چقدر شرط بندی کنیم

چطور در پات هایی که به شرط سوم می رسند، موفق باشیم؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر – انواع تاکتیک پوکرآمار و احتمال در پوکرریاضیات پوکر

پات هایی که به شرط سوم (افزایش مجدد بعد از افزایش اولیه در پی پُست شدن شروط اجباری) می رسند، بسیار مهم هستند و توصیه های این یادداشت به شما کمک می کند بهتر در آن ها بازی کنید.

در فلاپ، از موقعیت در برابر شرط ادامه، بیشتر از دست هایتان دفاع کنید

بعد از شرط سوم رقیب، به احتمال بالایی شرط را در فلاپ هم ادامه خواهد داد که شامل دست های ضعیف و دست های از دست رفته هم می شود. از این رو، باید اکثر اوقات برابر شرط ادامه (شرطی که بعد از فلاپ توسط بازیکنی که پیش از فلاپ آغازگر شرط بندی بوده، بسته می‌شود که از آن به عنوان c-bet هم نام برده می شود) فلاپ، کال کنید تا به راحتی اجازه ندهید کسی بدون دست خوب، پات بزرگی ببرد.

حتی اگر طیف نسبتا سفتی هم داشته باشد، باید حواستان باشد اگر نگوییم همه، بیشتر دست های ممکن را در فلاپ از دست می دهد. فرض کنیم رقیب شما با 10 درصد بالایی دست ها، شرط سوم می بندد. تصویر پایین از فلاپ زیلا، مشخص می کند او چه میزانی از دست ها را در فلاپ از دست خواهد داد:

براساس تصویر بالا، طیف رقیب شما 45.7 درصد اوقات، دستی غیر جفت به خود خواهد دید. البته این عدد میانگینی بین تمام چیدمان های ممکن است. از سوی دیگر، کارت بالای آس، شاه و بی بی، بیشتر در اختیارش قرار خواهد گرفت. در چنین چیدمان هایی، باید طیف کال کردنتان را سفت تر کنید، چون این چیدمان ها به نفع بازیکنانی هستند که شرط سوم پست می کنند.

همچنین، وقتی چیدمان سرباز بالا یا پایین تر از این باشد، نباید به سادگی اجازه دهید پات را ببرد. باید با اراده بیشتری اقدام به مبارزه کنید. مثلا فرض کنید از موقعیت باتن، کارت های زیر را در اختیار دارید:

و فلاپ به شرح زیر رو می شود:

رقیب از شرط کوچک یک سوم پات را شرط می کند. با اینکه شما تنها جفتی پایین دارید و خبری هم از بک دور (دست قرعه ای که با آمدن دو کارت دیگر کامل می شود) نیست، باید در برابر بسیاری از رقبا کال کنید، چون این چیدمان باعث شده بسیاری از دست هایشان را نتوانند بسازند.

همچنین یادتان باشد این توصیه را در صورتی که برابر رقیبی بازی می کنید که تنها با دست های اعلا شرط سوم پست می کند، نادیده بگیرید. اگر این طور است، باید برابر شرط ادامه فلاپ، فولد کنید که شامل شرط سوم در پیش فلاپ هم می شود.

در فلاپ و خارج از موقعیت، بیشتر فولد کنید

موقعیت از جمله فاکتورهای بسیار مهم در پوکر است. فارغ از پاتی که یک بار افزایش داده شده یا به شرط سوم رسیده، حضور در موقعیت به شما برتری قابل توجهی می دهد. وقتی دو مساله که «خارج از موقعیت بازی می کنیم» و «طیف دست رقیب بسیار سفت است» را کنار هم می گذاریم، واضح می شود که کال کردن با طیفی وسیع در فلاپ، حرکت سودمندی نیست.  

در این شرایط، رقیب می تواند به دقت یک ساعت سوئیسی در خیابان های بعدی هم مانور دهد. وقتی فکر می کند قدرت دارد، بلوف می زند و وقتی دست شما بهتر می شود، چک می دهد. چون خارج از موقعیت قرار دارید، نمی توانید چنین کارهایی را در مورد او انجام دهید.

به عنوان مثال، کارت های زیر را خارج از موقعیت در اختیار دارید:

و فلاپ به شرح زیر است:

رقیب یک سوم پات، شرط می کند. شاید دست اعلایی در پیش فلاپ داشته باشید، ولی معمولا باید این چنین دستی را فولد کنید.

به عنوان مدافع، دست های خوبتان را به صورت کُند بازی کنید

در پات هایی که یک بار افزایش داده شده اند، بازی کُند (یک دست قوی را طوری بازی کردن که شبیه به دست ضعیف دیده شود. این کار برای فریب و به اشتباه انداختن حریفان انجام می‌ شود) دست های قوی شما، اصلا استراتژی مناسبی نیست، چون نسبت استک به پات بسیار بزرگ است. با این همه چیپ باقی مانده، اگر در ترن یا فلاپ افزایش ندهید، آل-این کردنتان تا ریور بسیار مشکل است.

