تاریخ:سپتامبر 28, 2022
بازی کارتی اسکت (Skat)

آموزش بازی کارتی اسکت (Skat)

به این مطلب از سری مطالب آموزش بازی‌های کارتی و مناسب دورهمی در سایت بخت خوش آمدید. در این مطلب ما نحوه کامل انجام بازی کارتی اسکت (Skat)، را پوشش خواهیم داد. مقاله را با توضیح مفهومات عمومی این بازی و نحوه انجام آن شروع می‌کنیم، سپس جزئیات بیشتری از بازی را بیان می‌کنیم.

بازی کارتی اسکت

بازی کارتی اسکت با 3 بازیکن انجام می‌شود. برای انجام بازی اسکت، شما نیاز به 32 کارت دارید که این 32 کارت از یک دسته کارت 52تایی برداشته می‌شوند. از آس تا 7 هر خال. یعنی:

 • آس دل، شاه دل، بی بی دل، سرباز دل، 10 دل، 9 دل، 8 دل، 7 دل.
 • و آس گشنیز، شاه گشنیز، بی بی گشنیز، سرباز گشنیز، 10 گشنیز، 9 گشنیز، 8 گشنیز، 7 گشنیز.
 • همچنین آس پیک، شاه پیک، بی بی پیک، سرباز پیک، 10 پیک، 9 پیک، 8 پیک، 7 پیک.
 • و در آخر، آس خشت، شاه خشت، بی بی خشت، سرباز خشت، 10 خشت، 9 خشت، 8 خشت، 7 خشت.

توزیع کارت

دیلر که یکی از بازیکنان است به هر بازیکن 10 کارت می‌دهد. این کارت‌ها به این صورت پخش می‌شوند:

ابتدا 3 کارت به هر بازیکن داده می‌شود، سپس 2 کارت بصورت رو به پایین در وسط میز قرار می‌گیرد و پس از آن، 4 کارت به هر بازیکن داده می‌شود و در نهایت 3 کارت دیگر به هر بازیکن داده خواهد شد. توزیع کارت از بازیکن سمت چپ دیلر شروع می‌شود و بصورت ساعتگرد ادامه می‌یابد و در نهایت به خود دیلر ختم می‌شود.

2 کارتی که دیلر بصورت رو به پایین در وسط میز قرار داد، بعنوان اسکت (Skat) شناخته می‌شود.

هدف از انجام بازی

بازی کارتی اسکت (Skat) یک بازی تریک – تیکینگ است. یعنی بازیکنان با بازی کردن کارت در وسط میز تریک (دست) می‌سازند و سپس یکی از بازیکنان بر اساس یک سری قوانین که در ادامه توضیح خواهیم داد، برنده تریک خواهد بود.

هر بازیکن 1 کارت بازی می‌کند و یک تریک در وسط میز تشکیل می‌شود. سپس بازیکنی که کارت با بالاترین رتبه را در این تریک بازی کرده باشد، برنده این تریک خواهد بود و آن را برای خود برمی‌دارد.

در بازی کارتی اسکت، رتبه بندی کارت‌ها بدین صورت است:

تا زمانی که یک خال ترامپ (خال برنده) اعلام نشده باشد، سرباز‌ها بالاترین رتبه را در هر خال دارند و پس از آن کارت‌های آس، کارت شماره 10، کارت شاه، بی بی، 9 و 8 و 7  در رتبه‌های بعدی از بالا به پایین قرار دارند.

زمانی که خال ترامپ (خال برنده) اعلام شد، باید بدانیم که تمامی کارت‌هایی که از این خال هستند، از تمامی کارت‌ها با خال‌های دیگر رتبه بالاتری دارند. برای مثال، زمانی که خال دل، ترامپ است، برای برنده شدن یک تریک، بی بی دل از آس پیک رتبه بالاتری دارد.

هر سرباز بخشی از ترامپ است و مهم نیست که چه خالی برای ترامپ بودن اعلام شده باشد.

رتبه بندی کارت‌های سرباز نیز به این شکل است که سرباز گشنیز همیشه بیشترین رتبه را دارد، سپس سرباز پیک، و بعد سرباز دل و در آخر سرباز خشت، رتبه‌های بعدی را دارند.

حکم کردن (bidding)

در حین انجام بازی، شما باید کارت‌هایتان را از دیگر بازیکنان پنهان نگه دارید.

در بازی کارتی اسکت، بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است، فورهند (forehand) یا دست جلو نامیده می‌شود. و بازیکنی که در سمت راست دیلر نشسته است، دست وسط خوانده می‌شود و خود دیلر ریر هند (rear hand) یا دست عقب شناخته می‌شود.

فرصت مشخص کردن خال برنده یا همان خال ترامپ، به فورهند داده می‌شود. بازیکن دست وسط نیز شانس اول را خواهد داشت که با بیان یک پیشنهاد این فرصت را از آن خود کند.

در صورتی که دست وسط پیشنهادی را اعلام کند، فورهند می‌تواند آن را بپذیرید یا از آن بگذرد. اگر فورهند فکر کند که می‌تواند امتیازات زیادی را بر اساس این پیشنهاد به دست آورد، پیشنهاد را می‌پذیرد. در این شرایط، بازیکن دست وسط این اختیار را دارد که پیشنهاد را افزایش دهد و فورهند نیز دوباره این اختیار را دارد که پیشنهاد را بپذیرد. این پیشنهاد بین دست وسط و فورهند به عقب و جلو می رود تا اینکه یکی از آن‌ها بگذرد. برنده بین بازیکن دست وسط و بازیکن فورهند این پروسه را با بازیکن دست عقب تکرار می‌کند.

در صورتی که بازیکن دست وسط و دست عقب، هر دو بدون اینکه پیشنهادی بدهند بگذرند، امکان دارد بازیکن فورهند Ramsch (پایین‌تر درباره آن توضیح می‌دهیم)، را فراخوانی کند.

برنده پیشنهاد می تواند نوع بازی را برای دور انتخاب کند. درباره انواع بازی نیز پایین‌تر توضیح می‌دهیم. و این بازیکن برنده اگر نوع بازی را انتخاب کند، می‌تواند دو کارت از دستش را با کارت‌های اسکت تعویض کند. دو بازیکنی که پیشنهاد را باختند، پارتنر یکدیگر خواهند شد.

نوع بازی

ترامپ‌ (Trumps): در این نوع از بازی، بازیکنی که پیشنهاد را برنده شد، یک خال را بعنوان ترامپ برای این دور از بازی اعلام می‌کند. تمامی سربازها، همیشه بعنوانی بخشی از ترامپ در نظر گرفته می‌شوند.

گرند (Grand): فقط سربازها در یک دور از این نوع بازی، ترامپ هستند.

نال (Null): در این نوع از بازی، بازیکنی که پیشنهاد را برنده شد، تلاش می‌کند تا از برداشتن تریک از وسط میز اجتناب کند. رتبه بندی کارت‌ها نیز بدین شکل تغییر خواهد کرد: از بالاترین به پایین‌ترین: آس، شاه، بی بی، سرباز، 10، 9، 8، 7.

رمسک (Ramsch): در این نوع از بازی کارتی اسکت که رمسک نام دارد، فقط سربازها ترامپ خواهند بود. و بازیکنی که بیشترین امتیاز را کسب کند، بازی را خواهد باخت. همچنین در این نوع از بازی، هیچگونه پارتنری و همکاری وجود نخواهد داشت و کارت‌های اسکت نیز استفاده نمی‌شوند.

انجام بازی کارتی اسکت

بازیکن فورهند، اولین کارت را در وسط میز بازی می‌کند. همه بازیکنان باید خال این اولین کارت را دنبال کنند. یعنی باید تا جایی که امکان دارد، در ادامه‌ی بازیکن فورهند، کارتی را بازی کنند که از همان خال باشد. اگر یک کارت سرباز در وسط قرار داده شده باشد، در ادامه‌ی آن یا باید سرباز بازی شود و یا کارت با خال ترامپ.

برنده یک تریک یا همان یک دست، بازیکنی است که کارت ترامپ با بالاترین رتبه را بازی می‌کند. اگر هیچ کارت ترامپی بازی نشده باشد، برنده‌ی دست بازیکنی است که در خال اولین کارت بازی شده در دست، کارت با رتبه بالاتری را بازی کرده باشد. بازیکنی که یک دست را می‌برد، اولین کارت دست بعدی را وسط می‌گذارد.

برنده بازی، بازیکنی است که پس از تعداد دور بازی توافق شده، بیشتری امتیاز را داشته باشد. تمامی بازیکنان باید به یک تعداد، نقش دیلر را داشته باشند و کارت توزیع کنند.

امتیازدهی

بازیکنان باید کارت‌هایی که در تریک‌ها برنده شده‌اند را مرور کنند. دو بازیکنی که پیشنهاد را باختند کارت‌های خود را با هم ترکیب می‌کنند. کارت‌های اسکت برای بازیکنی که پیشنهاد را برنده شده است، محاسبه می‌شود. ارزش کارت‌ها به نحو زیر محاسبه می‌شود:

هر آس: 11 امتیاز

کارت شماره 10: هر کدام 10 امتیاز

هر شاه: 4 امتیاز

کارت بی بی: هر کدام 3 امتیاز

هر سرباز: 2 امتیاز

بازیکن برنده‌ی پیشنهاد، به 61 امتیاز یا بیشتر نیاز دارد تا برنده دور بازی شود.

اگر بازیکن برنده‌ی پیشنهاد، برنده‌ی دور بازی شود، به اندازه‌ی ارزش پایه‌ی بازیِ انتخاب شده، ضربدر عدد مناسب ضریب‌ها، به او امتیاز تعلق می گیرد.

ارزش‌های پایه

خشت – 9

دل – 10

پیک – 11

گشنیز – 12

گرند – 24

ضریب‌ها

 • برنده شدن – گرفتن 61 امتیاز کارت یا بیشتر
 • ماتادورها –تعداد کارت‌های بالا در دست برنده …. . مثال از ماتادورها
 • بازیکنی که بالاترین کارتش سرباز دل است، *بدون دو ماتادور* می‌باشد. این به معنی * دو ضریب ماتادور* است.
 • یک بازیکن با سرباز گشنیز، سرباز پیک یا سرباز دل اما بدون سرباز خشت، به معنی *همراه با 3 ماتادور* است. این به معنی *سه ضریب ماتادور* می‌باشد.
 • از طرفی، یک بازیکن بدون سرباز گشنیز اما با داشتن سرباز پیک هست یک *بدون یک ماتادور*. که این به معنی *یک ضریب ماتادور* می‌باشد.
 • و یک بازیکن همراه با سرباز گشنیز (کارت با بالاترین رتبه)، اما بدون سرباز پیک (دومین کارت بالا رتبه)، یک *همراه با یک ماتادور* است. که این مساوی می‌باشد با *یک ضریب ماتادور*.
 • دست (Hand) – بازی کردن یک کارت ترامپ یا بازی گرند بدون استفاده از اسکت.
 • اشنایدر (Schneider) – برنده شدن 91 امتیاز کارت یا بیشتر
 • اعلام اشنایدر – بازیکن قبل از شروع بازی اعلام می‌کند که 91 امتیاز یا بیشتر دریافت خواهد کرد. (نمی توان از Skat استفاده کرد.)
 • شوارتز (Schwarz) – برنده شدن تمامی تریک‌ها
 • اعلام شوارتز – بازیکن قبل از شروع بازی، اعلام می کند که هر ترفندی را برنده خواهد شد. (نمی توان از Skat استفاده کرد.)
 • باز (Open): کارت های خود را رو به بالا روی میز قرار می‌دهید تا همه در طول بازی کارت‌های شما را ببینند و تمام تریک‌ها را نیز برنده می‌شوید. (نمی توان از Skat استفاده کرد.)

اشنایدر و اعلام اشنایدر، به بازیکن هم ضریب اشنایدر و هم ضریب اعلام اشنایدر می‌دهد.

شوارتز و اعلام شوارتز، به بازیکن هم ضریب اشنایدر و هم ضریب اعلام اشنایدر، هم ضریب شوارتز و هم ضریب اعلام شوارتز می‌دهد.

بازی باز (Open)، به بازیکن تمامی ضریب‌ها را می‌دهد.

شکست در شرط

در صورتی که یک بازیکن اعلام اشنایدر کند، اما شرط اشنایدر را برآورده نکند، یا اینکه اعلام شوارتز کند، اما شرط شوارتز را برآورده نکند، یا اگر به امتیاز 61 نرسد، به امتیازی کمتر از شرط برد برسد، او دو برابر ارزش بازی را از دست خواهد داد.

بازی پوچ یا نال (Null)

در یک ازی پوچ یا نال (Null)، در صورتی که بتوانید از برنده شدن تمامی تریک‌ها (دست‌ها)، اجتناب کنید، به برنده پیشنهاد در صورت استفاده از اسکت، 23 امتیاز و در صورت عدم استفاده از اسکت، 35 امتیاز تعلق خواهد گرفت.

قوانین بازی

اگر بازی گرند فراخوانده شود، تنها سربازها ترامپ هستند. این بدین معناست که اگر یک سرباز بعنوان اولین کارت تریک وسط قرار داده شود، برای دنبال کردن این کارت، باید کارت سرباز بازی شود.

کمترین پیشنهاد 18 است. هر دست یک حداقل ضریب 2 برای برنده شدن را خواهد داشت و با یا بدون ماتادور شروع می‌شود. کمترین ارزش پایه خال 9 است که مربوط به خال خشت می‌باشد. 9 برابر 2 می‌شود 18.

ضریب ماتادور یک بازیکن، می‌تواند بر اساس کارت‌های اسکت تغییر کند؛ حتی زمانی که یک بازیکن به اسکت نگاه نمی کند. برای مثال، یک بازیکن که *بدون 2 ماتادور* باشد، می‌تواند در پایان بازی سرباز گشنیز اسکت را بگیرد. این کار او را از وضعیت *بدون 2 ماتادور* به *با 1 ماتادور* تغییر می‌دهد.

خلاصه‌ای از بازی کارتی اسکت

نیازمندی‌ها برای بازی: 32 کارت، 3 بازیکن، خودکار و کاغذ

توزیع کارت: 10 کارت برای هر بازیکن، 2 کارت برای اسکت

اساس بازی:

 • خال کارت را تا جای امکان دنبال کنید.
 • کارت با بالاترین رتبه برنده دست می‌شود.
 • 61 امتیاز کارت یا بیشتر برای برنده شدن نیاز است.
 • شکست در شرط، باعث می‌شود بازیکن دو برابر ارزش بازی را از دست بدهد.

برنده شدن در بازی: پس از بازی به تعداد دور توافق شده، بازیکنی که بیشترین امتیاز را داشته باشد، برنده بازی است.

ارزش پایه خال‌ها:

 • خشت: 9
 • دل: 10
 • پیک: 11
 • گشنیز: 12
 • گرند: 24

ضریب‌ها:

 • برنده شدن
 • ماتادورها (1 تا 11)
 • دست (بدون اسکت)
 • اشنایدر
  • اعلام اشنایدر
 • شوارتز
  • اعلام شوارتز
 • باز

رتبه کارت‌ها / امتیازات

 • سرباز (گشنیز) / 2
 • کارت سرباز (پیک) / 2
 • سرباز (دل) / 2
 • کارت سرباز (خشت) / 2
 • آس / 11
 • 10 / 10
 • شاه / 4
 • بی بی / 3
 • 9
 • 8
 • 7
 با اسکتبدون اسکت
بازی پوچ23 امتیاز35 امتیاز
بازی باز46 امتیاز70 امتیاز

سخن آخر

در این مطلب بصورت کامل، قوانین بازی کارتی اسکت (Skat)، نحوه انجام این بازی، نحوه توزیع کارت و محاسبه امتیاز و مشخص کردن برنده را توضیح دادیم. امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد و همچنین از انجام این بازی در دورهمی‌هایتان لذت ببرید. اگر دوست دارید، می‌توانید آموزش ویدئویی این بازی را در این لینک مشاهده کنید.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.