روانشناسی جامع شرط بندی در فوتبال و معرفی سوگیری های شناختی مرتبط

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان فوتبال با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش فوتبالی بالا یا مهارت فوق العاده شان در پیش بینی نتایج است. شاید به نظرتان به خاطر خوب بودن کارشان با اعداد یا انتخاب مستمر بهترین استراتژی ها است. سلسله مطالب روانشناسی شرط بندی را از دست ندهید.

تمام مواردی که ذکر کردیم، کارگر است؛ غیر ممکن است بدون اینکه اطلاعات مبسوطی از فوتبال، تیم ها و بازیکنانش داشته باشید، پول چندانی به جیب بزنید. همچنین بدون برخی مهارت ها و به کارگیری برخی استراتژی ها هم رخ نخواهد داد. با این حال، هیچ کدام از این موارد نیستند که ایجاد تفاوت می کنند.

بهترین شرط بندان در بی طرفانه فکر کردن (objective thinking) ارتقا پیدا می کنند. آنها می توانند با آرامش تمام، همه اطلاعات مربوط را ارزیابی کرده و براساس یافته هایشان، تصمیمات عاقلانه بگیرند. کلید نهایی درآمدزایی از طریق شرط بندی همین است. و البته خیلی سخت تر از چیزی است که نشان می دهد.

مجله بخت و اقبال

حس اینکه بی طرفانه فکر می کنید در حالی که در حقیقیت این طور نیست، خیلی پیش می آید. موارد بسیاری روی پروسه تصمیم گیری ما تاثیر می گذارند که بسیاری از آنها هم کاملا واضح اند. احساسات مان می توانند بدون اینکه بدانیم، تحت تاثیرمان قرار دهند؛ مثلا جنبه های مختلف روانشناسی خودمان هست که می تواند به صورت همزمان این کار را می کنند.

برای اینکه بخواهیم واضح تر صحبت کنیم، ذهن ما از سوگیری شناختی (Cognitive Bias) مصون نیست. این نوع سوگیری ها می تواند مجبورمان کند غیرمنطقی و غیرعاقلانه فکر کنیم. آنها بخشی از روان ما بوده و معمولا به صورت ناخودآگاه تحت تاثیرمان قرار می دهند. این نوع سوگیری ها می توانند در تعبیر اطلاعات، اقدمات و تصمیمات مان، تاثیر بزرگی داشته باشند.

انواع سوگیری های شناختی در شرط بندی

با کلیک روی هرکدام، می توانید سوگیری شناختی مورد نظر را مطالعه کنید. دانستن این موارد، به شما در شناخت مغزتان و عملکردش کمک می کند و در شرط بندی ها می تواند جلوی ضررهای هنگفت شما را گرفته و همزمان باعث ایجاد درآمد شود.

بعد از خواندن سوگیری های شناختی بالا، حرف آخر می تواند راهگشای مناسبی برای شما باشد.

حرف آخر

ذهن انسان بسیار پیچیده است. برخی موارد وجود دارد که کاملا می توانیم درکش کنیم، ولی بعضی موارد هم هست که آنها را نمی فهمیم. حتی با وجود اینکه کنترل ذهن و تصمیمات مان را در اختیار داریم، بعضی سوگیری ها می تواند به صورت طبیعی روی قضاوت هایمان تاثیر بگذارد. این تصمیم ها چه خودآگاه باشد و چه نباشد، می تواند روی تصمیمات مان تاثیر همیشگی داشته باشد. اگر می خواهید در این باره مطمئن شوید، فقط کافی است به تصویر پایین نگاه کنید.

به نظرتان کدام یک از خط ها بلندترند؟ پایینی، نه؟ اشتباه فکر می کنید. این دو خط هر دو برابرند. این یکی از قدیمی ترین مثال هایی است که نشان می دهد مغزتان چطور می تواند فریب تان بدهد. البته این مثال ربطی به فوتبال ندارد، ولی می تواند حرف ما را ثابت کند که ما بی نقص نیستیم. خیلی از اطلاعات نادرست می تواند منجر به تحلیل نادرست مان شود.

مجله بخت و اقبال

در کل باید یادتان باشد شرط بندی موفق در دنیای فوتبال نیازمند منطق سرد و نگاه کاملا بی طرفانه است. سوگیری ها مورد بررسی در این یادداشت می تواند شما را از این مساله محروم کند. باید در تمام مواقع حواستان به آنها باشد. قبل از به پایان بردن این یادداشت، باید بگوییم این سوگیری ها تنها مواردی نیستند که می تواند روی شرط بندی فوتبال تاثیر بگذارد. بدنه قابل توجهی از احساسات هم وجود دارند که در این باره اثرگذار است. اگر بهترین نتیجه را در شرط بندی می خواهید، باید از پس این احساسات هم بربیایید.