تاریخ:مارس 6, 2021

آشنایی با بازی تاس بانکو

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های تاس را نیز در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.
شما می توانید بازی های تاس دو نفره و بازی های تاس چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

بازی بانکو، یک بازی ساده با تاس است که نیاز به هیچ مهارتی ندارد. بازیکنان باید در هر دور بازی، به ترکیب خاصی از تاس ها برسند. اگر سه تاس یکسان به دست آورید بانکو کرده اید. این بازی در سبک بازی های تاس است. از این نظر می توان بازی های مشابهی چون بازی تاس فارکل، بازی تاس جعبه را ببند و بازی تاس تاس راستگو را نام برد. در ادامه نحوه انجام این بازی برای 12 بازیکن را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید. 

اقلام موردنیاز

مضربی از 4 بازیکن، 3 تاس برای هر 4 بازیکن، خودکار و کاغذ برای نوشتن امتیازات.

آماده سازی

در هر میز باید 4 بازیکن داشته باشیم که در دو تیم دونفره قرار گیرند. هم تیمی ها روبروی هم می نشینند. یک میز اصلی داریم و بقیه میزها هم شماره گذاری می شوند.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که بیشتر از حریف امتیاز بگیرید. در هر دور بازی باید به عدد آن، تاس موردنظر را به دست آورید و امتیاز بگیرید.

بازی های مشابه

در این بازی تنها با تاس سروکار دارید و طبیعتا فاکتور شانس نقش پررنگی در رسیدن به پیروزی دارد. بازی بانکو در طبقه بندی بازی های تاس است. از بازی های مشابه می توان به بازی تاس کشتی، ناخدا و خدمه، بازی تاس سی لو و بازی تاس یاتزی اشاره کرد.

امتیازگیری

اگر یک تاس دلخواه به دست آورید 1 امتیاز می گیرید. اگر دو تاس دلخواه به دست آورید 2 امتیاز می گیرید. اگر سه تاس دلخواه به دست آورید بانکو کرده اید و 21 امتیاز می گیرید. اگر سه تاس یکسان به دست آورید ولی عددی متفاوت با عدد دور موردنظر داشته باشند، 5 امتیاز می گیرید.

  • دور اول: 1 ها
  • دور دوم: 2 ها
  • دور سوم: 3 ها
  • دور چهارم: 4 ها
  • دور پنجم: 5 ها
  • دور ششم: 6 ها

نحوه انجام بازی

بازیکن اول شروع به تاس ریختن و امتیاز گرفتن می کند. اگر در آن تاس ریختن بازیکن، حداقل 1 امتیاز باشد، او می تواند دوباره تاس بریزد. اگر او هیچ امتیازی نگرفت، نوبت بازیکن بعدی است. امتیاز هر بازیکن برای تیمش ثبت می شود.

وقتی تیمی در میز اصلی، 21 یا بیشتر امتیاز گرفت، اعلام می شود تا دور تمام شود. بقیه بازیکنان در میزهای دیگر ادامه می دهند تا زمانی که یک بازیکن صفر امتیاز بگیرد و دورشان تمام شود. اگر امتیازها مساوی شد، هر بازیکن یک دور دیگر بازی می کند.

بعد از اینکه همه بازیکنان یک دور دیگر بازی کردند، تیمی که بیشترین امتیاز را دارد برنده آن دور است. هر بازی 6 دور دارد. تعداد بازی ها را می توان از قبل براساس زمان مشخص کرد.

امتیاز بازیکن

بازیکنانی که در تیم هایی با بیشترین امتیاز بوده اند، یک W برای آن دور می گیرند. بازیکنانی که در تیم هایی بودند که امتیاز کمتری در مقایسه با رقیب گرفتند، یک L برای آن دور می گیرند. هر بازیکنی که توانسته بانکو کند یک امتیاز بانکو در جدول کلی بازیکنان می گیرد.

تعویض تیم

بعد از هر دور بازی، بازیکنان باید میزها و هم تیمی هایشان را عوض کنند. دو بازیکنی که برنده شده اند یک میز به جلو می روند. به عنوان مثال برنده های میز 1 به میز اصلی می روند. دو بازیکنی که در میز اصلی باخته اند به میز آخر می روند. بازیکنان، هم تیمی هایشان را عوض می کنند.

برنده های کلی

هر بازیکن باید مقدار کمی پول شرط بندی کند و در وسط بگذارد. وقتی همه بازی ها تمام شد، چند روش برای تقسیم این پول وجود دارد. یک روش ساده به این شکل است:

  • بازیکن با بیشترین باخت: پول شرط پس داده می شود
  • بازیکنی که آخرین بانکو را زد: پول شرط پس داده می شود
  • بازیکن با بیشترین برد: 50 درصد پول باقیمانده در وسط را برمی دارد
  • بازیکن با بیشترین بانکو: 50 درصد دیگر پول را برمی دارد

آموزش ویدیویی بازی تاس بانکو

https://www.youtube.com/watch?v=XhQnraJx9v8&feature=emb_logo

در این ویدیو با مفاهیم کلی و جنبه های مختلف بازی تاس بانکو آشنا می شویم. در پایان ویدیو، یک بازی نمونه بانکو گنجانده شده است.

آماده سازی

بانکو یک بازی گروهی است و بهتر است با تعداد بازیکنی برابر با مضارب عدد 4 اجرا شود. در این ویدیو بازی 12 نفره توضیح داده می شود. در هر میز 4 بازیکن خواهیم داشت. در هر میز دو تیم دو نفره خواهیم داشت و هم تیمی ها روبروی هم می نشینند. یک میز را به عنوان میز اصلی می شناسیم و بقیه هم با شماره مشخص می شوند.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که در هر دور بازی برنده شویم. برای برنده شدن باید بیشتر از رقیب امتیاز کسب کنیم. برای کسب امتیاز هم باید عدد تاس ها برابر با عدد دور بازی باشد.

امتیازگیری

هر تاسی که عددش برابر با عدد دور بازی باشد 1 امتیاز دارد. عدد 1 در دور اول بازی، عدد 2 در دور دوم بازی تا دور ششم که عدد تاس باید 6 باشد. اگر عدد هر سه تاس ریخته شده برابر با عدد دور بازی باشد، می گوییم بانکو شده است.

به عنوان مثال، اگر بازیکن در دور اول بازی تاس بریزد و هر سه تاس عدد 1 باشد، می گوییم بانکو شده است. بانکو 21 امتیاز دارد. اگر عدد هر سه تاس یکی باشد ولی با عدد دور بازی برابر نباشد، باز هم بازیکن 5 امتیاز می گیرد. به عنوان مثال، اگر بازیکن تاس بریزد و سه تاس 3 در دور اول به دست بیاورد، 5 امتیاز می گیرد. در هر میز باید یک بازیکن امتیازات را محاسبه کند.

بازی

بازی با تاس ریختن بازیکن a شروع می شود. اینجا هدف رسیدن به تاس 1 است. هر تاسی که 1 باشد 1 امتیاز دارد. وقتی بازیکن از تاس ریختنش حداقل یک امتیاز گرفت، دوباره تاس می ریزد تا به امتیازاتش اضافه کند. اگر بازیکن از تاس ریختنش هیچ امتیازی نگرفت نوبت بازیکن بعدی است که ادامه دهد.

امتیاز بازیکن a برای تیم شماره 1 درج می شود. حالا نوبت بازیکن b است و او تا جایی که از تاس ریختن هیچ امتیازی نگیرد ادامه می دهد. وقتی نوبت او تمام شد امتیازات درج می شود. بازیکنان به نوبت و با چرخش ساعتگرد بازی می کنند تا جایی که یک تیم در میز اصلی به امتیاز 21 برسد.

امتیازگیری بازیکن

وقتی تیمی در میز اصلی به امتیاز 21 یا بیشتر رسید صدایی پخش می شود تا مشخص شود دور بازی به پایان رسیده است. بازیکنان یک کارت امتیاز دیگر دارند که با کارت امتیاز بازی متفاوت است. در این کارت باید پیروزی ها و شکست های بازیکن و بانکوها در هر دور بازی ثبت شود.

در پایان دور بازی، هر بازیکن از تیمی که بیشتر امتیاز گرفته یک W برای آن دور بازی می گیرد. هر بازیکن از تیمی که امتیاز کمتری گرفته هم برای آن دور بازی L می گیرد. اگر بازیکنی در آن دور بازی بانکو کرده هم باید بخش بانکوی کارت امتیازش پر شود.