با این حال، پات هایی که تا شرط سوم رفته اند، بسیار متفاوتند. نسبت استک به پات بسیار پایین تر است که باعث می شود به راحتی آل-این کنید. به بیان دیگر، پات آن قدر بزرگ است که لازم نباشد بدون بیش شرط (شرط بزرگتر از پات)، پولتان را وسط بگذارید.

زمان سنجی مناسب برای بازی کند سبب می شود بیشترین پول را از استک رقیب بیرون بکشید، ولی علاوه بر این، باعث می شود از طیف دستتان موقع بازی انفعالی (غیرتهاجمی)، دفاع کنید. رقبایتان نمی توانند وقتی چنین دست های خوبی به صورت بالقوه در اختیارتان است، بی جهت مقابلتان بلوف بزنند.

فرض کنیم کارت های زیر را از موقعیت دارید:

و فلاپ به شرح زیر است که رقیب شرط ادامه پست می کند:

براساس موقعیت ها، معمولا باید در پاتی که یک افزایش دیده، با سِت (3 تایی یکسان) خود، به سمت افزایش دادن بروید. در پاتی که به شرط سوم رسیده ولی باید کال کردن را مدنظر قرار دهید.

یادتان باشد در چیدمان های خیس (وقتی کارت‌ های روی میز امکان داشتن دست ها یا قرعه‌ های قوی به بازیکنان می‌دهد) و پایین که ممکن است دست قرعه های بسیاری از آن ها ساخته شود، بهتر است با افزایشی در فلاپ، سریع بازی کنید. در این چیدمان ها، اتفاقات بسیاری ممکن است باعث کندی رقیب و عدم استفاده مناسب از استک شما می شود.

دست های قدرتمندتان را سریع و تهاجمی بازی کنید

با توجه به این که نسبت استک به پات بسیار پایین است، شاید وسوسه شوید با جفت های بالایتان، کمی فریبکارانه بازی کنید. در حالی که می تواند در برخی چیدمان های خشک (نوعی از ترکیب کارت ‌های مشترک روی میز که احتمال داشتن دست هایی مثل فلاش یا استریت، یا دست قرعه فلاش یا استریت در آن ها کم است و یا اصلا وجود ندارد) و پایین، استراتژی خوبی باشد، گاهی اوقات باعث از دست رفتن ارزش دستتان می شود.

وقتی بازی کُند انجام می دهید، گاهی اوقات کارت ها به شکلی رو می شوند که نمی توانید در خیابان های بعدی براساس برنامه‌تان پیش بروید. اگر مثلا ترن، کارت بسیار ترسناکی باشد، دستی که در فلاپ ارزشمند بوده ولی روی آن شرط نبسته اید را از دست می دهید، چون در ترن دیگر آن قدرها به دردتان نمی خورد. همچنین احتمال باختتان را هم بیشتر می کنید.

مثلا فرض کنید خارج از موقعیت، کارت های زیر (یا جفت های بالاتر از آن) را در اختیار دارید:

و فلاپ به شرح زیر است:

اینجا بیشتر از اینکه به چک دادن فکر کنید، باید به سمت شرط کردن بروید.

وقتی در ترن، آس یا شاه رو می شود، حمله کنید

بیشتر بازیکنان با چه کارت هایی اقدام به پُست شرط سوم می کنند؟ بله: آس و شاه! به این معنا است که وقتی در ترن یا ریور، آس یا شاه رو می شود، شرط های شما ممکن است باعث سهم شانس (ارزش مورد انتظار دست یک بازیکن از لحاظ ریاضی در یک دست پوکر، که از طریق ضرب میزان پول موجود در پات در احتمال برد بازیکن محاسبه می‌ شود) فولد بالایی شود. متاسفانه همچنین به معنای این است که وقتی واقعا A-K داشته باشید، نمی توانید ارزش چندان از آن بیرون بکشید، ولی حداقل می توانید با کارت های بسیاری، بلوف بزنید.

مثلا فرض کنید کارت های زیر را دارید:

و فلاپ به شرح زیر رو می شود:

و کارت زیر هم در ترن، می آید:

باید نهایت استفاده را از این کارت ترسناک دلنشین برده و پات را مال خود کنید.

نتیجه گیری

این توصیه ها را دفعه بعدی که بازی می کنید و با شرط سوم روبرو می شوید، مدنظر داشته باشید و می بینید پیاده سازی آن ها آن قدرها هم که فکر می کنید، سخت نیست.

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *