آشنایی با بازی ورق بادام زمینی ها

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.
این بازی به حداقل دو نفر نیاز دارد، شما می توانید سایر بازی های ورق دو نفره و بازی های ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

بازی بادام زمینی ها یک بازی ورق سریع است که دو یا چند بازیکن می توانند از آن لذت ببرند. در این بازی باید کارت هایتان را به مجموعه های وسط منتقل کرده از شر مجموعه بادام زمینی تان خلاص شوید تا امتیازات بیشتری کسب کنید. این بازی صبر بازیکن را بالا می برد. از نظر سبک، بازی بادام زمینی ها شبیه بازی هایی چون بازی ورق 13، بازی ورق چنگ شیطان و بازی ورق سلول خالی است. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید. 

اقلام موردنیاز

دو یا چند بازیکن، 52 کارت برای هر بازیکن (با طراحی متفاوت در پشت کارت ها)، خودکار و کاغذ برای نوشتن امتیازات.

آماده سازی

هر بازیکن باید یک مجموعه 13 کارتی داشته باشد. کارت ها باید به پشت روی زمین قرار گیرند. در ضمن هر بازیکن 4 کارت هم خواهد داشت که باید برگردانده در یک خط افقی قرار دهد.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که کارت ها را به مجموعه های وسط برده امتیاز بیشتری بگیریم. هر دور بازی وقتی تمام می شود که یک بازیکن با همه کارت های مجموعه اش (13 کارت) بازی کند و بگوید بادام زمینی ها.

بازی های مشابه

بازی ورق بادام زمینی ها را می توان در طبقه بندی بازی های ترتیب قرار داد. اینجا حرکت دادن کارت ها وظیفه اصلی بازیکن است و باید همه قواعد بازی را به خوبی یاد بگیرید. بازیکن باید همزمان مجموعه های وسط، مجموعه های ساخت و بسته بادام زمینی ها را در نظر داشته باشد و با توازن حرکت کند. از این نظر این بازی شبیه بازی های بازی ورق آشغال، بازی ورق فاز 10 و بازی ورق برو ماهیگیری است.

نحوه انجام بازی

مجموعه های وسط

مجموعه های وسط را باید در وسط میز بین همه ایجاد کنیم. هر مجموعه برای تمام بازیکنان باز است. این مجموعه ها با کارت تک شروع می شوند و در ادامه باید کارت بعدی در رنک همان خال (خال کارت تک) را در این مجموعه گذاشت. کارت ها از نظر رنک از تک تا شاه قرار می گیرند. وقتی در یک مجموعه وسط به کارت شاه رسیدیم، می توان آن را برگرداند.

بسته های ساخت

به 4 کارتی که برگردانده در یک خط افقی گذاشتیم، مجموعه های ساخت می گوییم. هر بازیکن تنها می تواند در مجموعه های ساخت خودش بازی کند. برای اینکه روی کارت های این مجموعه کارتی بگذاریم باید کارتی با یک رنک کمتر و در رنگ متفاوت را انتخاب کنیم. به عنوان مثال، یک کارت 8 سیاه روی یک کارت 9 قرمز قرار می گیرد. بالاترین کارت یک مجموعه ساخت را می توان کشید و روی مجموعه های وسط گذاشت. وقتی یک مجموعه ساخت خالی از کارت شد، می توانیم یک کارت از مجموعه بادام زمینی ها یا کارت های باقیمانده را به این فضای خالی حرکت دهیم.

بسته کارت های باقیمانده

هر بازیکن می تواند از مجموعه کارت های باقیمانده کارت بکشد. در این مجموعه، کارت سوم و کارت های مضارب سه را به همه نشان می دهیم. در صورت امکان می توان این کارت ها را روی مجموعه های وسط یا مجموعه ساخت بازیکن گذاشت. وقتی مجموعه کارت های باقیمانده خالی شد، می توان از کارت های کنارگذاشته شده استفاده کرد.

بسته بادام زمینی ها

مجموعه 13 کارت را مجموعه بادام زمینی ها می نامند. در شروع بازی، بالاترین کارت از مجموعه بادام زمینی های هر بازیکن را برمی گردانیم. می توان این کارت را روی مجموعه های وسط یا مجموعه ساخت بازیکن گذاشت. وقتی یک بازیکن با همه کارت های مجموعه بادام زمینی هایش بازی کرد، او می تواند بگوید بادام زمینی ها! این یعنی دور بازی تمام شده و همه چیز متوقف می شود.

امتیازگیری

بعد از هر دور بازی، کارت های وسط را براساس مجموعه ها تقسیم بندی می کنیم. هر کارتی که بازیکن توانسته روی یک مجموعه وسط بگذارد 1 امتیاز دارد. در پایان دور بازی، به تعداد کارت هایی که در مجموعه بادام زمینی های هر بازیکن باقی مانده، 2 امتیاز منفی می دهیم.

اولین بازیکنی که به 150 امتیاز برسد برنده بازی است. اگر در یک دور بازی، دو بازیکن سد 150 امتیاز را بشکنند، بازیکنی که مجموع امتیازات بیشتری دارد برنده بازی است.

قوانین

  • بازیکنان به نوبت کارت نمی کشند. آنها به هر سرعتی که بتوانند کارت می کشند.
  • هربار یک بازیکن می تواند تنها یک کارت را حرکت دهد.
  • هرچند یک بازیکن می تواند یک حرکت باز داشته باشد، اما او نباید این کار را انجام دهد.
  • یک بازیکن بعد از اینکه کارت های مجموعه بادام زمینی هایش به پایان رسید هم می تواند به حرکت ادامه دهد. دور بازی وقتی تمام می شود که مجموعه بادام زمینی های یک بازیکن خالی شده و او گفته بادام زمینی ها.
  • اگر چند بازیکن یک کارت یکسان را روی مجموعه وسط بگذارند، بازیکنی که پیش از همه کارتش را به این مجموعه حرکت داده برنده است. بازیکن دیگر باید کارتش را به همان جای قبلی اش برگرداند.
  • اگر بازیکنان دیگر نمی توانند حرکتی انجام دهند، بالاترین کارت از مجموعه هر بازیکن را به زیر برده بازی ادامه پیدا می کند.
  • هر چه تعداد بازیکن در بازی بیشتر شود، نحوه انجام بازی هم سخت تر می شود. اگر تعداد بازیکنان در بازی زوج باشد، می توان تیم های 2 نفره تشکیل داد و آنها کارت هایشان را از یک مجموعه حرکت دهند.

آموزش ویدیویی بازی بادام زمینی ها

در این ویدیو با نحوه انجام بازی ورق بادام زمینی ها آشنا می شوید. ویدیو با جنبه های مختلف و نحوه انجام بازی شروع می شود و در ادامه وارد جزئیات بیشتر می شویم. در پایان ویدیو هم یک بازی نمونه با استفاده از تمام درس ها وجود دارد. دو یا چند بازیکن می توانند در این بازی شرکت کنند. در بازی بادام زمینی ها هر بازیکن باید یک بسته کارت 52 تایی داشته باشد و طراحی پشت کارت ها هم متفاوت باشد.

آماده سازی

هر بازیکن باید 13 کارتش را در یک بسته به پشت روی میز بگذارد. بعد یک ردیف افقی از 4 کارت بسازد از کارت هایی که برگردانده شده اند.

هدف بازی

هدف در این بازی کسب امتیاز از راه وارد کردن کارت ها در مجموعه های وسط است. هر دور بازی وقتی تمام می شود که یک بازیکن با همه کارت های بسته 13 تایی اش بازی کرده باشد و بگوید بادام زمینی ها.

مجموعه ها

مجموعه های وسط در وسط میز بین همه بازیکنان ایجاد می شوند و هر بسته از این مجموعه ها برای همه بازیکنان باز است. این مجموعه ها با کارت تک شروع می شوند و در ادامه می توان کارت های رنک بعدی از همان خال را روی کارت اول گذاشت. رنک کارت ها از کارت تک تا کارت شاه است. وقتی یک بسته به کارت شاه رسید می توان آن را برگرداند و کنار گذاشت.

مجموعه های ساخت

4 کارتی که برگردانده در یک ردیف گذاشته ایم در واقع مجموعه های ساخت هستند. هر بازیکن فقط می تواند با مجموعه های ساخت خودش بازی کند. وقتی می توان روی این کارت ها کارتی گذاشت که رنکش یکی پایین تر باشد و غیرهم رنگ.

به عنوان مثال می توان کارت 8 سیاه را روی کارت 9 قرمز گذاشت. کارت 7 قرمز هم روی کارت 8 سیاه. در جریان بازی می توان بالاترین کارت از یک مجموعه ساخت را روی یکی از مجموعه های وسط گذاشت.

بسته کارت ها

از بسته کارت های باقیمانده هر بازیکن هم می توان کارت کشید. باید سه کارت را برداشت و کارت سوم را در صورت امکان روی مجموعه ساخت یا مجموعه وسط گذاشت. وقتی کارت های بسته کارت های باقیمانده تمام شد می شود کارت های کنار گذاشته شده را برداشت و به هم ریخت و دوباره از آن ها استفاده کرد.

بسته بادام زمینی ها

بسته 13 کارتی را بسته بادام زمینی ها می نامیم. در شروع بازی باید بالاترین کارت از بسته بادام زمینی های هر بازیکن را برگرداند. این کارت را می توان روی مجموعه ساخت یا مجموعه وسط گذاشت. وقتی یک بازیکن با همه کارت های بسته بادام زمینی هایش بازی کرده می تواند بگوید بادام زمینی ها. بدین ترتیب بازی متوقف می شود و دور بازی به پایان می رسد.

امتیازگیری

بعد از هر دور بازی باید مجموعه های وسط را براساس بسته های بازیکن ها مرتب کرد. هر کارتی که بازیکن توانسته روی بسته مجموعه های وسط بگذارد 1 امتیاز دارد. در ضمن به ازای هر کارتی که در بسته بادام زمینی های بازیکن مانده 2 امتیاز کسر می شود.

بازیکن قرمز توانست 34 کارت در مجموعه های وسط بگذارد و 34 امتیاز گرفت. بازیکن آبی هم 30 کارت در مجموعه های وسط داشت و دو کارت هم در بسته بادام زمینی هایش باقی مانده بود. پس 26 امتیاز می گیرد. اولین بازیکنی که به امتیاز 150 برسد برنده است.

مرور قوانین

بازیکنان به نوبت بازی نمی کنند. آن ها به سرعت حرکت ها را انجام می دهند. بازیکن می تواند هر بار تنها یک کارت را حرکت دهد. اگر یک بازیکن امکان حرکت باز را داشته باشد نباید این کار را انجام دهد. وقتی فضای یک بسته از مجموعه های ساخت خالی شد می توان یک کارت از بسته بادام زمینی ها یا بسته کارت های باقیمانده به آن جا حرکت داد.

یک بازیکن بعد از تمام شدن کارت های بسته بادام زمینی هایش هم می تواند به بازی ادامه دهد. بازی وقتی تمام می شود که کارت های این بسته تمام شده باشد و بازیکن بگوید بادام زمینی ها. اگر دو بازیکن همزمان یک کارت روی بسته مجموعه وسط بگذارند کسی که اول اقدام کرده اولویت دارد. بازیکن دیگر هم باید کارت را به جای قبلی اش برگرداند.

اگر بازیکنان دیگر نتوانند حرکتی انجام دهند، بالاترین کارت از بسته کارت های باقیمانده هر بازیکن را باید زیر بسته گذاشت و بازی را ادامه داد. هرچقدر تعداد بازیکنان بیشتر باشد بازی سخت تر می شود.

اگر تعداد بازیکنان زوج باشد می توان تیم های دونفره ساخت. در این صورت دو نفر از یک بسته کارت استفاده می کنند. اگر دو بازیکن در یک دور بازی بیشتر از 150 امتیاز کسب کردند کسی که مجموع امتیاز بیشتری دارد برنده است.

نمونه

آماده سازی انجام می شود. 13 کارت در بسته بادام زمینی ها و 4 کارت برگردانده شده در یک ردیف افقی. در شروع بازیکنان بالاترین کارت بسته بادام زمینی هایشان را برمی گردانند و بعد کارت هایشان را به سرعت حرکت می دهند.

وقتی دور بازی به پایان رسید کارت های مجموعه های وسط براساس بسته های بازیکنان مرتب می شوند. هر کارتی که در وسط قرار گرفته 1 امتیاز دارد. اینجا 24 کارت قرمز داریم و 27 کارت آبی. بازیکن قرمز 24 امتیاز می گیرد. بازیکن آبی باید 8 امتیاز از امتیاز کلی اش کسر کند چون 4 کارت در بسته بادام زمینی هایش دارد. پس 19 امتیاز می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *