تاریخ:سپتامبر 21, 2021

بازی های وان ایکس بت

پرتاب آزاد

بازی پرتاب آزاد (FREE THROWS) در وان ایکس بت

بازی سرداب جنگ صلیبی

بازی سرداب جنگ صلیبی (Crypt Crusade) در وان ایکس بت

ماهجونگ

بازی ماهجونگ (Mahjong) در وان ایکس بت

بازی تروریست و ضدترور در وان ایکس بت

بازی سی اس گو در وان ایکس بت (cs:go)

پنالتی در وان ایکس بت

بازی پنالتی‌ (Penalty) در سایت وان ایکس بت

بازی رامی در وان ایکس بت

بازی رامی ترکی (Turkish Rummy) در وان ایکس بت

بازی رویال های/لو

بازی های لو رویال (hiloroyal) در وان ایکس بت

بازی بورا در وان ایکس بت

بازی بورا (Bura) در سایت وان ایکس بت

بازی ساتاماتکا

بازی ساتاماتکا در وان ایکس بت (SattaMatka)

تخم مرغ بگیر

بازی تخم مرغ بگیر (Egg Catcher) در وان ایکس بت