آیا لیمپ کردن در پیش فلاپ، نشان از ضعف در پوکر است؟

سلسله مطالبآموزش پوکرمجله بخت و اقبال:ریاضیات پوکرروانشناسی پوکراستراتژی پوکر

لیمپ کردن (اگر به جای رِیز کردن فقط مبلغ بیگ بلایند را کال کنید و وارد بازی شوید لیمپ کرده اید)

یکی از مهمترین شعارهایی که پای میزهای پوکر می شنویم این است که «لیمپ نکنید» یا اینکه حداقل «اوپن لیمپ نکنید». اینکه «اگر دستی را بازی می کنید، با آن افزایش دهید» از جمله شنیده های همیشگی پوکر توسط بازیکنان قوی به حساب می رود. به نظرتان این توصیه درستی است؟ مثل همیشه، جواب این است که «بستگی دارد».

اوپن لیمپ آنلاین

وقتی اوپن لیمپ صورت می گیرد، اولین نفری که وارد بازی می‌شود، به جای رِیز کردن فقط مبلغ بیگ بلایند را کال می‌کند. در فارسی به آن، باز کردن بازی با لیمپ گفته می شود.

اجازه بدهید با تحلیل آماری بازی هولدم نامحدود آنلاین شروع کنیم. شکل زیر سود به دست آمده توسط باتجربه ترین بازیکنان آنلاین به عنوان تابعی از اینکه چقدر اوپن-لیمپ کرده اند را نشان می دهد. این بانک اطلاعاتی شامل 6 میلیون دست است و انحنای موجود روی آن مربوط به 2000 بازیکنی است که بیشترین دست ها را بازی کرده اند:

می بینیم که باز کردن بازی با لیمپ، سود ما را فارغ از موقعیت در پای میز، کم می کند. بیشترین سود در کمترین میزان اوپن لیمپ رخ می دهد. چون تعداد کمی از حاضرین در بانک اطلاعاتی مورد تحقیق هستند که هیچ وقت اوپن لیمپ نمی کنند، منحنی ها کاملا به صفر نمی رسد، ولی واضح است که سود ما زمانی حاصل می شود که اوپن لیمپ ما به صفر برسد.

این نتیجه گیری لزوما به معنای این نیست که اوپن لیمپ، غیرسودمند است. صرفا به این معنا است که باز کردن بازی با رِیز، پربازده تر از لیمپ است. از این رو، وقتی کارشناسان، تاکید به دوری از اوپن لیمپ می کنند، حق دارند.

لیمپ کردن بعد از چند لیمپ کننده دیگر در بازی های آنلاین

مقایسه نشان می دهد لیمپ کردن در پی دیگر لیمپ کنندگان، عاقلانه تر است، چون با حضور دیگر بازیکنان در پات، ضریب پات ما بیشتر می شود. شکل زیر میزان سود بازیکنان با تجربه پوکر به عنوان تابعی از میزان لیمپ آن ها در کنار دیگر بازیکنان را نشان می دهد:

اینجا هم مشاهده می کنیم که سودده ترین بازیکنان، کمتر از بقیه لیمپ می کنند. این برای همه موقعیت های پشت میز، صادق است. می توان نتیجه گرفت بیشترین سود ما در کمترین درصد لیمپ کردن به دست می آید و خب به این معنا است که باید تا حد امکان کمترین میزان لیمپ در کنار دیگران را داشته باشیم.

این شرایط برای بازیکنان آنلاین متفاوت تر است، چون در این شیوه از بازی، بازیکنان معمولا بیشتر از یک لیمپ کننده قبل از خودشان نمی بینند. از این رو، لیمپ کردن بعد از تنها یک نفر، حرکت ضعیفی به شمار می رود. با این حال، اگر بازی آنلاین چندین لیمپ کننده به خود دید و پات بزرگتری ایجاد شد، می توان به لیمپ کردن فکر کرد.

لیمپ کردن در بازی آنلاین، نشانه ضعف است

نمودارهای بالا نشان می دهد در بازی های آنلاین، اگر فرصت باز کردن بازی را داشته باشیم، باید فولد یا شرط کنیم. اگر فرصت لیمپ بعد از دیگران هم داشته باشیم، باید خیلی کم از آن استفاده کنیم. دلیل مساله ساده است. بازیکنان آنلاین تهاجمی هستند و معمولا به لیمپ کننده ها حمله می کنند. لیمپ وقتی حرکت مناسبی است که بدانیم می توانیم فلاپ را ببینیم، ولی وقتی مجبور به فولد برابر رِیز می شویم، لیمپ بیهوده ای صورت داده ایم. کال کردن رِیز رقیب هم بیهوده تر به حساب می رود، چون قطعا اطمینانی به قدرت دستمان نداشته ایم که اقدام به لیمپ کرده ایم. اگر بعد از لیمپ ما، رقیبی افزایش دهید، لیمپ ما بیهوده تر از فولد و افزایش هم خواهد شد. لازم هم نیست منافع و مضرات این تصمیم را بررسی کنیم. آمار بازی های آنلاین هم نشان می دهد با لیمپ کردن از هر موقعیتی در دور میز، تعادل به هم می خورد.

بسیاری از کتب پوکر از سوی بازیکنان حرفه ای آنلاین یا حرفه ای ها، نوشته شده اند. آن ها می دانند لیمپ کردن فایده ای ندارد و توصیه اش هم نمی کنند.

لیمپ کردن در بازی های نرخ پایین

همان طور که می دانید، تفاوت های بزرگی بین پوکر حضوری و آنلاین وجود دارد. بخشی از این تفاوت ها می تواند حتی باعث تغییر وضعیت به نفع لیمپ کردن هم بشود.

برای شروع باید بدانید، میانگین شرط آغازین آنلاین فقط 2.3 شرط بزرگ است که در بازی های حضوری به 4.6 شرط بزرگ می رسد. همچنین این افزایش در ابتدای کار در بازی های حضوری، تقریبا 2 برابرِ بازی های آنلاین کال می شود. به این معنا است که بازیکن حضوری 2 برابر ریسک اوپن-رِیز به جان می خرد و 2 برابر بیشتر کال می شود و البته 1.5 شرط بزرگِ پاداش بیشتری هم می گیرد. ریشه این گلایه همیشگی که «نمی توانم این آماتورها را شکست دهم. نمی دانند چه زمانی باید فولد کنند. ترجیح می دهم با بازیکنان بهتر بازی کنم» هم به همین مساله برمی گردد.

با این حال، راه حل کار بازی با بازیکنان قوی تر نیست. انطباق با بازیکنان ضعیف است. آن ها رِیز نمی کنند و آن ها فولد هم نمی کنند.

همچنین می توانیم ببینیم که در بازی های حضوری، بازیکنان بیشتری در فلاپ حضور دارند. بردن پات در بازی آنلاینی که در موقعیت، تنها با یک رقیب مواجه هستید، بسیار راحت تر از بردن پات در بازی های چند نفره حضوری در خارجِ موقعیت است. از این رو، باید تمایل کمتری به افزایش کم در بازی های حضوری داشته باشیم.

فرض کنید در بازی آنلاین، با در اختیار داشتن جفت 6، سه موقعیت قبل از باتن، فرصت باز کردن بازی داریم. آمار بازی ما 16 به 13 (ورود اختیاری به پات/ افزایش پیش فلاپ که با PFR/VPIP نمایش داده می شود). از این رو، به 2.5 شرط بزرگ افزایش می دهیم. معمولا هم یا بلافاصله پات را بدست می آوریم یا به هدز-آپ (تک به تک) می رویم.

با این حال، در همین شرایط از شرط بزرگ با 5 شرط بزرگ شرط را آغاز می کنیم و 3 نفر کال می کنند. همچنین حداقل برابر یکی از رقبا، در خارج موقعیت قرار خواهیم داشت (قبل از او بازی خواهیم کرد). حتی با وجود داشتن مهارت های پس فلاپ قابل توجه؛ کسب سود در این شرایط، دشوار است.

معمولا برای بسیاری از بازیکنان قوی هم بازی بازنده ای تلقی می شود و بازیکن متوسط، باخت بدی خواهد داشت. خب، چه باید بکنیم؟ اگر دست های ریسکی خود همانند جفت های پایین یا وصل شونده های همخال را به راحتی فولد کنیم، بازیخوانی ما برای بقیه کاری خواهد داشت و نمی خواهیم این طور شود. گزینه دیگر در دسترس، لیمپ با تعدادی از این دست ها است. به دو دلیل عمده، این تاکتیک جواب می دهد:

  • در بازی حضوری منفعلانه، لیمپ از موقعیت میانی احتمال موفق شدن بیشتری دارد. با PFR میانگین 6 درصد و 5 بازیکن قبل از ما، لیمپ ما 73 درصد مواقع (شاید هم 80 درصد در برخی شرایط) می تواند به خیابان های بعدی برسد؛ درصدی که گاهی اوقات به 80 درصد هم می رسد. وقتی با دست های ریسکی لیمپ می کنیم و افزایش داده نمی شود، می توان آن را تاکتیک موثری قلمداد کرد.
  • میانگین پات در بازی های حضوری، بسیار بزرگتر از بازی های آنلاین است. هر فلاپ، مخصوصا در پات های لیمپ شده، بازیکنان بیشتری به خود می بیند و بازیکنان حضوری به احتمال بیشتری پرداخت شرط به ما در صورت ساخت دست بزرگ را انجام می دهند. از این رو، مشخص می شود ضریب پات بیشتری نصیبمان خواهد شد، ولی افزایش با این دست ها با کاهش نسبت استک به پات در پس فلاپ، ضریب پات ما را کاهش می دهد.

مطالب مرتبط:

مهندس صنایع، علاقمند به بازی به خصوص بازی های ورق، نویسنده آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *