آشنایی با بازی ورق آشغال

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.
این بازی به حداقل دو نفر نیاز دارد، شما می توانید سایر بازی های ورق دو نفره و بازی های ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

بازی آشغال یک بازی ساده و سرگرم کننده است که دو یا چند بازیکن می توانند در آن شرکت کنند. در این بازی باید زودتر از رقیب، کارت ها را در توالی قرار دهید تا برنده شوید. این بازی در سبک بازی های صبر قرار می گیرد. بنابراین می توان بازی ورق آشغال را شبیه بازی های بازی ورق چنگ شیطان، بازی ورق بادام زمینی ها و بازی ورق اسکیپ بو دانست. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید. 

اقلام موردنیاز

دو یا چند بازیکن، 52 کارت (اگر تعداد بازیکنان 4 نفر یا بیشتر باشد به کارت های بیشتری نیاز داریم).

دست دادن کارت ها

برای شروع باید به هر بازیکن 10 کارت داد. بقیه کارت ها را در وسط قرار می دهیم. کارت ها باید رو به پشت روی میز باشند. هر بازیکن باید کارت هایش را در دو ردیف قرار دهد.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که زودتر از رقیب کارت ها را در توالی قرار دهیم. این توالی با کارت تک شروع می شود و ادامه پیدا می کند.

بازی های مشابه

در این بازی نه با دورها سروکار داریم نه استراتژی وجود دارد. این جا فقط باید کارت ها را به سرعت در توالی مربوطه بچینیم. بازی ورق آشغال در طبقه بندی بازی های ترتیب قرار می گیرد. از این نظر می توان بازی های مشابهی چون بازی ورق برو ماهیگیری، بازی ورق فاز 10 و بازی ورق جیمز باند را نام برد.

نحوه انجام بازی

بازیکن سمت چپ دست دهنده بالاترین کارت از بسته کارت های باقیمانده را می کشد. در شروع بازی هر بازیکن 10 جایگاه برای گذاشتن کارت ها دارد. این جایگاه ها از 1 تا 10 شماره گذاری شده اند و این شماره از سمت چپ شروع می شود. وقتی یک کارت عددی کشیده شد باید در جایگاهش قرار گیرد.

به عنوان مثال، وقتی کارت 5 کشیده شد باید آن را در جایگاه شماره 5 بگذاریم. در ضمن کارتی که به پشت روی میز و در جایگاه شماره 5 قرار دارد را باید برگردانده و برداریم و به همین ترتیب حرکت دهیم. وقتی بازیکن دیگر نمی تواند حرکتی انجام دهد، او باید کارت آخر را کنار بگذارد و نوبتش به پایان می رسد.

بازیکن سمت چپی او می تواند انتخاب کند که بالاترین کارت از کارت های کنارگذاشته شده را بردارد یا بالاترین کارت از بسته کارت های باقیمانده را. کارت شاه در این بازی اصطلاحا کارت وحشی است و می توان آن را در هر جایگاهی قرار داد. کارت های سرباز و بی بی هم کارت آشغال به شمار می آیند و وقتی برداشته شدند باید کنار گذاشته شوند. از کارت تک هم در جایگاه شماره 1 استفاده می کنیم.

پیروزشدن

وقتی بازیکنی همه کارت هایش را برگرداند، بازیکنان دیگر یک دور دیگر فرصت دارند بازی کنند. تمام بازیکنانی که توانستند تمام ده کارت را برگردانند، در دور بعدی بازی تنها 9 کارت دریافت می کنند. آن ها باید کارت ها را از 1 تا 9 بچینند. بازیکنانی که نتوانستند همه کارت هایشان را برگردانند در دور بعدی بازی هم 10 کارت دریافت می کنند.

بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند و بازیکنان برنده در دور بعدی بازی یک کارت کمتر می گیرند. بازیکنان بازنده هم با همان تعداد کارت ادامه می دهند. اولین بازیکنی که بتواند یک کارت تک را در دور آخر بازی برگرداند، برنده بازی است.

قوانین بازی

  • وقتی بازیکنی همه کارت هایش را برگرداند، سایر بازیکنان یک فرصت دیگر دارند. اگر در آن فرصت آخر بازیکنی بتواند همه کارت هایش را برگرداند، او هم در دور بعدی بازی یک کارت کمتر دریافت می کند.
  • کارت های وحشی می توانند حرکت کنند. به عنوان مثال، یک بازیکن که یک کارت وحشی را در جایگاه شماره 2 گذاشته، بعد از کشیدن کارت 2 می تواند آن کارت وحشی را به جایگاهی دیگر ببرد و کارت 2 را در جایگاهش قرار دهد.

