سِمی دمی بلوف چیست و چرا در بازی تهاجمی به درد شما می خورد؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر – انواع تاکتیک پوکر

به قلم اشلی آدامز – پانزده سال پیش، مفهومی در هولدم محدود مطرح کردم که الان در هولدم نامحدود هم گهگاه به کارم می آید. اینجا آن را دوباره برای شما مطرح می کنم تا شاید روزی به دردتان بخورد. وقتی بلوف و شبه بلوف جواب نمی دهد، برای شروع حمله به سمت رقیب از آن استفاده کرده ام.

مطلب مرتبط: اهمیت بازی تهاجمی در پوکر: شبه بلوف

همه می دانیم شبه بلوف ورژنی از بلوف است که احتمال می رود دستمان با رو شدن کارت بعدی، ارتقا پیدا کند. فرض کنید کارت های زیر را در اختیار دارید:

اگر در چیدمانی به شرح زیر شرط بندی کنید، شبه بلوف کرده اید:

اگر رقیب تصور کند فلاش یا استریت ساخته ایم، شرط بزرگمان در عنوان بلوف ممکن است در دور بعدی باعث برد پات برایمان شود. همچنین ممکن است با رو شدن آوت (برگ برنده)، بدون بلوف پات را ببریم.

با در کنار هم قرار دادن احتمال برد با ارتقای دست یا بلوف، گاهی اوقات استفاده از شبه بلوف تاکتیکی هجومی ارزشمندی می شود؛ این در حالی است که بلوف خالی ممکن است حرکت اشتباهی باشد.

همچنین گاهی اوقات، فقط گاهی اوقات، فاکتور سومی هم داریم که باید بلوف را به عنوان اولویت موقع پُست کردن شرط یا افزایش باید مدنظر قرار دهیم. هر فاکتور به طور جداگانه ممکن است شرط یا افزایش را تضمین نکند، ولی اگر در کنار هم قرار گیرند، ممکن است این تضمین را به دست دهند.

به عنوان مثال، فرض کنید رقیبی دارید که در پیش فلاپ و فلاپ، تهاجمی عمل کرده و در ادامه، در ترن، شرط می کند. شاید بتوانید با افزایش دادن مجبورش کنید فولد کند، ولی احتمال کمی می دهید جواب دهد و در نتیجه بلوفتان سودمند نخواهد بود.

با این حال دست قرعه ای (دستی که باید با آمدن کارت مطلوب کامل شود) دارید که ممکن است در ریور کامل شود. این احتمال که ممکن است در خیابان بعدی، دستتان ارتقا پیدا کند، ارزش بلوفتان را کمی بیشتر می کند. با این حال، با وجود اضافه کردن این دو عدد، می بینید ممکن است برای تضمین شرطتان کافی نباشد. همچنان ممکن است تصمیم درستی در خصوص ارزش مورد انتظار (میزان سودآوری یک بازی در بلند مدت) نباشد.

معمولا در چنین شرایطی، از شدت حمله خود می کاهید و با دست قرعه، تصمیم به کال (اگر به نظرتان ضریب پات مناسبی دارید) یا فولد کنید. ضریب پات در واقع نسبت مقدار پولِ موجود در پات، به مقدار پولِ مورد نیاز برای کال شرط جاری است. با این حال، فاکتور دیگری هم وجود دارد که ممکن است باعث شود در نهایت تصمیم به افزایش بگیرید.

گاهی اوقات در چنین شرایطی، ممکن است دستی داشته باشید که از طیف دست های رقیب بهتر باشد. همچنان به دنبال کامل کردن دست قرعه خود هستید، ولی دستتان ارزش خاص خود (هر چند متوسط) را دارد. از این رو، گاهی اوقات شاید بتوانید به عنوان شرط ارزشمند (می‌خواهد شرطی که بازیکن می خواهد کال شود) افزایش دهید.

ارزش دستتان به تنهایی در برابر طیف دستی که رقیب دارد، شاید افزایش را توجیه نکند، ولی وقتی احتمالات (1) شرطتان ممکن است باعث فولد رقیب شود، (2) شرطتان ممکن است کال شود، ولی احتمال ارتقای دستتان در ریور وجود دارد و (3) شاید دستتان الان هم خوب باشد، به این نتیجه می رسید که احتمالا شرایط افزایش را داشته باشید.     

مثال دیگری که بیانگر شرایط کامل موقعیتی است که بیان کردم در ادامه می آید و از بازی یک به 2 دلاری (شروط اجباری) گرفته شده است. فرض کنید در موقعیت باتن هستید و کارت های زیر را در اختیار دارید:

و بازیکنی بسیار تهاجمی از موقعیت میانی با افزایش به 10 دلار، شرط بندی را آغاز می کند. دو بازیکن شُل (بازی کردن دستهای بیشتری از سبک بازی نرمال یا نسبت به میانگین بازیکن‌های حاضر در بازی) کال می کنند و شما هم کال می کنید. پات 43 دلار به خود می بیند که فلاپ به شرح زیر رو می شود:

افزایش دهنده پیش فلاپ شرط را به 25 دلار می رساند. کال کننده های اول الان فولد می کنند. شما کال می کنید و این تصور را دارید که در کنار دست هایی مثل زیر که او وانمود می کند دارد:

رقیب احتمالا با گستره وسیع تری از کارت های بالا، متوسط و پایین به شرح عکس های زیر، شرط ادامه (شرطی که بعد از فلاپ توسط بازیکنی که پیش از فلاپ آغازگر شرط بندی بوده، بسته می‌شود) کرده است:

به نظرتان امکان کمی وجود دارد دست خیلی قدرتمندی را با شرط در این شرایط، بازی کرده باشد، پس جفت 5 و جفت 8 را حذف می کنید. الان 93 دلار در پات وجود دارد و کارت زیر در ترن رو می شود:

در این برهه، شما 200 دلار در استک دارید که رقیب 50 دلار شرط می کند. براساس شناختی که از او دارید، طیف دست گسترده فلاپ را برایش در نظر می گیرید. مشخص است که سرباز رو شده در ترن، دستش را بهتر کرده و او را به اندازه یک جفت بالاتر از جفت 9 شما قرار داده است. از سوی دیگر، همچنان دست های بسیاری در طیف او وجود دارند که آن ها را از دست داده ولی احتمالا به حمله ادامه می دهد.

همچنین می دانید وجهه ای بسیار سفت از خود بروز داده اید. افزایشی در اینجا از جانب شما و وانمود به داشتن سِت (3 تایی یکسان) یا استریت، ممکن است برای فولد کردنش کافی باشد. هر چند رقیب با فرض زیرک بودن شما و احتمال شبه بلوف با دست قرعه، احتمال دارد کال هم بکند.

بعد از تامل در خصوص شانس موفقیتتان، تخمین می زنید با افزایش شرط 50 دلاری او به 150 دلار، 25 درصد شانس برد پات را دارید؛ به نظرتان مبلغ کمتر این قدر تاثیر نخواهد داشت. از این رو، حرکتتان تنها به عنوان بلوف، ارزش مورد انتظار مثبتی نخواهد داشت.

شانس ارتقا پیدا کردنتان در ریور را هم اضافه می کنید. استریت اوپن-اند (پای استریت که از چهار کارت متوالی تشکیل شده و آمدن کارت هایی در دو سمت این چهار کارت، دست را کامل می‌کند) شما، 8 آوت دارد و 2 آوت اضافه هم در خصوص ساخت ست (که می تواند خوب باشد یا نباشد) دارید که سهم شانس (ارزش مورد انتظار دست یک بازیکن از لحاظ ریاضی در یک دست پوکر) شما را بیشتر هم می کند و آن را به چیزی بیشتر از 16 درصد می رساند. حتی در چنین شرایطی هم شبه بلوف سودمند نخواهد بود. نمی توانید اصلا ضریب پات را محاسبه کنید، چون با مبلغی آل-این می کنید که در صورت موفقیت، چندان بیشتر از آن را نخواهید برد.

با این حال، می فهمید جفت 9 شما می تواند خودش دست خوبی باشد. وقتی به طیف دست رقیب فکر می کنید، می بینید جفت 9 دقیقا وسط آن قرار دارد. به بیان دیگر، بهتر از بسیاری از دست های کال رقیب است. رقیب ممکن است تنها با جفت متوسط یا کارت بالا شما را کال کند و امیدوار باشد در ریور ارتقا پیدا کند. به این معنا است که لازم نیست در صورت کال کردن رقیب حتما دستتان بهتر شود، چون او شاید از شما پایین تر قرار داشته باشد.

وقتی همه این موارد را کنار هم می گذارید، می بینید افزایش شما تا حد زیادی معنا پیدا می کند. شاید شرایط چندان خوبی برای بلوف یا شبه بلوف نباشد، ولی مجموع احتمالات نشان می دهد ممکن است دست بالاتر را داشته باشید و افزایشتان درست باشد.

به این تاکتیک پوکر، اسمی داده ام که شاید هم احمقانه باشد. آن را سِمی دِمی بلوف (semi-demi-bluff) صدا می زنم؛ یعنی شبه بلوفی که شاید در صورت عدم شرط بندی بیشتر، در شوداون (نمایش کارت ها) خود ارزش خوبی داشته باشد.

به این نتیجه رسیده ام که حتی اگر شبه بلوف هم شانس برد مناسبی نداشته باشد، این ارزش اضافه شده می تواند بازی تهاجمی را توجیه کند. در هر حال، مدنظر قرار دادن آن موقعی که مشغول سبک و سنگین کردن استفاده یا عدم استفاده از بازی تهاجمی هستید، می تواند برایتان مفید باشد.

مطالب مرتبط با بازی تهاجمی در پوکر:

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *