تاریخ:آوریل 11, 2021

آشنایی با بازی ورق بلک جک

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.
شما می توانید سایر بازی های ورق دو نفره و بازی های ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

بلک جک یک بازی ریسکی است که دو یا چند بازیکن می توانند از آن استفاده کنند. در این بازی باید ارزش کارت هایتان را به 21 برسانید. این بازی در سبک بازی های بانکی است. از این نظر می توان بازی ورق بلک جک را شبیه به بازی بازی ورق فارو دانست. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید. 

اقلام موردنیاز

دو یا چند بازیکن، 52 کارت، ژتون ها.

هدف بازی

باید ارزش کارت هایتان را به 21 برسانید و از آن رد نشوید. همه بازیکنان علیه دست دهنده بازی می کنند.

بازی های مشابه

در این بازی ارزش کارت ها از هر چیز دیگری مهم تر است. در ضمن چیزی که بازی بلک جک را از سایر بازی های ورق متمایز می کند، رقیب است. اینجا رقیب شما دست دهنده است نه سایر بازیکنان. بنابراین عملکرد سایر بازیکنان حاضر در بازی اصلا مهم نیست. شما باید روی کارت هایی که دارید تمرکز کنید و بهترین تصمیم را بگیرید. اینجا استراتژی بازی حرف اول را می زند. بازی ورق بلک جک در طبقه بندی بازی های ارزش کارت است. از این نظر می توان بازی های مشابهی چون بازی ورق 31، بازی ورق 99 و بازی ورق دنبال تک باش را نام برد.

ارزش کارت

  • سرباز – بی بی – شاه: 10
  • 2-10: عدد روی کارت
  • تک: 1 یا 11

شرط بندی

هر بازیکن باید تعدادی از ژتون ها را به عنوان شرکت در شرط بندی ارائه کند.

دست دادن کارت ها

به هر بازیکن دو کارت داده می شود (برگردانده شده). دست دهنده یکی از کارت هایش را به پشت نگه روی میز می دارد.

نحوه انجام بازی

هر بازیکن می تواند بزند یا بماند. زدن یعنی زدن روی میز و گرفتن یک کارت دیگر. ماندن را هم با تکان دادن دست نشان می دهیم و یعنی بازیکن کارت جدید نمی خواهد.

بازیکن سمت چپ دست دهنده می ماند یا می زند. اگر ارزش کارت های یک بازیکن از 21 گذشت می گوییم ورشکست شده است. او شرطش را می بازد. وقتی سرنوشت همه مشخص شد،‌ دست دهنده آن کارت را برمی گرداند.

حالا اگر مجموع ارزش کارت های دست دهنده 16 یا کمتر باشد او باید روی میز بزند؛ اگر 17 یا بیشتر باشد باید بماند. اگر مجموع ارزش کارت های یک بازیکن به 21 نزدیکتر است (در مقایسه با دست دهنده) او برنده است. دست دهنده باید به اندازه شرطش به او بدهد.

اگر مجموع ارزش کارت های دست دهنده به 21 نزدیکتر باشد، بازیکن به او باخته است و دست دهنده ژتون ها را برمی دارد. اگر مجموع ارزش کارت های بازیکن و دست دهنده مساوی باشد، Push شده و بازیکن شرط اصلی اش را نگه می دارد. اگر دست دهنده ورشکست شود همه بازیکنانی که ورشکست نشده اند، برنده اند.

دست های خاص

بلک جک: وقتی مجموع ارزش کارت های بازیکن برابر با 21 باشد می گوییم بلک جک شده است. نحوه پرداخت آن هم سه به دو است. به عنوان مثال، اگر بازیکنی که بلک جک کرده دو ژتون شرط بسته باشد، سه ژتون برنده می شود.

اسپلیت: اگر دو کارت داده شده به بازیکن هم رنک باشد او می تواند آن ها را split کند. بازیکن باید یک شرط دیگر برابر با شرط اولش اضافه کند و با انگشتانش روی میز عدد 2 را نشان دهد. روی هر کدام از این کارت های جدا شده یک کارت دیگر هم گذاشته می شود. حالا بازیکن باید به صورت جداگانه در مورد این دو جفت کارت تصمیم بگیرد که روی میز می زند یا می ماند.

دابل داون: در این صورت بازیکن باید به شرط اولش اضافه کند و با انگشت اشاره روی میز عدد 1 را نشان دهد. این یعنی بازیکن فقط یک کارت دیگر می گیرد. معمولا وقتی از گزینه double down استفاده می شود که مجموع ارزش دو کارت اول بازیکن برابر با 9، 10 یا 11 باشد.

آموزش ویدیویی بازی ورق بلک جک

در این ویدیو با نحوه انجام بازی ورق بلک جک آشنا می شویم. ویدیو با مفاهیم کلی و نحوه انجام بازی شروع می شود و در ادامه وارد جزئیات بیشتر بازی می شویم. در پایان ویدیو هم یک بازی نمونه وجود دارد. دو یا چند بازیکن می توانند در این بازی شرکت کنند.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که مجموع امتیاز کارت هایتان را بیشتر از دست دهنده به 21 نزدیک کنید. در ضمن نباید این مجموع بیشتر از 21 باشد. چند بازیکن در بازی حضور دارند ولی هرکدام از آن ها تنها با دست دهنده رقابت می کنند.

رنک کارت

ارزش کارت های صورت برابر با 10 است. ارزش کارت های 2 تا 10 به اندازه عددی است که روی کارت نوشته شده است. ارزش کارت تک هم 1 یا 11 است؛ هرکدام که برای بازیکن بهتر باشد.

دست دادن کارت ها

در ابتدای بازی همه بازیکنان باید شرط بندی کنند. در این بازی از بسته کارت 52 تایی استفاده می شود. به هر بازیکن 2 کارت می دهیم. وقتی کارت ها دست داده می شود، آن ها را برمی گردانیم. ولی دست دهنده باید یک کارت را برنگرداند و همان طور به پشت روی میز بگذارد.

بازی

حالا هر بازیکن می تواند انتخاب کند که بزند یا بماند. زدن را با زدن روی میز نشان می دهیم و به معنای این است که یک کارت دیگر می خواهیم. ماندن را هم با حرکت دادن دست بالای میز نشان می دهیم و به معنای این است که کارت دیگری نمی خواهیم. بازیکن سمت چپ دست دهنده اولین کسی است که باید انتخاب کند. بازیکن شماره 2 روی میز می زند و نشان می دهد کارت می خواهد.

کارت 6 باعث می شود مجموع ارزش کارت های او به 20 برسد و با حرکت دست نشان می دهد که دیگر کارت نمی خواهد. بازیکن شماره 3 هم دست تکان می دهد یعنی کارت نمی خواهد. بازیکن شماره 4 روی میز می زند و کارت 5 می گیرد. مجموع ارزش کارت هایش به عدد 13 می رسد.

او دوباره روی میز می زند و کارت 10 می گیرد. حالا مجموع ارزش کارت های بازیکن شماره 4 بالاتر از 21 است. این یعنی بازیکن ورشکست شده است. بازیکن شماره 4 شرطش را می بازد. حالا دست دهنده کارتش را برمی گرداند و مشخص می شود مجموع ارزش کارت هایش برابر با 19 است پس باید بماند. مجموع ارزش کارت های بازیکن شماره 2 برابر با 20 است پس او دست دهنده را شکست می دهد و برنده شرط است. بازیکن شماره 3 به دست دهنده می بازد و شرطش را از دست می دهد.

مرور قوانین

اگر مجموع ارزش کارت هایی که به بازیکن داده می شود برابر با 21 باشد می گوییم بلک جک شده است. پرداخت بلک جک هم به صورت 3 به دو است. این یعنی بازیکن به ازای شرط بندی دو ژتون، سه ژتون برنده می شود.

اگر به بازیکن دو کارت هم رنک داده شود او این گزینه را دارد که آن ها را split کند. در این صورت بازیکن باید یک شرط دیگر برابر با شرط قبلی اش اضافه کند و با انگشتانش روی میز عدد 2 را نشان دهد. دو کارت از هم جدا می شوند و بازیکن برای هر کدام یک کارت دیگر می گیرد. حالا بازیکن باید روی این کارت های جداشده به صورت جداگانه تصمیم بگیرد که بماند یا بزند.

بازیکن می تواند از گزینه double down استفاده کند و برای این کار باید به شرط قبلی اش اضافه کند و با انگشت اشاره علامت بدهد. با استفاده از گزینه دابل داون، بازیکن فقط یک کارت دیگر می گیرد و باید بماند. معمولا بازیکنان وقتی از این گزینه استفاده می کنند که مجموع ارزش دو کارت اول شان برابر با 9، 10 یا 11 باشد.

وقتی بازیکن و دست دهنده در مجموع ارزش کارت ها با هم برابر شوند می گوییم Push پیش آمده است. در این صورت بازیکن شرطش را نگه می دارد.

اگر مجموع ارزش دو کارت اول دست دهنده برابر با 16 یا کمتر باشد او باید روی میز بزند. اگر مجموع ارزش دو کارت اول دست دهنده برابر با 17 یا بیشتر باشد او باید بماند.

نمونه

در شروع بازی همه باید شرط بندی کنند. کارت ها دست داده می شود. کارت های بازیکنان برگردانده می شود ولی یک کارت دست دهنده باید به پشت روی میز باشد. بازیکن شماره 3 بلک جک گرفته است و برنده است. او در ازای دو ژتونی که شرط بسته سه ژتون می گیرد.

مجموع ارزش کارت های بازیکن شماره 2 برابر با 11 است. او شرطش را دوبرابر می کند و این را با انگشت اشاره اش روی میز نشان می دهد پس یعنی از گزینه دابل داون استفاده کرده است. یک کارت به بازیکن شماره 2 داده می شود و مجموع ارزش کارت هایش به 16 می رسد. چون او از دابل داون استفاده کرده فقط یک کارت می گیرد.

حالا نوبت بازیکن شماره 4 است که مجموع ارزش کارت هایش برابر با 6 یا 16 است. او روی میز می زند و یک کارت 4 می گیرد. حالا مجموع ارزش کارت هایش به 10 یا 20 رسیده است. او با حرکت دست نشان می دهد که می ماند. دست دهنده کارتش را برمی گرداند و مشخص می شود مجموع ارزش کارت هایش برابر با 13 است.

پس دست دهنده باید روی میز بزند. او کارت 10 می گیرد. بدین ترتیب مجموع ارزش کارت هایش به 23 می رسد و ورشکست شده است. بازیکنان شماره 2 و 4 برنده شدند و دست دهنده به اندازه شرط شان به آن ها پرداخت می کند. در دور بعدی بازی، بازیکن شماره 2 دست دهنده خواهد بود.

مهندس صنایع، علاقمند به بازی به خصوص بازی های ورق، نویسنده آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *