تاریخ:می 23, 2022

با مفاهیم بنیادی پوکر آشنا شوید: دو قطبی شده (Polarized) چیست؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر 

به قلم نیل گیبسون – در این یادداشت می خواهیم به طور واضح و دقیق، یکی از رایج ترین اصطلاحات پوکر را به همراه مفهوم استراتژیک و سایر موارد لازم برایتان توضیح دهیم تا استفاده و پیاده سازی از آن برایتان آسان تر شود. امروز می خواهیم در خصوص واریانس و مفاهیم آن صحبت کنیم.

تعریف

عبارت Polarized برای تخمین طیف های احتمالی بازیکن براساس شیوه بازی اش در طول دست استفاده می شود. در این شرایط، از اصطلاح دو قطبی برای اشاره به موقعی استفاده می شود که بازیکن احتمالا دست خیلی قوی یا خیلی ضعیفی در اختیار دارد و چیزی در این بین ندارد.

این اصطلاح از Polarity (قطبش) در فیزیک و دیگر علم های مشابه آمده است؛ جایی که دو فاکتور در تضاد کامل باهم هستند که از آن جمله می توان به قطب های منفی و مثبت مدار الکتریکی اشاره کرد.

مثال

در بازی هولدم نامحدود، بازیکن الف با داشتن A-K از موقعیت آخر افزایش می دهد و بازیکن ب از شرط بزرگ کال می کند. فلاپ به صورت K-10-8 رو می شود. بازیکن ب چک می دهد، بازیکن الف شرط می کند و بازیکن ب کال می کند. عدد 5 در ترن رو می شود و پروسه چک-شرط-کال دوباره تکرار می شود.

یک عدد 2 در ریور رو می شود به این معنا که استریت یا فلاش ساخته نخواهد شد. بازیکن ب دوباره چک می دهد و بازیکن الف تصمیم می گیرد برای بار سوم شرط کند. بازیکن ب تصمیم می گیرد چک-رِیز بزرگی صورت دهد که بزرگ تر از اندازه پات است و بازیکن الف شروع به تامل می کند.

بازیکن الف می داند چنین حرکت قدرتمندی تنها 2 احتمال می تواند داشته باشد: بازیکن ب دست خیلی قدرتمندی مثل سِت (3 تایی یکسان) در اختیار دارد یا اینکه هیچ چیز ندارد و بلوف می زند. بازیکن الف در موقعیت سختی است و فکر می کند چقدر بهتر بود اگر با جفت شاه خود چک می داد و الان نمی داند در برابر طیف دو قطبی بارز، چه کند.

مفاهیم استراتژیک

امکان بازیخوانی طیف دو قطبی رقیب قبل از فلاپ وجود دارد ولی این مفهوم آن قدرها مورد استفاده قرار نمی گیرد. با این حال، وقتی بازیکنی در پیش فلاپ شرط چهارم یا پنجم پست می کند، یا دست خیلی خوبی مثل A-A، A-K و K-K دارد یا بدون هیچ چیزی بلوف می زند.

بیشتر اوقات از این مفهوم در پس فلاپ استفاده می شود که بیشتر هم شامل ریور است. چک-رِیز کردن یک فلاپ از سوی یکی از بازیکنان در برخی فلاپ ها می تواند به احتمال بالایی به معنای دست دو قطبی باشد.

فرض کنیم بازیکنی از باتن افزایش می دهد، شرط بزرگ کال می کند و فلاپ به صورت A-8-4 رو می شود. شرط بزرگ چک می دهد و باتن شرط می کند و بعد شرط بزرگ چک-رِیز می کند. چنین حرکت قدرتمندی از سوی شرط بزرگ به معنای قدرت دست است که شاید دستی مثل A-K داشته باشد، چون بازیکنان با دستان متوسط معمولا فقط کال می کنند. بازیکن باتن باید برای رقیبش در این موقعیت، دست دو قطبی در نظر بگیرد.

تا قبل از ریور به خاطر تصمیمات قبل از آنِ رقیب، طیف او تا حدی مشخص می شود و دو قطبی داشتن او را می توان تخمین زد. چیدمان هایی که چنین استریت یا فلاش هایی را ممکن می کنند یا چیدمان هایی جفت رو کرده اند  امکان داشتن فول هاوس یا کوادز (4 تایی یکسان) را میسر می کنند، موقعیت های شرط یا افزایشی در ریور فراهم می کنند که طیف دو قطبی قدرت مطلق-ضعف مطلق را نمایان می سازند.

تماشا کنید و یاد بگیرید

در جریان بازی های GPI Global Poker Masters در سال 2015، دست بسیار جالبی انجام شد که می توان در اینجا به آن اشاره کرد. پالومبو با 439 هزار چیپ، برتری استک بالایی نسبت به فیلاتوف با 113 هزار چیپ داشت. شروط اجباری 1500 به 3000 بودند و اَنتی (شرط اجباری برخی تورنمنت ها) هم 400 بود. پالومبو از باتن افزایش حداقلی داد و فیلاتوف کال کرد.

فلاپ به صورت هم خالِ دل J-K-5 رو شد و فیلاتوف در مواجهه با شرط ادامه 7 هزار تایی پالومبو چک کال داد. ترن، دِل چهارم (4 دل) را رو کرد. این بار فیلاتوف 16000 تا شرط کرد و پالومبو کال کرد تا پات 55 هزار تا شود.

دِل دیگری (6) در ریور رو شد. فیلاتوف چک داد و پالومبو شرطی 45 هزار تایی پست کرد. فیلاتوف در ادامه چک-رِیز آل-این کرد و پالبومبو بلافاصله دستش را ریخت.

در پوشش زنده دست از Twitch، مشخص شد پالومبو 10-7 دل و فیلاتوف A-2 پیک داشته اند. به بیان دیگر، فیلاتوف بلوف بسیار بزرگی زده، چون تنها می توانسته فلاش روی میز را بازی کند و از پس دست بهتری از جمله دست پالومبو، برنمی آمده است. همه از این حرکت در حیرت مانده بودند و گزارشگران برای دقایق طولانی در موردش صحبت کردند.

با این حال، بعدا مشخص شد در خوانش کارت ها در تصویر اشتباه شده و فیلاتوف در واقع آس دل را در اختیار داشته و وقتی در ریور آل-این کرده، ناتس (بهترین دست ممکن) فلاش را داشته است.

شرط ریور فیلاتوف نشان داد مفهوم دو قطبی نمی تواند سبب شود کسی با دست متوسط آل-این کند و فقط می تواند به بازی ادامه دهد. اگر بلوف زده باشد و A-2 پیک را داشته، ممکن بود به امید بزرگ بودن بیش از حد شرط برای پالومبو با داشتن هر چیزی غیر از ناتس، این کار را کرده باشد. سارا هرینگ بعد از بازی با فیلاتوف در این باره صحبت کرد که می توانید ویدیوی این مصاحبه را از اینجا ببینید.

مهندس صنایع، علاقمند به بازی به خصوص بازی های ورق، نویسنده آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.