تعویض تیم

در پایان هر دور بازی، بازیکنان باید به میزهای دیگر رفته تیم شان را عوض کنند. تیمی که در میز 1 برنده شده به میز اصلی می رود. تیمی که در میز 2 برنده شده به میز 1 می رود. تیم بازنده در میز اصلی هم به میز 2 می رود.

یکی از بازیکنان تیمی که در میز باقی مانده به صندلی کناری اش می رود و بازیکنانی که تازه به آن میز آمده اند روی دو صندلی خالی می نشینند. بدین ترتیب هر بازیکن در هر دور بازی هم تیمی جدید دارد.

قوانین

فقط بازیکنی که بانکو کرده امتیاز بانکو می گیرد نه هم تیمی اش. دور بازی وقتی تمام می شود که تیمی در میز اصلی به امتیاز 21 یا بیشتر برسد. یعنی بقیه میزها می توانند بازی را بعد از رسیدن به امتیاز 21 هم ادامه دهند و شاید در پایان دور بازی آن ها به امتیاز 21 نرسیده باشند. وقتی صدا پخش شد و دور بازی تمام شد، بازیکنانی که در میزهای دیگر در حال تاس ریختن بوده اند باید ادامه دهند تا زمانی که نوبت شان تمام شود.

وقتی آن ها تاس ریختند و امتیاز نگرفتند، دور بازی در آن میز هم تمام می شود. وقتی دو تیم در پایان دور بازی هم امتیاز باشند، هر بازیکن می تواند یک بار دیگر تاس بریزد. 4 دور بازی انجام می شود و تیمی که امتیاز بیشتری دارد برنده است. معمولا 4 دور بازی انجام می شود ولی این به زمان بازی هم بستگی دارد.

معمولا قبل از بازی هر بازیکن شرط بندی می کند و شرط ها در وسط جمع می شود. البته گونه های مختلفی وجود دارد. ولی معمولا برنده های بزرگ کسانی هستند که بیشترین برد را داشته اند و بازیکنانی که بیش از بقیه بانکو کرده اند.

نمونه

این نمونه از دور اول بازی در میز اصلی است. بازی با تاس ریختن بازیکن a شروع می شود. او دو تاس 1 به دست می آورد و به تاس ریختن ادامه می دهد. امتیازات او بیشتر می شود تا بار پنجم که او دیگر امتیازی از تاس ریختن نمی گیرد. بدین ترتیب تیم شماره 1 چهار امتیاز می گیرد. بازیکن b در بار اول تاس ریختن یک امتیاز می گیرد و در بار دوم هم صفر امتیاز. پس تیم شماره 2 یک امتیاز می گیرد.

بازیکن c دو امتیاز می گیرد و بعد هم صفر امتیاز. دو امتیاز به امتیازات تیم شماره 1 اضافه می شود. بازیکن d هم یک امتیاز می گیرد و بعد صفر امتیاز. یک امتیاز به امتیازات تیم شماره 2 اضافه می شود. دوباره نوبت بازیکن a می شود و او 3 امتیاز می گیرد. بازیکن b تاس می ریزد و به یک بچه بانکو می رسد. هر سه تاس عدد 4 دارد و او 5 امتیاز می گیرد. در بار بعدی او هیچ امتیازی نمی گیرد پس 5 امتیاز به امتیازات تیم شماره 2 اضافه می شود.

بازیکن c چند بار تاس می ریزد و در نهایت 5 امتیاز می گیرد. این 5 امتیاز به امتیازات تیم شماره 1 اضافه می شود. بازیکن d تاس می ریزد و سه تاس 1 به دست می آورد. او بانکو کرده است! این حرکت 21 امتیاز دارد و بدین ترتیب دور بازی به پایان می رسد. صدا پخش می شود تا مشخص شود دور بازی تمام شده است.

بازیکن b یک W از این دور بازی می گیرد. بازیکن d هم یک W و یک بانکو از دور اول بازی می گیرد. بازیکنان a و c هم از دور اول بازی L می گیرند. بازیکنان جابجا می شوند و دور دوم بازی شروع می شود.

مهندس صنایع، علاقمند به بازی به خصوص بازی های ورق، نویسنده آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *