تاریخ:می 16, 2021

فولد کردن در پوکر

سه درسی که برای نتیجه گیری بهتر در بازی های نقدی پوکر باید فرا گیرید

آیا ممکن است فولد کردن سِت در پوکر نرخ پایین تصمیم درستی باشد؟

آیا لازم است هیچ وقت بخواهید جفت آس را فولد کنید؟

چطور در مقابل وسوسه برای بلوف برابر رقیبی که مدام اورکال می کند، مقاومت کنیم؟

اگر بازیکنی بعد از شرط ادامه در فلاپ، در ترن چک دهد، چه باید کرد؟

آیا باید از کولد کال در بازی نقدی دست بردارید؟

چطور در پوکر کمتر تحت فشار قرار بگیرید؟

چه طیف دست هایی در پوکر را باید به طور خودکار فولد کرد؟

چطور با فولد کردن سریع در پوکر، رقبا را بترسانید و گیج کنید؟

سه آزمایش علمی برای پول درآوردن بیشتر در پوکر