متن ویدیو

در این ویدیو با نحوه انجام بازی آشغال آشنا می شویم. ویدیو با مفاهیم کلی شروع می شود و در ادامه وارد جزئیات بیشتر بازی می شویم. در این بازی به 52 کارت نیاز دارید و دو یا سه بازیکن می توانند در آن شرکت کنند. اگر تعداد بازیکنان بیشتر شود باید از تعداد کارت بیشتری استفاده کرد.

دست دادن کارت ها

به هر بازیکن 10 کارت داده می شود. بسته کارت های باقیمانده در وسط قرار می گیرد. کارت ها را در دو ردیف 5 کارتی به پشت روی میز می چینیم. نباید به کارت ها نگاه کرد.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که زودتر از رقیب کارت ها را در توالی (شروع از کارت تک) بچینیم.

نحوه انجام بازی

در طول بازی هر کارت براساس جایی که در ردیف ها دارد، یک شماره دارد. در شروع بازی، بالاترین کارت بسته کارت های باقیمانده برداشته می شود. بازیکن شماره 2 کارت 8 را که برداشته بود در جایگاه شماره 8 قرار داد.

کارت آن جایگاه هم برگردانده می شود. یک کارت 3 است بنابراین بازیکن آن را در جایگاه شماره 3 قرار می دهد. کارت آن جایگاه هم برگردانده می شود. کارت سرباز است که جایگاهی ندارد. بنابراین بازیکن باید کارت سرباز را کنار بگذارد.

حالا بازیکن شماره 1 بالاترین کارت از بسته کارت های باقیمانده را برداشته و حرکت های لازم را انجام می دهد. او کارت شاه را برگرداند. کارت شاه در این بازی اصطلاحا کارت وحشی است و در هر جایگاهی می توان از آن استفاده کرد. بازیکن شماره 1 این کارت را در جایگاه شماره 1 می گذارد و کارت آن جایگاه را برمی گرداند. کارت بی بی است و چون جایگاهی ندارد، بازیکن این کارت را کنار می گذارد.

حالا نوبت بازیکن شماره 2 است و او هم کارت برداشته حرکات لازم را انجام می دهد. او کارت 8 را برمی گرداند ولی جایگاه 8 را قبلا پر کرده است. بازیکن شماره 2 این کارت را کنار می گذارد تا نوبتش تمام شود. بازیکن شماره 1 به کارت 8 نیاز دارد بنابراین آن را از بسته کارت های کنارگذاشته شده برمی دارد (به جای برداشتن کارت از بسته کارت های باقیمانده).

او کارت 1 را برمی گرداند. در حال حاضر کارت شاه در جایگاه 1 است ولی او می تواند جای این دو را عوض کند. بازیکن شماره 1 کارت شاه را به یک جایگاه دیگر منتقل می کند و کارت 9 را کنار می گذارد. بازیکن شماره 2 کارت 9 کنار گذاشته شده را برمی دارد و چند حرکت دیگر انجام می دهد. او کارت تک را برمی گرداند که جایگاهش پر شده بنابراین این کارت را کنار می گذارد.

بازیکن شماره 1 کارت تک را نمی خواهد بنابراین از بسته کارت های باقیمانده کارت می کشد. او کارت 9 را هم نمی خواهد بنابراین آن را هم کنار می گذارد. بازیکن شماره 2 کارت 6 را می کشد و حالا می تواند آخرین کارتش را هم برگرداند. وقتی یک بازیکن توانست همه کارت هایش را برگرداند، رقیب او هم یک فرصت دیگر دارد تا بتواند همه کارت هایش را برگرداند.

بازیکن شماره 1 کارت 4 می کشد و موفق می شود یک کارت شاه برگرداند. او این کارت را در جایگاه شماره 3 می گذارد و کارت 4 را کنار می گذارد. بازیکن شماره 1 دیگر نمی تواند حرکتی انجام دهد و دور بازی به پایان می رسد. چون بازیکن شماره 2 برنده شد، در دور بعدی بازی یک کارت کمتر دارد و باید کارت هایش را از یک تا 9 بچیند. بازیکن شماره 1 هم که موفق نشد باید در این دور بازی 10 کارت داشته باشد.

پیروز شدن

در هر دور بازی که یک بازیکن موفق می شود همه کارت هایش را برگرداند، یک کارت از کارت های او کم می شود. اولین بازیکنی که بتواند یک کارت تک را در دور آخر بازی برگرداند، برنده بازی است.

مرور قوانین

وقتی یک بازیکن توانست همه کارت هایش را برگرداند، بازیکن مقابل یک فرصت دیگر دارد. اگر او توانست در این فرصت همه کارت هایش را برگرداند، هر دو بازیکن با یک کارت کمتر دور بعدی بازی را شروع می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *