بازی های وان ایکس بت

پرتاب آزاد

بازی پرتاب آزاد (FREE THROWS) در وان ایکس بت

بازی سرداب جنگ صلیبی

بازی سرداب جنگ صلیبی (Crypt Crusade) در وان ایکس بت

ماهجونگ

بازی ماهجونگ (Mahjong) در وان ایکس بت

بازی تروریست و ضدترور در وان ایکس بت

بازی نبرد تروریست و ضدترور (سی اس گو) در وان ایکس بت (cs:go)

پنالتی در وان ایکس بت

بازی پنالتی‌ (Penalty) در سایت وان ایکس بت

بازی رامی در وان ایکس بت

بازی رامی ترکی (Turkish Rummy) در وان ایکس بت

بازی رویال های/لو

بازی های لو رویال (hiloroyal) در وان ایکس بت

بازی بورا در وان ایکس بت

بازی بورا (Bura) در سایت وان ایکس بت

بازی ساتاماتکا

بازی ساتاماتکا در وان ایکس بت (SattaMatka)

تخم مرغ بگیر

بازی تخم مرغ بگیر (Egg Catcher) در وان ایکس بت