حدس دست پوکر

چطور تصمیم گیری براساس طیف را به بازی خوانی خود در پوکر هولدم نامحدود اضافه کنید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر و روانشناسی پوکر معمولا از سوی حرفه ای ها و مربیان پوکر توصیه می...

برترین نشانه های پوکر حضوری کدامند؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر نشانه ها در پوکر از جمله مهم ترین ابزار این بازی به...

هر آنچه باید در مورد نشانه به چنگ گرفتن چیپ ها در پوکر بدانید؛ وقتی قدرت به معنای ضعف است

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر به قلم رابرت وولی – یکی از قابل اتکاترین نشانه هایی که...

سه توصیه برای اینکه حواستان از اتفاقات میز پوکر پرت نشود

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال، روانشناسی در پوکر به قلم جاش کالیک – در حالی که پوکر سرشار...

چطور در پوکر دست خوانی کنیم

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر و روانشناسی پوکر به قلم اندرو بروکوس – اگر پوکر را همانند خیلی از...

چرا مورد بلوف واقع شدن هم بخشی از پوکر است؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر به قلم اندرو بروکوس – بسیاری از بازیکنان پوکر از اینکه مقابل...

توضیح یک پارادوکس در پوکر؛ چطور بدون فریبکاری، فریبکار باشیم؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر و روانشناسی پوکر و تاکتیک پوکر به قلم رابرت وولی – بارت هانسون، از...

چطور با استفاده از واکنش رقبا در پوکر، بازی خود را تحلیل کنید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر و روانشناسی پوکر به قلم اندرو بروکوس – پوکر بازی بسیار فریبکارانه ای است...

با تکیه بر چه نشانه ای، می توان فهمید رقیب فلاش ساخته است؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر از جمله مسائلی که موقع بازی هولدم نامحدود باید حل کنید زمانی...

مقایسه «دست خوانی» با «حدسِ دست» در پوکر

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر – انواع تاکتیک پوکر – بازی خوانی در پوکر اگر در بازی های نقدی یا...