آشنایی با بازی تاس کشتی، ناخدا و خدمه

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های تاس را نیز در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.
شما می توانید بازی های تاس دو نفره و بازی های تاس چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

بازی کشتی، ناخدا و خدمه یک بازی آسان با تاس است که چند بازیکن می توانند در آن شرکت کنند. شما باید به عددهای موردنظر در هر تاس برسید تا برنده شوید. این بازی در طبقه بندی بازی هاس تاس قرار می گیرد و از این نظر شبیه بازی های بازی تاس جعبه را ببند، بازی تاس یاتزی و بازی تاس راستگو است. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید. 

اقلام موردنیاز

5 تاس، ژتون.

آماده کردن مقدمات

هر بازیکن به چیزی برای شرط بندی نیاز دارد (مثل ژتون).

هدف بازی

هدف در این بازی این است که با تاس به کشتی، ناخدا و خدمه و بیشترین محموله برسید. عدد 6 نشان دهنده کشتی است، عدد 5 برای کاپیتان و عدد 4 هم برای خدمه. دو تاس باقیمانده را هم محموله کشتی می گوییم. هر بازیکن در هر دور بازی سه بار می تواند تاس بریزد.

بازی های مشابه

بازی های تاس تا حد زیادی به شانس بستگی دارند. بنابراین سخت است که اینجا صحبت از استراتژی مطرح شود. در این بازی باید به دنبال تاس های 6 و 5 و 4 باشید تا ترکیب موردنظر شکل گیرد و بعد محموله ای بزرگ پیدا کنید. بازی کشتی، ناخدا و خدمه در طبقه بندی بازی های تاس است و شبیه به بازی های بازی تاس بانکو، بازی تاس سی لو و بازی تاس فارکل.

نحوه انجام بازی

قبل از اینکه بازیکن اول تاس بریزد، هر بازیکن باید یک شرط ببندد. بازیکن وقتی برای بار اول تاس ریخت، باید تاس های کشتی (6) و ناخدا (5) و خدمه (4) را کنار بگذارد. البته ترتیب در این میان خیلی مهم است: اول کشتی، بعد ناخدا و بعد خدمه. تمام تاس هایی که اعداد غیردلخواه داشته اند را برمی داریم و دوباره تاس می ریزیم. هر بازیکن سه بار فرصت دارد تاس بریزد.

وقتی بازیکن به تاس های 6 و 5 و 4 رسید، اعداد دو تاس باقیمانده را جمع می کنیم و آن را هم محموله کشتی می نامیم.

برنده شدن

بازیکنی که بیشترین محموله را داشته باشد، برنده ژتون هاست.

قوانین

  • اگر چند بازیکن در مشخص شدن بیشترین محموله کشتی برابر شدند، بازیکن های موردنظر یک دور دیگر حق دارند بازی کنند. بازیکن صاحب بیشترین محموله، برنده بازی است.

آموزش ویدیویی بازی تاس کشتی، ناخدا و خدمه

https://www.youtube.com/watch?v=Ffeo9RiHAHY

در این ویدیو نحوه انجام بازی تاس کشتی، ناخدا و خدمه را یاد می گیریم. ویدیو با مفاهیم کلی آغاز می شود و بعد در مورد نحوه انجام بازی صحبت می کنیم. در این بازی دو یا چند بازیکن می توانند شرکت کنند. برای بازی به 5 تاس و چیزی برای شرط بستن نیاز دارید.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که با تاس ها به کشتی، ناخدا، خدمه و بیشترین محموله برسیم. عدد 6 نشان دهنده کشتی، عدد 5 ناخدا و عدد 4 هم نشان دهنده خدمه است. دو تاس باقیمانده هم محموله هستند. در هر نوبت، بازیکن می تواند سه بار تاس بریزد. شما باید قبل از ناخدا به کشتی برسید و قبل از خدمه هم به ناخدا.

نحوه انجام بازی

قبل از شروع بازی هر بازیکن باید یک شرط ببندد. هر بازیکن یک ژتون وسط می گذارد و بازیکن شماره 1 بازی را شروع می کند. او در بار اول به کشتی و ناخدا می رسد یعنی عددهای 6 و 5. ولی هنوز خدمه باقی مانده است.

او 6 و 5 را کنار می گذارد و با سه تاس دوباره امتحان می کند. باز هم 4 به دست نمی آید. او در بار سوم هم با سه تاس شانسش را امتحان می کند. این بار تاس 4 به دست آمد. عدد دو تاس دیگر را هم جمع می بندیم و برابر با 7 است. یعنی محموله بازیکن شماره 1 عدد 7 است.

بازیکن شماره 2 در بار اول کشتی را به دست می آورد (تاس 6). او تاس 4 را هم برای خدمه دارد ولی نمی تواند آن را نگه دارد. چون او اول باید عدد 5 را برای ناخدا پیدا کند. او در بار دوم با 4 تاس شانسش را می آزماید. این بار تاس 5 به دست آمد. بار سوم و این بار 3 تاس. عدد 4 برای خدمه به دست نیامد پس امتیاز این بازیکن از این دور بازی صفر است.

بازیکن شماره 3 در اولین بار از تاس ریختن، عددهای 6 و 5 را به دست آورد. او در بار بعدی هم تاس 4 را برای خدمه به دست آورد. دو تاس محموله هم در مجموع برابر با 8 است. این یعنی یک عدد بالاتر از محموله بازیکن شماره 1. او می تواند یک بار دیگر تاس بریزد ولی تصمیم می گیرد عدد 8 را نگه دارد.

بازیکن شماره 4 در بار اول تاس ریختن به کشتی، ناخدا و خدمه می رسد و محموله هم برابر با 6 است. این یعنی 2 عدد کمتر از محموله بازیکن شماره 3. بنابراین بازیکن شماره 4 با دو تاس محموله دوباره شانسش را امتحان می کند. این بار مجموع عدد دو تاس برابر با 9 است و این بهتر از محموله بازیکن شماره 3 است.

او برنده این دور از بازی است و ژتون ها را برمی دارد. حالا هر بازیکن باید یک شرط بندی دیگر برای دور بعدی داشته باشد. این بار دور بازی را بازیکن شماره 2 شروع می کند.

مرور قوانین

اگر برای مشخص شدن بیشترین محموله، عدد محموله دو بازیکن برابر باشد، آن بازیکنان می توانند یک نوبت دیگر بازی کنند. بازیکنی که در این دور اضافی محموله بیشتری داشته باشد، برنده ژتون هاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *