تاکتیک پوکر

هشت اشتباه رایجی که بازیکنان مبتدی اوماهای محدود به پات مرتکب می‌شوند

با مفاهیم بنیادی پوکر آشنا شوید: بازی اعمال فشار یا Squeeze Play در پوکر چیست؟

نبرد با فیل ها در پوکر؛ چطور برابر ایستگاه های مخابراتی بازی کنیم؟

بازی شناور از موقعیت در پوکر چیست و به چه دردی می خورد؟

توضیح یک پارادوکس در پوکر؛ چطور بدون فریبکاری، فریبکار باشیم؟

سه درسی که برای نتیجه گیری بهتر در بازی های نقدی پوکر باید فرا گیرید

آیا ممکن است فولد کردن سِت در پوکر نرخ پایین تصمیم درستی باشد؟

چرا تاخیر در پست کردن شرط غیربلوف در پوکر آنلاین، اشتباه است؟

چرا لازم است در بازی های نرخ پایین از بازی اعمال فشار (Squeeze Play) بیشتری استفاده کنید؟

هشت هدفی که بهتر است برای سال جدید در شیوه بازی پوکر خود در نظر داشته باشید