هر چیزی که باید در مورد ضریب پات بدانید

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال، ریاضیات پوکر را بیاموزید.

یکی از اولین مفاهیم «ریاضی در پوکر» که بازیکنان هولدم باید بیاموزند، محاسبه ضریب پات است. در واقع بسیاری از مواقع که می شنوید در مورد ریاضی در پوکر صحبت می شود، منظور همین ضریب پات است و یادگیری چگونگی محاسبه آن می تواند برای شرط بندی، کال یا فولد کمکتان کند.

ضریب پات در واقع نسبت مقدار پولِ موجود در پات به مقدار پولِ مورد نیاز برای کال شرط جاری است. اگر ساده تر بخواهیم بیان کنیم، ضریب پات «نسبت بین میزان پولی که صرف می کنید با میزانی که شانس بردنش را دارید» است. به بیان دیگر، نسبت بین پاداش و ریسک در هر کدام از تصمیمات شما است.

محاسبه ضریب پات

فرض کنید اگر 80 دلار در پات باشد و رقیب شما 20 دلار شرط کند، پات به 100 دلار می رسد؛ به این معنا که اگر شما تمایل به کال داشته باشید، پاداشی 100 دلاری نصیبتان می شود. ضریب پات به صورت نسبت بیان می شود. در این مثال، برای بدست آوردن 100 دلار پاداش، باید 20 دلار ریسک کنید؛ از این رو، ضریب پات در اینجا 100 به 20 یا 5 به یک است.

این سناریویی است که بازیکنان پوکر در اشاره به مفهوم ضریب پات به آن می پردازند: یعنی موقع مواجهه با شرط و تصمیم در خصوص کال کردن یا نکردن. برای محاسبه پاداش، میزان شرط را به اندازه پات اضافه می کنید و شرطی که شما باید کال کنید، ریسک به حساب می آید و ضریب پات نهایی همان نسبت بین پاداش و ریسک است.

البته می توان بعد از افزایش یکی از بازیکنان هم به سراغ ضریب پات رفت. فرض کنیم شما نه تنها تصمیم به کال کردن در مثال قبل می گیرید، بلکه آن را به 80 دلار افزایش می دهید. به این معنا است که رقیب الان حداقل باید 60 دلار کال کند تا شانسی برای بردن پات 180 دلاری داشته باشد که به ضریب پات 180 به 60 یا 3 به یک منتج می شود.

شاید به نظر ساده برسد. فقط جمع و تقسیم ساده ای کار را تمام می کند و می توانید ضریب پات را اندازه بگیرید. خب، بیایید دلایل محاسبه ضریب پات را هم مرور کنیم.

یکی از مهم ترین دلایل این است که بفهمید پات وسط میز در شرایط فعلی بازی، به صرفه است یا نه. در ادامه یادداشت، سه مثال از هولدم نامحدود می آید که ضریب پات موقع تصمیم گیری به کارتان می آید.

استفاده از ضریب پات با دست قرعه

فرض کنیم با کارت های زیر، دست قرعه (وقتی است که بازیکن شانس ارتقای دستش به یک دست خیلی قدرتمندتر را دارد ولی مستلزم این است که کارت های مورد نظرش در فلاپ، ترن، یا ریور رو شود) فلاش دارید:

و چیدمان میز به شرح زیر است:

پات 120 دلار است و رقیبتان 60 دلار شرط کرده است. برای دیدن کارت ریور می توانید کال کنید، ولی با توجه به ضریب پات، آیا این تصمیم به صرفه ای است؟

می بینید که پاداش حاضر 180 دلار (120 دلار در پات و 60 دلار شرط رقیب) است و در نتیجه با کال 60 دلاری، 180 دلار با ضریب پات 3 به یک، گیرتان می آید. خوب است یا بد؟

اطمینان دارید برای اینکه دستتان بالاتر از رقیب باشد، باید فلاش را کامل کنید؛ به این معنا که 9 آوت (کارت مورد نظر برای ساخت دست مناسب) دارید. الان از ماهیت 6 کارت (2 کارت خودتان و 4 کارت زمین) خبر دارید و در نتیجه 46 کارت دیگر باقی مانده و در نتیجه شانس رسیدنتان به یکی از آن 9 کارت، 9 از 46 یا کمی بیشتر از 4 به یک است.

ضریب پات خود (3 به یک) را با ضریب ساخت فلاش (4 به یک) مقایسه کنید. مشخص می شود کال کردن چندان هم تصمیم به صرفه ای نیست، چون ضریب پات چندان بالایی ندارید و در بلندمدت، کال کردن به صرفه نیست.

فرض کنیم 100 بار در چنین شرایطی کال می کنید. تقریبا 20 درصد مواقع در ریور فلاش می سازید. در این شرایط 6000 دلار (60 ضرب در 100) ریسک می کنید، ولی پاداشتان تنها 3600 دلار (180 ضرب در 20) خواهد بود. بعد از 100 بار کال کردن در این دست و 20 بار برنده شدن، 2400 دلار ضرر کرده اید (حواستان باشد پول اضافه ای که ممکن است در ریور نصیبتان شود در نظر نگرفته ایم و فقط کارت ترن مدنظرمان است).

ضریب پات زمانی به صرفه تلقی می شود که بزرگتر از ضریب ساخت دست مورد نظرتان باشد. اگر اینجا در این مثال ضریب پات 5 به یک بود، می توانست در مقابل 4 به یک ضریب ساخت فلاش، عدد مناسبی باشد، ولی ضریب پات 3 به یک مناسب نیست.

استفاده از ضریب پات برای کال کردن افزایش در پیش فلاپ

ضریب پات نه تنها می تواند با احتمالی به خصوص (همانند ساخت دست فلاش) مقایسه شود، می توان آن را با تخمین عمومی تری از دست هم قیاس کرد.

مثلا فرض کنید مشغول هولدم نامحدود یک به 2 دلار (شروط اجباری) هستید و در موقعیت شرط بزرگ، کارت های زیر گیرتان می آید:

بازیکن باتن به 7 دلار افزایش می دهد و بقیه قبل از شما، فولد می کنند. اول ببینیم ضریب پات شما اینجا چقدر است؟ پات 10 دلار  به خود می بیند و شما باید برای ماندن در بازی، 5 دلار کال کنید. ضریب پات 2 به یک است.

الان به حالت های مختلف بازی خارجِ موقعیت با 2 کارت بالا فکر کنید. دست نه چندان قابل اتکایی است که حتما از دست بازیکنی که افزایش داده، پایین تر قرار می گیرد. مگر اینکه در فلاپ، یکی دو خشت رو شود یا سِت (3 تایی یکسان) یا 2 جفت بسازید، احتمالا تمایل چندانی با رفتن به سایر خیابان ها نخواهید داشت. آیا ضریب پات برای ادامه حضور در بازی، به صرفه است؟

نه، نیست. شاید خودتان بتوانید ارزیابی اش کنید. الان 2 کارت همخال دارید که احتمال ساخت فلاش در فلاپ برای آن 11، ساخت 2 جفت 2 و ساخت سِت تنها 1.3 درصد است. مجموعا 14 درصد شانس رو شدن فلاپ مناسب دارید به این معنا ضریب دیدن فلاپ خوب برایتان 6 به یک است. این تنها یک تخمین است، ولی این عدد به وضوح پایین تر از ضریب پات 2 به یک است. پس باید به فولد کردن فکر کنید.

اگر بازیکنی از موقعیت اولیه به 7 دلار افزایش دهد و قبل از رسیدن نوبت به شما، همه بازیکنان شامل شرط کوچک کال کنند و شما با کارت های بالا در شرط بزرگ باشید، چه؟ الان 44 دلار وسط میز است و شما برای دیدن فلاپ باید 5 دلار پرداخت کنید. اینجا ضریب پات 8 به یک که در مقابل شانس رو شدن فلاپ خوب برای شما، عدد بسیار مناسبی است. پس به کال کردن گزینه خوبی است.

استفاده از ضریب پات برای کال کردن بلوف احتمالی

ضریب پات را می توانید در مواجهه با بلوف های احتمالی رقبا هم مورد استفاده قرار دهید. فرض کنید با کارت های زیر به ریور رسیده اید:

و چیدمان نهایی میز به شرح زیر است:

رقیبتان در پیش فلاپ افزایش داده و شما کال کرده اید و در ادامه شرط هایش را در فلاپ و ترن هم کال کرده اید. الان 100 دلار در پات وجود دارد و او 50 دلار شرط می کند تا ضریب پات شما در صورت کال، 3 به یک باشد. مشکوک هستید که ممکن است بلوف بزند، ولی از سوی دیگر احتمال می دهید دست بالاتری هم داشته باشد. در حالی که ضریب دقیق بلوف رقیب قابل محاسبه نیست، ولی می توانید تخمین بزنید 30 درصد احتمال بلوف زدنش وجود دارد. در نتیجه ضریب 2 به یک برای بهتر بودن جفت 10 شما وجود دارد که باعث می شود ضریب پات 3 به یک را عدد مناسبی کرده و کال کردن شما را توجیه کند.

نتیجه گیری

استفاده های دیگری هم برای ضریب پات در هولدم نامحدود وجود دارد، ولی تا زمانی که به طور خودکار موقع انجام بازی نتوانید ضریب پات را محاسبه کنید، نمی توانید از آن ها بهره گیرید. محاسبه ضریب پات موقع بازی آنلاین که در آن میزان شرط و اندازه پات در نمایشگر مشخص است، راحت تر است، ولی با تمرین این کار را در بازی های حضوری هم می توانید به راحتی صورت دهید. زمانی هم که بتوانید این کار را انجام دهید، می توانید از آن برای بهتر کردن تصمیمات مختلفتان در جریان پوکر، استفاده کنید.

مطالب مکمل:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *