان نوبتش یک کارت کنار بگذارد. او کارت 11 را کنار می گذارد. بازیکن شماره 1 کارت 1 را از بسته کارت های باقیمانده برمی دارد. این کارت با هیچ کارت دیگر بازیکن هم رنک نیست ولی آن را نگه می دارد تا کارت پرش را کنار بگذارد.

حالا نوبت بازیکن شماره 2 سوخته و بازیکن شماره 1 دوباره کارت برمی دارد. این بار او کارت وحشی برمی دارد. با دو کارت وحشی، بازیکن شماره 1 می تواند دو مجموعه سه کارتی از کارت های 9 و 5 بسازد. وقتی یک بازیکن یک فاز را کامل کرد باید ترکیب کارت ها را روی میز بگذارد.

دور بازی تا جایی ادامه دارد که یک بازیکن با همه کارت های دستش بازی کند. بازیکن شماره 1 کارش را با کنار گذاشتن کارت 11 تمام می کند. بازیکن شماره 2 کارت 10 را از بسته برمی دارد و حالا دو مجموعه سه کارتی از کارت های 3 و 10 دارد. او ترکیب کارت ها را روی میز می گذارد.

بعد از اینکه یک بازیکن یک فاز را کامل کرد، می تواند بقیه کارت ها را روی هر فازی روی میز بگذارد. به این کار ضربه زدن می گویند و بازیکن شماره 2 می تواند به کارت های 9 بازیکن شماره 1 ضربه بزند. بازیکن شماره 2 نوبتش را با کنار گذاشتن یک کارت تمام می کند.

بازیکنان به نوبت بازی می کنند و سعی می کنند برای ضربه زدن به وسط کارت پیدا کنند. در بازی جلوتر می رویم. بازیکن شماره 1 یک کارت وحشی برمی دارد و با آن ضربه می زند و آخرین کارتش را هم کنار می گذارد. دور بازی تمام می شود.

امتیازگیری

در پایان دور بازی، بازیکنان براساس کارت هایی که دست شان مانده امتیاز می گیرند. کارت های 1 تا 9 پنج امتیاز دارند. کارت های 10 تا 12 ده امتیاز دارند. کارت پرش 15 امتیاز و کارت وحشی 25 امتیاز دارد.

بازیکن شماره 2 یک کارت 1 داشت و 5 امتیاز می گیرد. برنده بازی کسی است که زودتر از بقیه هر 10 فاز را کامل کند. اگر دو یا چند بازیکن فاز 10 را در یک دور بازی به پایان برسانند، بازیکنی که کمترین امتیاز را داشته برنده است. اینجا می توانید راهنمای سریع بازی فاز 10 را مشاهده کنید. در جریان بازی از آن به عنوان منبع استفاده کنید تا بازی را یاد بگیرید.

مرور قوانین

وقتی دور بازی تمام شد تنها بازیکنانی که ترکیب کارت های یک فاز کامل شده را روی میز گذاشتند وارد فاز بعدی در دور بعدی بازی می شوند. بقیه باید همان فاز را در دور بعدی بازی امتحان کنند. وقتی کارت وحشی کشیده شد نمی توان آن را حرکت داد.

وقتی بیشتر از دو بازیکن داریم بازیکنی که صاحب کارت پرش است انتخاب می کند نوبت کدام بازیکن را بسوزاند. اگر کارتی که در ابتدای بازی از بسته کارت های باقیمانده برگردانده می شود کارت پرش باشد، نوبت بازیکن سمت چپ دست دهنده می سوزد. قبل از ضربه زدن به کارت های وسط باید یک فاز را کامل کرده باشید.

نمونه

به بازی نمونه ای که قبلا نشان دادیم ادامه می دهیم. بازیکن شماره 2 کارت ها را برای دور بعدی بازی پخش می کند. هر دو بازیکن در دور قبلی بازی فاز 1 را کامل کردند. هردو فاز 2 را شروع می کنند و باید یک مجموعه سه کارتی و یک ردیف 4 کارتی داشته باشند.

بازیکن شماره 1 کارت 1 را از بسته کارت های باقیمانده می کشد. او این کارت را نگه می دارد و کارت پرش را کنار می گذارد. نوبت بازیکن شماره 2 می سوزد و دوباره بازیکن شماره 1 کارت برمی دارد. او کارت 3 را نمی خواهد و آن را کنار می گذارد. حالا نوبت بازیکن شماره 2 است و بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند.

بازیکن شماره 2 یک کارت 7 برمی دارد که می توان با آن به کارت های وسط ضربه زد. او کارت آخرش را هم کنار می گذارد تا دور بازی تمام شود. بازیکن شماره 1 به خاطر دو کارت 1 که دارد 10 امتیاز می گیرد. حالا هر دو در دور بعدی بازی باید وارد فاز 3 شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *