تاریخ:می 22, 2022

بلوف زدن

هر آنچه باید در مورد نشانه به چنگ گرفتن چیپ ها در پوکر بدانید؛ وقتی قدرت به معنای ضعف است

چطور با فشار رقبا برای نشان دادن کارت ها در بازی های دوستانه کنار بیاییم؟

نبرد با فیل ها در پوکر؛ چطور برابر ایستگاه های مخابراتی بازی کنیم؟

چرا مورد بلوف واقع شدن هم بخشی از پوکر است؟

چرا در پوکر افزایش حداقلی، بیش از اندازه اشتباه است؟

چطور مقابل بازیکنان بلوف ناپذیر پوکر را تشخیص داده و شکست دهیم؟

سه درسی که برای نتیجه گیری بهتر در بازی های نقدی پوکر باید فرا گیرید

همه چیزهایی که باید در خصوص شوداون (نمایش کارت ها) در پوکر بدانید

بلوفِ شرط ارزشمند (Value Bet Bluff) چیست؟

چطور از ارتکاب اشتباه در پوکر اجتناب کنید؟