فولد کردن در پوکر

سه درسی که برای نتیجه گیری بهتر در بازی های نقدی پوکر باید فرا گیرید

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر و تاکتیک پوکر و روانشناسی پوکر این یادداشت یک جلسه از بازی های داگ پول، از...

آیا ممکن است فولد کردن سِت در پوکر نرخ پایین تصمیم درستی باشد؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر و تاکتیک پوکر وقتی پای میز پوکر ست می سازید، حسی همچون حس بچه...

آیا لازم است هیچ وقت بخواهید جفت آس را فولد کنید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال، انواع استراتژی پوکر فولد کردن جفت آس مخصوصا در پوکر نرخ پایین بسیار سخت...

چطور در مقابل وسوسه برای بلوف برابر رقیبی که مدام اورکال می کند، مقاومت کنیم؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر گاهی اوقات حتی اگر بهترین دست را هم داشته باشیم، به...

اگر بازیکنی بعد از شرط ادامه در فلاپ، در ترن چک دهد، چه باید کرد؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر وقتی بازیکنی بعد از شرط ادامه (شرطی که بعد از فلاپ...

آیا باید از کولد کال در بازی نقدی دست بردارید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر بعضی بازیکنان فکر می کنند شما یا باید به شرط سوم...

چطور در پوکر کمتر تحت فشار قرار بگیرید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر راس شرط می کند، نیکول کال می کند و بارنی افزایش می...

چه طیف دست هایی در پوکر را باید به طور خودکار فولد کرد؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکرمطالب به قلم تامی آنجلو فارغ از اینکه چطور پوکر بازی می...

چطور با فولد کردن سریع در پوکر، رقبا را بترسانید و گیج کنید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر – روانشناسی در پوکر در این یادداشت به قلم تامی آنجلو، به مرور...

سه آزمایش علمی برای پول درآوردن بیشتر در پوکر

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر و پوکر و علم به قلم تامی آنجلو – از وقتی...