تاریخ:سپتامبر 21, 2021

بازیکنان المپیک ایرانی

آرمینا صادقیان

آرمینا صادقیان تیرانداز تیم ملی ایران

علی پاکدامن

علی پاکدامن عضو تیم ملی شمشیربازی ایران

علیرضا نجاتی کشتی گیر فرنگی کار تیم ملی ایران

علیرضا نجاتی کشتی گیر فرنگی کار تیم ملی ایران

سید شاهین موسوی بوکسور تیم ملی ایران

سید شاهین موسوی بوکسور تیم ملی ایران

علی اصغر مجرد والیبالیست تیم ملی ایران

علی اصغر مجرد والیبالیست تیم ملی ایران

امیرحسین زارع عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران

امیرحسین زارع عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران

میلاد وزیری تیمورلوئی عضو تیم ملی تیر و کمان ایران

میلاد وزیری تیمورلوئی عضو تیم ملی تیر و کمان ایران

محمدسینا واحدی

محمدسینا واحدی بسکتبالیست تیم ملی بسکتبال ایران

سارا بهمن یار

سارا بهمن یار کاراته کار تیم ملی ایران

ثریا آقایی

ثریا آقایی حاجی آقا بدمینتون باز تیم ملی ایران