بازی های وان ایکس بت

پنالتی در وان ایکس بت

بازی پنالتی‌ (Penalty) در سایت وان ایکس بت

بازی رامی در وان ایکس بت

بازی رامی ترکی (Turkish Rummy) در وان ایکس بت

بازی رویال های/لو

بازی های لو رویال (hiloroyal) در وان ایکس بت

بازی بورا در وان ایکس بت

بازی بورا (Bura) در سایت وان ایکس بت

بازی ساتاماتکا

بازی ساتاماتکا در وان ایکس بت (SattaMatka)

تخم مرغ بگیر

بازی تخم مرغ بگیر (Egg Catcher) در وان ایکس بت

بازی اوکسو (oxo) در سایت شرط بندی وان ایکس بت

بازی دوز (OXO) در سایت شرط بندی وان ایکس بت

داتا وان ایکس بت

بازی داتا 21 (Dota 21) در وان ایکس بت

بازی توپ و لیوان وان ایکس بت

بازی توپ و لیوان (Thimbles) در سایت وان ایکس بت

بازی لوله کش در وان ایکس بت

بازی لوله کش (plumber) در سایت وان ایکس بت